Juridisk information
SEKRETESSPOLICY
Inledning
Caterpillar Inc. är engagerat i att tillhandahålla produkter och tjänster med bästa möjliga värde till sina kunder, återförsäljare och leverantörer, på fältet och online. Caterpillar Inc. erkänner och respekterar din sekretess online. Denna sekretesspolicy ges till dig för att förklara vilken information Caterpillar Inc. samlar in från dig genom din användning av denna webbplats (denna ”sajt”) och hur vi använder denna information.

Denna sekretesspolicy gäller information som samlats in genom denna sajt och den gäller inte information som vi samlar in på andra sätt (t.ex., andra sajter eller andra metoder såsom telefonsamtal), eller för information som samlats in på ett annat företags sajt eller tredje parts sajt, oavsett om en sådan sajt länkar till eller är tillgänglig från denna sajt. Du bör noggrant läsa sekretesspolicyinformationen för eventuella andra webbplatser.

Insamling och användning av information
Teknisk och användningsinformation
När du besöker denna sajt samlar den automatiskt in viss information om dig och din begäran (t.ex. din IP-adress (Internet protocol), innehållet som du efterfrågar), och annan information som din webbläsare tillhandahåller (t.ex., webbläsarens namn, hänvisningssajt). Denna information kan användas för att förbättra denna sajts innehåll och användbarhet, för att förstå din användning av sajten och för att skräddarsy innehållet utifrån på din användning. Dessutom använder sig sajten av så kallade cookies. Läs vår cookiepolicy för mer information.

Interaktivt tillhandahållen information
Förutom den tekniska informationen som nämnts ovan kan du ge personlig information via denna sajt i olika former för att efterfråga eller ta emot information om evenemang, produkter, tjänster, erbjudanden och allmän information från Caterpillar Inc. I alla fallen kommer din personliga information att användas för att uppfylla din begäran (om du t.ex. vill prenumerera på ett nyhetsbrev kommer din information att användas för att ge dig en upplaga av det nyhetsbrevet). Dessutom har du möjligheten att välja (d.v.s., ”välja till”) att ta emot marknadsföringskommunikation. Om du gör det kommer din personliga information och din användning av sajten att användas för att leverera framtida kommunikation, inklusive men inte begränsat till e-post.

Frågor på blanketter som är obligatoriska (till skillnad mot frivilliga) markeras med en röd asterisk (*).

Du kan underrätta oss skriftligt om du inte vill få reklam från Caterpillar Inc. på adressen nedan (se ”Kontakta Caterpillar” nedan).

Utlämning av information
Din personliga information kommer att delas globalt inom företaget Caterpillar Inc. (t.ex. dess dotterbolag och dotterföretag) och utlämnas till den eller de berörda Caterpillar-återförsäljarna i det eller de berörda serviceområdena. Vi kan komma att lämna ut din personliga information för att besvara din fråga eller för att uppfylla sajtens syften eller till leverantörer av tjänster för att bearbeta informationen åt Caterpillar Inc. I alla fall lämnas personlig information endast ut till dem med ett giltigt affärsmässigt skäl till att få tillgång till informationen. Utan hinder av ovanstående utlämnande kommer vi att lämna ut personlig information när det krävs eller är tillåtet enligt lag eller i överensstämmelse med tillämplig företagspolicy.

Caterpillar Inc. kan även lämna ut personlig information som ett svar på en rättslig process, såsom ett domstolsbeslut eller åläggande och all personlig information som du lämnar kan komma att överföras vid en sammanslagning, förvärv, ombildning eller annan företagstransaktion som berör Caterpillar Inc. eller dess tillgångar.

Barn
Vi vill inte samla in eller spara information från de som är yngre än 13 år. Ingen del av denna sajt är utformad för att tilltala någon som är yngre än 13 år. Genom att du använder denna sajt bekräftar du att du är minst 13 år gammal.

Säkerhet
Caterpillar Inc. bryr sig om säkerheten hos dina transaktioner på denna sajt. Vi leder om besökare till en säker server för att överföra och ta emot viss typ av känslig information, såsom kreditkortsinformation, och vidtar försiktighetsåtgärder mot fysiskt och elektroniskt intrång för att skydda mot förlust, missbruk eller förändring av information som vi har samlat in av denna sajtens besökare.

Tillgång till eller uppdatering av
din information. På begäran och efter att ha lämnat tillfredsställande bevis på sin identitet kommer personer att ges rimlig tillgång till och, i lämpliga fall, möjlighet att uppdatera eller radera den personliga information som de har lämnat via denna sajt.

Kontakta Caterpillar Inc.
För att lämna en begäran om att få tillgång till, uppdatera eller radera din personliga information (inbegripande att få välja bort framtida reklam-, marknadsförings- eller marknadsundersökningskommunikation från Caterpillar Inc.), eller för ytterligare information om denna sekretesspolicy, kontakta oss via:

Caterpillar Inc.
Attn: Customer Interaction Center
100 N.E. Adams Street Peoria, IL 61629

Du kan också kontakta Caterpillars kontor för affärspraxis http://codeofconduct.cat.com/ eller genom att ringa (800)-300-7898.

Klicka här för att hantera dina prenumerationsinställningar.

Länkar
Denna sajt kan innehålla länkar till andra sajter. Caterpillar Inc. har ingen kontroll över dessa webbplatsers information och sekretesspolicy och praxis och är inte ansvarig för deras innehåll, insamling och användning av information eller frihet från fel eller virus. Det är ditt ansvar att upptäcka, genom att vara uppmärksam på din webbläsares adressfält, när du lämnar denna sajt.

Ändringar och modifieringar
Caterpillar Inc. förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller byta ut denna sekretesspolicy. Ändringar kommer att utannonseras här innan den nya policyn börjar gälla. Besök denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om våra aktuella principer och praxis.

