Du bad om det och vi levererade.

Det bredaste produktsortimentet inom branschen.

Idag är behovet av utvunna material större än någonsin tidigare i historien. Utvecklingen i världen och den ökade urbaniseringen driver på ett fortsatt beroende av mineraler, metaller och kol. Energiförbrukningen förväntas öka avsevärt under de kommande årtiondena – vilket i ännu högre grad betonar vikten av problemen med försörjning, säkerhet, kostnad och miljömässig påverkan.

Allt eftersom behoven för råvarorna tilltar behöver gruvbolagen en partner som bistår dem i sina ansträngningar. En partner som förstår problemen som är viktiga för gruvindustrin – såsom säkerhet, hållbarhet och produktivitet. Och en partner med utrustningen, lösningarna och teknikerna till att bistå deras verksamheter.

Caterpillar åtar sig att vara den där partnern. Vi har det bredaste sortimentet utrustning för gruvbrytning under jord och i dagbrott inom branschen – med uppbackning av människorna och infrastrukturen för att bistå alla gruvregioner i världen.

Mer information finns på mining.cat.com

Built for it

När du väljer Cat® får du vad du betalar för – robust och tillförlitlig utrustning och långvariga relationer.

Läs mer
Finansiering och försäkring

Du kan lita på att Cat Financial ger dig den bästa finansieringslösningen för din verksamhet.

Mer Information
Cat®-teknik

Vi utvecklar och förfinar hela tiden avancerad teknik som gör din utrustning effektivare och mer produktiv.

Mer information
Kommunicera med experter

Lär av experterna och få råd av kollegor – kolla in våra bloggar och onlineforum.

Läs våra bloggar
Cat®-återförsäljarservice

Köp alla typer av Cat®-utrustning och få tillgång till stöd och engagemang från Cat-återförsäljaren.

Kontakta den lokala återförsäljaren
Caterpillar Inc.

Världsledande vad gäller storlek, utbud, räckvidd och särart

Läs mer