< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Det rätta takstödet för alla långväggstillämpningar.

Specifikationer

Enheter:
Bärkapacitet 36.0 short tons 33.0 ton Less
Fordonslängd 35.7 fot 10.88 m Less
Fordonsbredd 9.51 fot 2.9 m Less
Ramoscillering 40.0 Grader 40.0 Grader Less
Möjliga lutningar (endast kortsiktiga lutningsdata) 20° 20° Less
Markfrigång 15.0 tum 381.0 mm Less
Maximal hastighet 3.9 mph 6.3 km/h Less
Maximal hastighet med last 2.2 mph 3.6 km/h Less
Motor/motor DC/AC DC/AC Less
Nominell effekt vid 100.0 hp 74.0 kW Less
Dragvinsch som är klassad vid 23.0 short tons 21.0 ton Less
Styrning Styrreglage Styrreglage Less
Ramstyrning 50.0 Grader 50.0 Grader Less
Vridmoment/dragkraft 69996.0 lb 31750.0 kg Less
Vändradie (yttre) 23.65 fot 7.21 m Less
Hjulbas 16.83 fot 5.13 m Less

Vikter

Vikter i tomt tillstånd – minus batteri 49500.0 lb 22452.8 kg Less
Vikter i tomt tillstånd – med 64-125-25 batteri 74000.0 lb 33565.8 kg Less
Vikter i tomt tillstånd – med 64-125-25 batteri och bakre ballast 80000.0 lb 36287.4 kg Less

Hastighet

Transporthastighet (beräknad baserat på 2 % rullmotstånd) – upprätt och tom på 0 % lutning 3.6 mph 5.79 km/h Less
Transporthastighet (beräknad baserat på 2 % rullmotstånd) – upprätt och lastad på 0 % lutning 3.2 mph 5.14 km/h Less

Mått (ungefärliga)

Hytthöjd med 508 mm (20 tum) hytt – med däck på 1 219,4 mm (48 tum) 68.0 tum 1727.2 mm Less
Chassihöjd med däck på 1 219,4 mm (48 tum) 48.0 tum 1219.4 mm Less
Ramoscillering 40 grader totalt 40 grader totalt Less
Markfrigång med däck på 1 219,4 mm (48 tum) 16.0 tum 406.4 mm Less
Inre vändradie 13.58 fot 4140.2 mm Less
Längd med lyftgaffel på 2 133,6 mm (84 tum) 34.33 fot 10464.8 mm Less
Längd med lyftgaffel på 2 133,6 mm (84 tum) och bakre ballast 35.17 fot 10718.8 mm Less
Längd med redskap för lyftplatta 35.75 fot 10896.6 mm Less
Längd med redskap för lyftplatta och bakre ballast 36.58 fot 11150.6 mm Less
Längd utan tillbehör, med bakre ballast 28.67 fot 8737.6 mm Less
Yttre vändradie 23.67 fot 7213.6 mm Less
Total längd utan tillbehör 27.83 fot 8483.6 mm Less
Totalbredd med tillbehör 9.25 fot 2819.4 mm Less
Ramstyrning 100 grader totalt 100 grader totalt Less
Hjulbas 16.33 fot 4978.4 mm Less

Lagen om ren luft

Cats batteridrivna takstödsbärare belastar inte din gruvas ventilation med utsläpp eller värme. Tack vare steglöst variabel effektreglering är de perfekta för installation eller borttagning av långväggs takstöd där värme, utsläpp och buller skulle påverka arbetet och där det behövs ett flexibelt fordon.


Den kraft som krävs

En kombination av Cat:s batteri- och dieseldrivna fordon kan erbjuda den ideala lösningen för långväggsanläggningar och flyttningar. Batteridrivna takstödsbärare kan placera eller ta bort takstöd från gamla och nya orter.


Batteridrift för mångsidighet

Cat:s batteridrivna takstödsbärare gör långväggs ortflyttningar enklare och mindre kostsamma. Denna särskilt utformade ultrakraftiga fordonsserie är baserad på kunskap från många års operativa erfarenheter.


Stabilitet och markgrepp

Cat:s takstödsbärare har ett chassi i tre sektioner med dubbla motorer placerade nära axlarna. Den bakre drivaxeln och batterilyften är integrerade i en enda pendlande enhet som i den bakre delen.


Batterikompetens

Caterpillar har utvecklat oöverträffad erfarenhet och expertis vid konstruktionen av batterier och batteribytessystem. Nuvarande 2 000 Ah-batterier ger maximal prestanda vid höga belastningar såväl som långvariga prestanda under hela arbetspasset.


Maximal batterieffektivitet

Cat:s IGBT-kontroll gör de mesta av batteriets effekt.


VFD-som tillval

Den senaste Caterpillar-innovationen är HiPAC 10 VFD-kontrollsystemet, som driver transport- och hydraulsystemet och förser föraren med maskinhanteringsinformation. HiPAC 10 är en DC-till-AC-växelriktare med variabel frekvens som driver de högpresterande AC-elmotorerna, som har en överlägsen hastighets- och vridmomentkarakteristik.


RAS – Snabbkopplingssystem

Snabbkopplingssystemet för CL10 och CL15 gör redskapsbytena till en enmansoperation, vilket gör att ett stort urval av tillbehör kan monteras snabbt utan att stödplattan behöver demonteras. LHD kan tillsammans med RAS-tillbehör under långväggs omlokaliseringar avsevärt minska den förlorade produktionstiden.


Egenskaper