Rättslig policy
Denna sekretesspolicy utgör en del av bestämmelserna & villkoren för användning av denna sajt. Du bör även granska bestämmelserna och villkoren, eftersom din användning av sajten och eventuell tvist som uppstår inom ramen för denna sekretesspolicy lyder under bestämmelserna och villkoren däri.

Ditt medgivande
Genom att lämna personlig information till oss ger du oss ditt medgivande till att samla in och använda den personliga informationen i överensstämmelse med denna sekretesspolicy. Denna sajts värddator finns i USA. Eftersom denna tjänst är tillgänglig för personer på en mängd olika platser runt hela jorden ger du ditt medgivande till att överföra din personliga information till länder eller rättskipningsområden som eventuellt inte ger samma grad av dataskydd som det rättskipningsområde där du befinner dig.

Senast ändrad: 16 augusti 2013
COOKIEPOLICY

Cookies
När du besöker denna sajt kommer vi att sända en cookie till dig. En cookie lagrar en liten datafil på din dator. Den här filen gör att vi kan känna igen dig varje gång du besöker oss. Cookies hjälper oss på många sätt, exempelvis genom att spara ditt område och föredragna språk och i syfte att samla in opersonlig information.

Om du inte tillåter att denna webbplats använder cookies kommer vissa funktioner eller avdelningar av sajten inte att vara tillgängliga för dig eller kanske inte fungerar som förväntat. Cookies kan även tas bort eller blockeras genom att följa hjälpanvisningarna i din webbläsare.

Webbläsarinställningar
Hjälpfunktionen i de flesta webbläsare berättar för dig hur du förhindrar att din webbläsare tar emot nya cookies, hur du får webbläsaren att underrätta dig när du tar emot en ny cookie och hur du stänger av cookies helt och hållet. Dessutom kan du stänga av eller ta bort liknande data som används av webbläsarens insticksprogram, såsom Flash-cookies, genom att ändra insticksprogrammets inställningar eller genom att besöka dess tillverkares webbplats.

Internetreklam
Vi använder cookies, webbfyrar (även kända som åtgärdstaggar eller enpixels-gif), och andra tekniker (med ett samlingsnamn ”cookies”). Cookies gör det möjligt för oss att få reda på vilket innehåll du tittar på, vilka annonser du klickar på och andra åtgärder som du gör på denna sajt och andra sajter. På så sätt kan vi ge dig mer användbart och relevant innehåll. Vi förknippar inte din identitet med din samverkan med fristående sajter. Vi ger inte personlig information till annonsörer eller till tredje parts sajter som visar våra intressebaserade annonser.

Klicka här om du vill ha mer information om hur cookies används på Cat.com.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Välkommen till cat.com, Caterpillar Inc.:s webbplats.   Dessa användningsvillkor från Cat.com (dessa ”Användningsvillkor”) innehåller bestämmelserna och villkoren som styr din tillgång till och användning av Caterpillars webbplatser (”Sajten” eller ”Sajterna”, inbegripande www.cat.com; alla nätverksanslutna webbplatser som drivs av Caterpillar och dess dotterbolag (”Nätverksanslutna sajter”), och alla data, text, grafik, användargränssnitt, synliga gränssnitt, fotografier, varumärken, logotyper, ljud, musik, bildmaterial och datorkod som görs tillgängliga av eller via sajterna (”Innehåll”)).   Detta är en överenskommelse mellan dig eller den entitet du representerar (”dig”) och Caterpillar Inc., ett Delaware-företag med kontor belägna på 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61219 (tillsammans med våra dotterbolag som gör eventuella sajter tillgängliga för dig, ”Caterpillar”, ”vi”, ”oss”, eller ”vår”).  Caterpillar är villiga att bevilja dig tillgång till och användning av sajterna endast efter att du godtagit alla bestämmelserna och villkoren i dessa användningsvillkor utan ändringar.  

GENOM ATT BESÖKA ELLER ANVÄNDA NÅGON AV VÅRA Sajter MEDGER DU ATT DU ÄR BUNDEN AV ALLA DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH STÅR FÖR ATT DU ÄR BEHÖRIG ATT BESÖKA OCH ANVÄNDA SAJTERNA OCH ATT DU ÄR RÄTTSLIGT FÖRMÖGEN ATT GODTA DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH HAR DEN RÄTTSLIGA BEHÖRIGHETEN ATT FÖRPLIKTIGA DEN EVENTUELLA ORGANISATION DU REPRESENTERAR. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR ELLER NÅGON SENARE ÄNDRING SKA DU INTE BESÖKA, BLÄDDRA I ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA SAJT.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, uppdatera eller modifiera dessa användningsvillkor.   Om du fortsätter att besöka och använda sajterna efter att eventuella ändringar av dessa användningsvillkor har utannonserats utgör det ett godkännande av de ändringarna.   Granska den senaste versionen av dessa användningsvillkor när som helst på http://www.cat.com.

Nätverksanslutna webbplatser
Caterpillar använder cat.com som en ingång till många nätverksanslutna webbplatser som drivs av Caterpillar och dess dotterbolag (”Nätverksanslutna sajter”).   Utan hinder av eventuella motsägelser i dessa användningsvillkor kan ytterligare eller andra bestämmelser och villkor gälla för vissa nätverksanslutna sajter.   I tillämpliga fall kommer sådana ytterligare eller andra bestämmelser och villkor att utannonseras på berörda nätverksanslutna sajter.  Om en nätverksansluten sajt har infört ytterligare eller andra bestämmelser och villkor ska bestämmelserna för den nätverksanslutna sajten styra i händelse av en konflikt med dessa användningsvillkor.   Förutom vad som uttryckligen kompletterats eller ersatts enligt beskrivningen häri gäller dessa användningsvillkor för alla nätverksanslutna sajter och styr din användning av dessa.  

