CW-40 Auto-Connect

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

Fästet Cat Auto-Connect sköter redskapsbytena helt automatiskt, så förarna kan byta redskap snabbt från den säkra och bekväma hytten. Redskapsbyte sköts på ett par sekunder. Fästet Auto-Connect är avsett för användning med Cat-grävmaskiner eller andra bärare mellan 15 och 25 ton.

Enheter:
Vikt 748.0 lb 340.0 kg Less
Bredd 22.0 tum 550.0 mm Less
Belastningsvärde, lyftkrok 11.0 t 10.0 tn Less
Längd 19.0 tum 475.0 mm Less

Spara tid vid varje redskapsbyte

Auto-Connect ansluter upp till fem hydraulportar automatiskt (två högtrycks-, två medeltrycks- och en avtappningsport) som annars vanligen måste anslutas och kopplas bort för hand. Därigenom förkortas tiden för byte av hydrauliskt redskap från cirka en halvtimme till bara några sekunder. Att kunna bortse från de manuella momenten förhindrar också att hydraulolja spiller ut i miljön. Och det förhindrar även slangbrott på hydraulledningarna, vilket gör så att du slipper oplanerade driftstopp.

Prestanda på högsta nivå

Auto-Connect har konstruerats så att mottrycket blir minimalt. Mottryck uppstår då hydraulvätskan flödar genom systemet och orsakar tryckresning bakåt genom ledningar och ventiler. Hålls mottrycket lågt så kommer det att öka redskapets produktivitet samtidigt som bränsleförbrukningen sänks, vilket särskilt kommer till nytta för hammare då deras slagfrekvens hålls så hög och effektiv som möjligt.

Det rätta redskapet för jobbet

Förarna uppmuntras att använda rätt redskap för arbetsuppgiften eftersom redskapet kan bytas på ett ögonblick. Varje gång. Verktyget håller längre, förbättrar lönsamheten på investeringen, med färre maskiner som behövs för att få jobbet gjort och en förbättring av dina arbetsmetoder.

Betalar sig snabbt

I och med att föraren inte behöver lämna hytten i onödan och med den minimerade konverteringskostnaden ger Auto-Connect besparingar vid alla moment. Räknat på vanliga redskapsbyten betalar Auto-Connect för sig själv inom några månader.

Service som är oöverträffad

Föraren byter redskap på några sekunder, inte minuter. Du kan återgå till arbetet tidigare, vilket ger mindre stilleståndstid.