Användning av sajten
Du får besöka och använda sajterna endast i överensstämmelse med dessa användningsvillkor.   Du måste strikt följa alla lagar, regler och bestämmelser och Caterpillars policy som gäller tillgång till och användning av sajterna, inbegripande de lagar, regler och bestämmelser som gäller uppförande på internet, internetinnehåll och export av data till och från USA och ditt bosättningsland.   Dessutom får du inte:

 • Besöka, inhämta, kopiera eller övervaka någon del av någon sajt, eller på något sätt reproducera eller kringgå någon sajts navigationsstruktur eller presentation, för att införskaffa eller försöka införskaffa något material, dokument eller information på något sätt som inte avsiktligen gjorts tillgängligt via någon sajt, inbegripande användningen av någon ”djuplänk”, ”sidskrapa”, ”robot”, ”spindel” eller annan automatisk anordning, program, algoritm eller metodik, eller någon liknande eller motsvarande manuell process.  
 • Försöka få obehörig tillgång till någon del av eller funktion hos någon sajt, eller några andra system eller nätverk som är anslutna till någon sajt eller till någon server, inbegripande genom att hacka, lösenords-”utvinning” eller på något annat olagligt sätt.  
 • Undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos någon sajt eller något nätverk som är anslutet till någon sajt, ej heller bryta mot säkerheten eller autentiseringsåtgärderna på någon sajt eller något nätverk som är anslutet till någon sajt.  
 • Omvänd sökning av, spåra eller försöka spåra någon information om någon annan användare av eller besökare till någon sajt, eller någon annan kund till Caterpillar, inbegripande men inte begränsat till personlig identifiering eller information.  
 • Vidta någon åtgärd som lägger en orimlig eller oproportionerlig belastning på infrastrukturen hos någon sajt eller Caterpillars system eller nätverk, eller några system eller nätverk som är anslutna till någon sajt eller till Caterpillar.      
 • Använda någon anordning, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa någon sajts korrekta funktion, någon transaktion som utförs på någon sajt eller någon annan persons användning av någon sajt.
 • Sprida virus eller någon annan teknik som kan skada Caterpillar eller någon annan persons eller entitets intressen eller egendom, inbegripande någon annan användare av någon sajt.    
 • Kringgå eller manipulera vår avgiftsstruktur, faktureringsprocessen eller avgifter som någon är skyldig Caterpillar, dess återförsäljare eller affärsbekanta.  
 • Förfalska eller manipulera identifierare för att kunna dölja ursprunget till något meddelande eller material som du sänder till Caterpillar på eller via någon sajt.  
 • Låtsas att du är eller att du representerar någon annan, eller utge dig för att vara någon annan individ eller entitet.
 • Använda någon sajt för något syfte som är olagligt, förbjudet av dessa användningsvillkor eller be om utförandet av någon olaglig verksamhet eller annan verksamhet, vilken gör intrång i Caterpillars eller någon annans rättigheter.

 Immateriella rättigheter
Förutom den omfattning som uttryckligen föreskrivs i dessa användningsvillkor under rubriken ”Beviljande av licens” godkänner du och erkänner:

 • Att Caterpillar äger eller utfärdar licens för alla rättigheter som faller under patentlagar, upphovsrättsliga lagar, affärshemlighetslagar, varumärkeslagar och alla andra äganderättigheter eller ideella upphovsrättigheter, och alla tillämpningar, förnyanden, förlängningar och återupprättanden därav, vilka är ikraft nu eller hädanefter i hela världen (”Immateriella rättigheter”) i förbindelse med eller avseende sajterna och innehållet, inbegripande men inte begränsat till utformningen, strukturen, urvalet, koordineringen, uttrycket, ”utseendet och känslan” och anordnandet av sådant innehåll eller sådant som finns på sajterna (”Caterpillars immateriella rättigheter”).  
 • Att du inte har någon rättighet, licens för eller intresse i några immateriella rättigheter i förbindelse med eller avseende någon sajt eller innehåll.
 • Caterpillar innehar alla rättigheter, äganderätt till och andelar i och eventuella ersättningar, förbättringar, uppdateringar, förändringar, härledda alster och andra ändringar (inbegripande utan begränsning, införlivandet av alla eventuella idéer, metoder eller processer tillhandahållna av eller via dig) av Caterpillars immateriella rättigheter som görs av någon person, till och med om denne betalas av dig och oavsett om huruvida de påminner om några av dina immateriella rättigheter eller ej.   Du måste vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att ge Caterpillar ett sådant ägande, inbegripande utan begränsning att skriva över (och du skriver härmed över) till Caterpillar alla rättigheter i och till sådana immateriella rättigheter, inbegripande, utan begränsning, patentansökningar, patent, ideella upphovsrättigheter och upphovsrättigheter som uppstår från eller avser någon sajt eller innehåll.  
 • Ingen del av någon sajt eller något innehåll får kopieras, reproduceras, publiceras på nytt, skickas, läggas ut, visas offentligt, kodas, översättas, överföras eller distribueras på något sätt (inklusive ”spegling”) till någon annan dator, server, webbplats eller annat medium för publicering eller spridning eller för något kommersiellt företag, utan att föregås av ett uttryckligt skriftligt medgivande från Caterpillar.
 • Att alla varumärken som syns på sajterna och i innehållet tillhör Caterpillar, eller de respektive ägarna av dessa varumärken och är skyddade av amerikanska och internationella varumärkes- och upphovsrättslagar.   All användning av sådana varumärken utan uttryckligt skriftligt medgivande från Caterpillar eller innehavaren av varumärket, vilket som är fallet, är strängeligen förbjuden.  
 • Caterpillar kan, efter eget gottfinnande, inaktivera och avsluta tillgången till sajterna och innehållet för alla personer eller entiteter som kanske gör intrång i Caterpillars eller andras immateriella rättigheter.

Beviljande av licens
Caterpillar ger dig en begränsad, icke exklusiv, icke överförbar, icke överskrivningsbar licens (utan rätten att utfärda licenser i andra hand) att få tillgång till och använda sajterna endast på ett kommersiellt rimligt sätt för dina rättmätiga interna affärssyften och syften vilka på annat sätt är förenliga med dessa användningsvillkor.   Du får inte:

 • Reproducera, förändra, publicera, sprida, visa offentligt, anpassa, ändra, översätta eller skapa härledda alster från någon sajt eller något innehåll.
 • Utfärda licenser i andra hand för, leasa, sälja, hyra ut, låna eller på annat sätt överföra någon sajt eller något innehåll till någon tredje part.
 • Rekonstruera, omvandla körbar kod till någon form av högre programmeringsspråk, omvandla körbar kod till någon form av assemblerspråk, eller på annat sätt försöka härleda källkoden till någon sajt eller innehåll.
 • På annat sätt använda eller kopiera någon sajt eller innehåll förutom så som uttryckligen medges enligt detta beviljande av licens och användningsvillkor.
 • Använda någon sajt eller innehåll i en ”tjänstebyrå” eller liknande konstruktion varigenom tredje part får användning av någon sajt eller innehåll via dig.
 • Avlägsna, dölja eller ändra några upphovsrättsliga, varumärkesrelaterade eller andra äganderättsliga anslag som är inbäddade i, fästa på eller visade i förbindelse med någon sajt eller något innehåll.  

Upphovsrättsagent
Caterpillar respekterar alla upphovsrättsinnehavares rättigheter och i detta hänseende har Caterpillar anammat och infört en policy som stadgar för avlägsnandet från dess sajter allt material som gör intrång på upphovsrättsinnehavares rättigheter.   Om du anser att ditt arbete har kopierats på sådant sätt att det utgör ett intrång i upphovsrätten ska du till Caterpillars utsedda upphovsrättsombud ange all följande information som krävs enligt Online Copyright Infringement Liability Limitation Act i Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512:

 • En fysisk eller elektronisk signatur av en person som har behörighet att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning vars upphovsrätt påstås vara utsatt för intrång.
 • Identifiering av det upphovsrättsskyddade alster som det påstådda intrånget avser eller en representativ lista över flera alster på samma webbplats om flera upphovsrättsskyddade alster på webbplatsen omfattas av samma anmälan.
 • Identifiering av det material som påstås inkräkta på upphovsrätten eller som är föremål för en inkräktande aktivitet och som ska tas bort eller göras otillgängligt samt tillräcklig information för att vi ska kunna lokalisera materialet.
 • Tillräcklig information för att vi ska kunna kontakta den klagande parten.
 • Ett uttalande om att den klagande parten har god anledning att tro att det påtalade sätt som materialet används på inte har beviljats av upphovsrättsinnehavaren eller upphovsrättsinnehavarens ombud eller enligt lag.
 • Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och att den klagande parten under ed kan intyga att denne har behörighet att agera på uppdrag av innehavaren av den ensamrätt som påstås vara kränkt.

Caterpillars utsedda upphovsrättsombud som tar emot anmälningar om påstådda upphovsrättsintrång på eller avseende denna webbplats är:

Upphovsrättsagent
Attn: Jim Smith
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620
E-post: smith_james_r3@cat.com

Insänt material
Använd inte denna sajt som ett sätt att skicka in information som du tror är upphovsrättsligt skyddad.     Förutom såsom på annat sätt uttryckligen stadgas i användningsvillkoren för dina transaktioner med en nätverksansluten sajt eller i en skriftlig överenskommelse med Caterpillar som är tillämplig på din bestämda användning av en nätverksansluten sajt, anses allt material som sänds in av dig vara ett bidrag till Caterpillar för vidare användning efter dess eget gottfinnande, oavsett eventuella äganderättsliga åberopanden eller rättighetsförbehåll som anges i det insända materialet. Följaktligen godkänner du att allt material, inklusive men inte begränsat till frågor, kommentarer, förslag, idéer, planer, anteckningar, ritningar, nyskapande eller kreativt material eller annan information, vilken tillhandahålls av dig i form av e-post eller material vilket sänts in till Caterpillar, eller inlägg på denna sajt, är icke-konfidentiellt (enligt Caterpillars sekretesspolicy) och skall bli Caterpillars exklusiva egendom. Caterpillar skall inneha exklusiva rättigheter, inbegripande alla immateriella rättigheter, och skall vara berättigad till obegränsad användning av detta material för alla syften, kommersiella eller andra, utan erkännande av eller kompensation till dig.  Insändande av material till Caterpillar, inbegripande inlägg av material i något forum eller interaktivt område, utgör en oåterkallelig avsägelse av alla former av ”ideella upphovsrättigheter” till sådant material, inbegripande namngivningsrätten och respekträtten.

Sekretess
När du besöker eller använder någon sajt kan den be dig om valfri personlig information (inklusive ditt namn och en identifierare för din dator).   Caterpillar samlar in sådan information, tillsammans med systeminformation om datorn som du använder, inklusive namnet på din dator, operativsystemet som används på din dator, versionen på programvaran som du kör och din dators IP-adress, för att kunna verifiera att du är behörig att använda detta program, för att förbättra Caterpillars produkter och tjänster och för att göra det möjligt för Caterpillars återförsäljare att förstå vem inom dess tjänsteområde som använder sajterna.   Caterpillar kan föra vidare sådan information till sina dotterbolag och dotterföretag eller andra betrodda företag eller personer, inbegripande Caterpillars återförsäljare.   Caterpillar kommer att vidta rimliga och lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda sekretessen för sådan information, men Caterpillar kan, eller du kan genom att du använder någon sajt, överföra sådan information till ett rättskipningsområde vilket inte ger samma grad av dataskydd som det rättskipningsområde där du befinner dig.   Genom att ange sådan information och/eller att använda någon sajt, godkänner du insamlandet, bearbetandet och överförandet av informationen av Caterpillar i överensstämmelse med denna paragraf.   Vår Sekretesspolicy ger ytterligare information om vår praxis för datainsamling och databearbetning på webbplatserna som beskrivs här.   Vi kan uppdatera vår webbplats sekretesspolicy när som helst.   Ytterligare eller andra sekretessprinciper kan gälla för vissa sajter.

Interaktiva forum och användarmaterial
Sajterna kan, från tid till annan, inbegripa diskussionsforum och interaktiva områden.   Utan att begränsa några andra bestämmelser enligt dessa användningsvillkor genom att använda forumen eller de interaktiva områdena går du med på att inte göra något av följande:

 • Överföra till, sprida eller på annat sätt publicera via någon sajt något meddelande, data, information, text eller annat material (”Användarmaterial”) som är olagligt, ärekränkande, nedsättande, obscent, pornografiskt, oanständigt, otuktigt, trakasserande, hotfullt, skadligt, som kränker sekretess- eller publicitetsrättigheter, smädligt, provocerande eller på annat sätt förkastligt.
 • Överföra eller sända något användarmaterial som skulle utgöra eller uppmuntra till en brottslig handling, kränka någon parts rättigheter, eller som på annat sätt skulle ge upphov till skadeståndsskyldighet eller bryta mot någon lokal, delstatlig, nationell eller internationell lag.
 • Överföra eller sända något användarmaterial som kan kränka någon patent-, varumärkes-, affärshemlighets-, upphovsrättslig eller annan immateriell eller äganderättslig rättighet för någon part.   Genom att överföra något användarinnehåll står för och garanterar du att du har den lagliga rätten att sprida och reproducera sådant användarmaterial.
 • Utan Caterpillars skriftliga medgivande sprida eller publicera icke efterfrågad marknadsföring, reklam eller begäran om pengar, varor eller tjänster, inbegripande skräppost och obeställd e-postreklam i massutskick.
 • Caterpillar ansvarar inte för och tar inget skadeståndsansvar för eventuellt användarmaterial som lagts ut eller överförts av dig eller av någon tredje part, eller för eventuella misstag, ärekränkning, förtal, smädeskrift, utelämnanden, felaktigheter, obsceniteter, pornografi eller svordomar som du kan komma att träffa på.  Som en leverantör av interaktiva tjänster, om några, är Caterpillar endast ett forum och är inte skadeståndsansvarigt för eventuella uttalanden, framställningar eller användarmaterial som tillhandahålls av dess användare.

Caterpillar har rätten, men inte skyldigheten, att övervaka alla aktiviteter och allt användarmaterial, vilka är förknippade med dess forum och interaktiva områden.  Caterpillar kan undersöka alla rapporterade kränkningar av sina principer eller klagomål och vidta lämpliga åtgärder som bedöms vara lämpliga.  En sådan åtgärd kan inbegripa, men är inte begränsad till, att utfärda varningar, tillfälligt upphäva eller avsluta tjänsten, och/eller avlägsna utlagt användarmaterial.     Caterpillar förbehåller sig rätten och har absolut bestämmanderätt att avlägsna, sålla eller redigera allt användarmaterial som kan kränka dessa bestämmelser eller som på annat sätt är förkastligt.  

Du skall ensam förbli ansvarig för alla meddelanden eller annat användarmaterial som du överför eller sänder till någon sajt, inbegripande alla sajters diskussionsforum eller interaktiva områden.

Framåtsyftande uttalanden
Sajterna och alla dokument som utfärdas av Caterpillar vilka är tillgängliga via någon sajt, kan innehålla uttalanden som avser framtida händelser och förväntningar och vilka är framåtsyftande uttalanden i betydelsen enligt Private Securities Litigation Reform Act från 1995.   Ord som ”tror”, ”bedömer”, ”kommer att vara”, ”kommer att”, ”skulle”, ”förväntar”, ”förutser”, ”planerar”, ”planlägger”, ”avser”, ”skulle kunna”, ”borde” eller andra liknande ord eller uttryck används ofta i framtidssyftande uttalanden.   Alla andra uttalanden än sådana som avser historiska fakta utgör framåtsyftande uttalanden, inklusive, utan begränsning, uttalanden om framtidsutsikter, planering, prognoser eller trendbeskrivningar. Dessa uttalanden är ingen garanti för framtida resultat och vi avser inte att uppdatera våra framåtsyftande uttalanden.   Caterpillars faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från det som beskrivs eller antyds i våra framåtsyftande uttalanden, baserat på ett antal olika faktorer, inbegripande, men inte begränsade till: (i) de globala ekonomiska förhållandena och de ekonomiska förhållandena inom industrierna och marknaderna vi betjänar; (ii) regeringars ekonomiska eller skattemässiga politik och infrastrukturella utgifter; (iii) prisökningar på råvaror eller komponenter, variationer i efterfrågan på våra produkter, eller begränsad tillgång på råmaterial och komponentprodukter, inklusive stål; (iv) vår och våra kunders, återförsäljares och leverantörers förmåga att få tillgång till och hantera likviditet; (v) politiska och ekonomiska risker och instabilitet, inbegripande nationella eller internationella konflikter och social oro; (vi) vår och Cat Financials förmåga att: upprätthålla kreditbetyg, undvika väsentliga ökningar av lånekostnader och förmåga att komma åt kapitalmarknaderna; (vii) det ekonomiska tillståndet och kreditvärdigheten hos Cat Financials kunder; (viii) förändringar av räntesatserna eller marknadens likviditet; (ix) förändringar av bestämmelserna för finansiella tjänster; (x) oförmåga att förverkliga förväntade fördelar från våra förvärv, inbegripande ERA Mining Machinery Limited, och avhändanden, inbegripande avhändandet av Bucyrus International, Inc. distributionsverksamhet till våra oberoende återförsäljare; (xi) internationella handels- och investeringsprinciper; (xii) marknadens acceptans av våra produkter och tjänster; (xiii) förändringar av konkurrenssituationen, inbegripande marknadsandel, prissättning och geografiska mix eller produktmix; (xiv) förmåga att framgångsrikt införa kapacitetsökande projekt, kostnadsminskande initiativ och effektivitets- eller produktivitetsinitiativ, inbegripande Caterpillar Production System; (xv) inventariehanteringsbeslut och materialanskaffningsprocedurer hos våra återförsäljare eller tillverkare av originalutrustning; (xvi) efterlevnad av miljölagstiftning och -bestämmelser; (xvii) påstådda eller faktiska brott mot handels- eller antikorruptionslagstiftning och bestämmelser; (xviii) extra skattekostnader och skatteexponering; (xix) valutafluktuationer; (xx) vår eller Cat Financials efterlevnad av ekonomiska bestämmelser; (xxi) ökade betalningsskyldigheter med anledning av pensionsplaner; (xxii) fackliga tvister eller andra arbetsfrågor; (xxiii) omfattande rättsprocesser, skadeståndskrav, stämningar eller utredningar; (xxiv) efterlevnadskrav som införs om lagstiftning och/eller andra bestämmelser om koldioxidutsläpp antas; (xxv) förändringar av bokföringsstandarder; (xxvi) om informationsteknikssäkerheten brister eller kränks; (xxvii) negativa effekter av naturkatastrofer; och (xxviii) andra faktorer som beskrivs mer i detalj under avsnitten med rubriken ”Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” (företagsledningens diskussion och analys av verksamhetens ekonomiska tillstånd och resultat) och ”Risk Factors” (riskfaktorer) på blankett 10-K som senast inlämnats till U.S. Securities and Exchange Commission.

Pressmeddelanden
Innehållet som finns i pressmeddelanden som utfärdas av Caterpillar bör inte anses vara riktiga eller gällande förutom när det gäller datumet då meddelandet lades ut.   Caterpillar har ingen avsikt att uppdatera, och avsäger sig uttryckligen all eventuell skyldighet att uppdatera, informationen i pressmeddelandena. I den utsträckning som eventuell information däri är framåtsyftande är den avsedd att falla inom ramen för god tro enligt amerikansk rättskipning (”safe harbor”) för framåtsyftande uttalanden och är föremål för påtagliga risker.

Inga garantier
CATERPILLAR, DESS DIREKTÖRER, CHEFER, ANSTÄLLDA, LEVERANTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE, DOTTERFÖRETAG, OMBUD OCH LICENSHAVARE (”CATERPILLARS PARTER”) AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ALLA SKADOR SOM KAN UPPSTÅ AV DIN ANVÄNDNING AV NÅGON SAJT ELLER NÅGOT INNEHÅLL.  DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT: (a) SAJTERNA OCH INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”, ”MED ALLA FEL” OCH ”I TILLGÄNGLIGT SKICK” OCH ATT HELA RISKEN VAD GÄLLER DESS TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, UPPTRÄDANDE, RIKTIGHET OCH ANSTRÄNGNING FALLER PÅ DIG; (b) I DEN VIDASTE OMFATTNING SOM MEDGES AV TILLÄMPLIGA LAGAR GÖR CATERPILLARS PARTER INGA UTFÄSTELSER, GER INGA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL (1) GARANTIER FÖR ÄGANDE, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, VÄL UTFÖRD INSATS, RIKTIGHET, ANVÄNDNING UTAN LAGLIGA KRAV, INGA INTECKNINGAR, INGA PANTRÄTTER OCH OLAGLIGHET, (2) GARANTIER VILKA UPPSTÅR UNDER AFFÄRSMELLANHAVANDEN ELLER ENLIGT LOKAL HANDELSPRAXIS, (3) GARANTIER GÄLLANDE SÄKERHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN, AKTUALITETEN OCH UPPTRÄDANDET FÖR SAJTERNA OCH INNEHÅLLET, OCH (4) GARANTIER ATT TILLGÅNGEN TILL ELLER ANVÄNDNINGEN AV SAJTERNA ELLER INNEHÅLLET KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI, OCH (c) ATT DU KOMMER ATT FÅ TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDA SAJTERNA OCH DET ERBJUDNA INNEHÅLLET PÅ EGEN RISK OCH ATT DU ENSAM KOMMER ATT VARA ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM FÖLJER AV SÅDAN TILLGÅNG ELLER ANVÄNDNING.  UTAN HINDER AV DIN ANVÄNDNING AV SAJTERNA OCH INNEHÅLLET OCH OAVSETT EVENTUELL INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS VIA DEM (OAVSETT OM DEN ÄR RIKTIG ELLER ORIKTIG) GÄLLANDE MASKINERNAS DRIFT-, UNDERHÅLLS- ELLER PRESTATIONSSTATUS ÄR DU ENSAM ANSVARIG FÖR OCH TAR ALLA RISKER AVSEENDE KORREKT DRIFT AV, UNDERSTÖD OCH UNDERHÅLL AV MASKINERNA.   DET GES INGA GARANTIER UTÖVER DE SOM UTTRYCKLIGEN BEVILJAS I DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR.  

Begränsning av skadeståndsansvar; gottgörelse
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INTE ENS VID FÖRSUMLIGHET, SKALL CATERPILLARS PARTER VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER EN TREDJE PART (INBEGRIPANDE EVENTUELL KUND) FÖR EVENTUELLA SKADOR, INBEGRIPANDE UTAN BEGRÄNSNING, DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SPECIELLA, AVSKRÄCKANDE SKADESTÅNDSANSPRÅK, STRAFFANDE SKADESTÅNDSANSPRÅK, TREDJE PARTS SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INBEGRIPANDE SKADESTÅNDSANSPRÅK FÖR FÖRLORADE AFFÄRSINKOMSTER, AVBRUTEN AFFÄRSVERKSAMHET, DATAFÖRLUST, FÖRLORAD AFFÄRSINFORMATION, VIRUSINFEKTIONER, SYSTEMAVBROTT OCH LIKNANDE) SOM UPPSTÅR, BASERAT PÅ ELLER SOM EN FÖLJD AV DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR ELLER DIN TILLGÅNG TILL, ANVÄNDNING AV, MISSBRUK AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA NÅGON SAJT ELLER NÅGOT INNEHÅLL, ÄVEN OM CATERPILLAR HAR UPPLYSTS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR (INKLUSIVE SKADOR SOM ÅSAMKAS AV TREDJE PART).   UTESLUTANDET AV SKADESTÅNDSANSPRÅK ENLIGT DETTA AVSNITT ÄR BEROENDE PÅ EVENTUELL GOTTGÖRELSE SOM TILLHANDAHÅLLS ENLIGT DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH KVARSTÅR I HÄNDELSE AV ATT SÅDAN GOTTGÖRELSE MISSLYCKAS MED SITT EGENTLIGA SYFTE ELLER PÅ ANNAT SÄTT BEDÖMS VARA OMÖJLIG ATT GENOMDRIVA.   DESSA BEGRÄNSNINGAR OCH UTESLUTANDEN GÄLLER UTAN HÄNSYN TILL OM HURUVIDA SKADESTÅNDSANSPRÅKEN UPPSTÅR PÅ GRUND AV KONTRAKTSBROTT ELLER GARANTI, FÖRSUMLIGHET ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRDSGRUND, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIGA LAGAR INTE FÖRBJUDER SÅDANA UTESLUTNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR.   UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL CATERPILLARS TOTALA SKADESTÅNDSANSVAR FÖR DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH ÅTGÄRDSGRUNDER, OAVSETT OM DET GÄLLER KONTRAKT, STRIKT SKADESTÅNDSANSVAR, KRÄNKNING SOM MEDFÖR SKADESTÅNDSRÄTT (INBEGRIPANDE FÖRSUMLIGHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÖVERSKRIDA BELOPPET SOM DU HAR BETALAT CATERPILLAR I DEN SENAST AVSLUTADE MÅNADEN FÖR DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV DEN AKTUELLA SAJTEN OCH INNEHÅLLET.  

Vissa lagar tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier, eller uteslutandet eller begränsandet av vissa skadeståndsanspråk.   Om dessa lagar gäller kanske några av eller alla ovanstående friskrivningar, uteslutningar eller begränsningar inte gäller dig, och du kan ha ytterligare rättigheter utöver de som anges häri.

Skadeersättning
Du går med på att ersätta, försvara och hålla för oskadliga var och en av Caterpillars parter från och mot alla anspråk, stämningar, krav, rättsliga åtgärder eller andra rättegångsförfaranden vilka framförs av eventuell tredje part på grund av, som en följd av eller avseende din (a) användning av någon sajt (inbegripande eventuella meddelanden eller annat användarmaterial du kan lägga ut eller överföra till något interaktivt forum), (b) brott mot dessa användningsvillkor eller (c) brott mot alla lagar, bestämmelser eller tredje parts rättigheter.   Du skall betala eventuella och alla kostnader, skadestånd och utgifter, inbegripande, utan begränsning, rimliga advokatkostnader och kostnader som tilldömts mot eller på annat sätt åsamkats Caterpillars parter i förbindelse med eller som en följd av alla sådana anspråk, stämningar, rättsliga åtgärder, krav eller annat rättegångsförfarande.

Avslutning
Caterpillar kan, helt efter eget gottfinnande, avsluta ditt användarnamn och lösenord och din rätt att få tillgång till eller använda sajterna och innehållet när som helst av vilket skäl som helst.   Licensen som beviljas häri kommer att avslutas automatiskt utan ytterligare åtgärd från Caterpillar om du bryter mot dessa användningsvillkor eller om du inte efterlever begränsningarna som anges häri.   När dessa användningsvillkor oavsett skäl upphör att gälla ska du helt sluta använda sajterna och innehållet och förstöra alla kopior, fullständiga eller partiella, av all konfidentiell information.  På Caterpillars begäran måste du förse Caterpillar med ett skriftligt uttalande undertecknat av dig eller ditt i laga ordning utsedda ombud som intygar att all den konfidentiella informationen har förstörts på så sätt.    Bestämmelserna under rubrikerna Inga garantier, Begränsning av skadeståndsansvar; Gottgörelse, Skadeersättning, Konfidentialitet, Efterlevnad av import och export, Kontraktsmässig preskriptionsförordning, och Föredragen lag; Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet.

Uppdatering av sajterna
Vi förbehåller oss rätten att efter vårt eget gottfinnande ändra en och alla sajter och visst och allt innehåll när som helst utan föregående meddelande, inklusive borttagning av alla sajter och allt innehåll.   När nya eller förbättrade versioner av sajterna görs tillgängliga kan vi kräva att du uppdaterar din aktuella version av den tillhörande programvaran.   Om inget annat uttryckligen sägs av Caterpillar lyder alla nya eller förbättrade versioner av sajterna, innehållet och tjänsterna villkoren i dessa användningsvillkor.

Länkade sajter
Sajterna kan innehålla länkar till andra oberoende tredjeparts webbplatser eller resurser (”Länkade sajter”). Dessa länkade sajter tillhandahålls enbart som en bekvämlighet för dig. Sådana länkade sajter står inte under Caterpillars kontroll och Caterpillar ansvarar inte för och godkänner inte innehållet på sådana länkade sajter, inklusive eventuell information eller material som finns på sådana länkade sajter. Du måste göra en egen självständig bedömning av ditt eventuella interagerande med dessa sajter.

Efterlevnad av import och export
Du får inte använda eller på annat sätt exportera sajterna eller innehållet förutom på sätt som är godkända enligt amerikansk lag och lagarna i det rättskipningsområde i vilket sajten, innehållet och tjänsteerbjudandena erhölls. I synnerhet, men utan begränsning, får inte sajterna och innehållet exporteras eller återexporteras (a) till några länder som är föremål för handelsbojkott från USA eller (b) till någon som befinner sig på en lista från USA:s finansdepartement med Specially Designated Nationals (särskilt angivna nationaliteter) eller listan från USA:s handelsdepartement med icke önskvärda personer eller med icke önskvärda organisationer. Du står för och garanterar att din tillgång till och användning av sajterna och innehållet inte kränker några sådana lagar och att du inte befinner dig i något sådant land eller på någon sådan lista. Du förbinder dig också att inte använda någon sajt eller något innehåll för något syfte som är förbjudet enligt amerikansk lag, inklusive men inte begränsat till utveckling, konstruktion, tillverkning eller produktion av kärnvapen, missiler eller kemiska eller biologiska vapen.

Rättigheter för USA:s statsförvaltning
Sajterna och innehållet ”Kommersiella föremål”, som den termen är definierad i 48 C.F.R. §2.101, vilket består av ”Kommersiell datorprogramvara” och ”Kommersiell datorprogramvarudokumentation”, som de termerna används i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, i tillämpliga fall. I enlighet med 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 till och med 227.7202-4, i tillämpliga fall, licensieras den kommersiella datorprogramvaran och kommersiella datorprogramvarudokumentationen till amerikanska myndigheters slutanvändare (a) endast som kommersiella föremål och (b) med endast de rättigheter som beviljas alla andra slutanvändare i enlighet med bestämmelserna och villkoren häri.

Kontraktsmässig preskriptionsförordning
Du går med på att inte hävda några skadeståndsanspråk mot Caterpillar eller kräva konfliktlösning som uppstår direkt eller indirekt eller i förbindelse med dessa användningsvillkor som avser, eller hävda som en grund för rättsliga åtgärder, någon händelse, vilken inträffade mer än 12 månader efter det tidigaste datumet på vilket fakta är grundade, och vilken var eller kunde, med iakttagande av rimlig aktsamhet, vara känd för dig.

Föredragen lag; Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet
Dessa användningsvillkor skall lyda under delstatslagarna i Illinois, USA (oavsett lagarna som kan vara tillämpliga enligt dess principer om motstridiga lagar).   Varje part lyder under den platsens domstolars exklusiva rättskipningsområde.   Om någon bestämmelse i dessa användningsvillkor, eller tillämpningen därav, av en behörig myndighet bedöms vara ogiltiga eller ogenomdrivbar, kommer sådan ogiltighet eller ogenomdrivbarhet inte att påverka de andra bestämmelserna i dessa användningsvillkor, av vilka alla skall förbli giltiga fullt ut och sådana andra bestämmelser kommer att tolkas så att de på bästa sätt rimligen ska utverka parternas avsikter.   Parterna går vidare med på att ersätta alla sådana ogiltiga bestämmelser eller ogenomdrivbara bestämmelser med en giltig bestämmelse och som kan upprätthållas, vilken utformats för att uppnå, i den utsträckning som är möjlig enligt tillämplig lag, affärssyftet och -avsikten med en sådan ogiltig bestämmelse eller ogenomdrivbar bestämmelse.   Lagarna i Förenta Nationernas konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor skall inte gälla.

Vi erkänner att det är möjligt för dig att få tillgång till denna sajt från alla rättskipningsområden som helst i världen, men vi har ingen praktisk möjlighet att förhindra sådan tillgång.   Denna sajt har utformats för att följa delstatslagarna i Illinois och lagarna i USA. Om något innehåll eller användarmaterial på någon sajt eller din användning av någon sajt, strider med lagarna för den platsen där du befinner dig då du har tillgång till den, är sajten inte avsedd för dig, och vi ber dig att inte använda sajten. Du är ansvarig för att informera dig själv om lagarna i ditt rättskipningsområde och att efterleva dem.

Hela överenskommelsen
Dessa användningsvillkor (inbegripande, i tillämplig omfattning, eventuella ytterligare bestämmelser och villkor för någon bestämd nätverksansluten sajt och eventuella överenskommelser för slutanvändarlicens för eventuell tillhörande programvara, inbegripande mobila tillämpningar) utgör hela överenskommelsen mellan dig och oss med avseende på sajterna  och innehållet och kommer istället före och ersätter alla tidigare överenskommelser.   Avdelningsrubrikerna i överenskommelsen är endast till för din bekvämlighet och har ingen juridisk eller kontraktsmässig inverkan.   Bestämmelserna och villkoren i eventuell offert, erbjudande, erkännande, faktura, eller liknande dokument, oavsett beteckning, vilket direkt eller indirekt gjorts eller utfärdats av dig skall inte gälla.

Förfrågningar
Om du har några frågor gällande dessa användningsvillkor, skriv till Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61629-6490, Attn:   Deputy General Counsel, Commercial Section.