Witboeken van Electric Power

Witboeken van Electric Power

Aanverwante branches: datacenters


Aardas voor de energievoorziening van datacenters

Gasgestookte elektriciteitsopwekking biedt een duurzame en milieutechnisch en economisch gezonde oplossing voor datacenters. De aardgasprijs is laag en het aanbod is overvloedig. Caterpillar biedt een aantal mogelijkheden om over te stappen van dieselgestookte naar gasgestookte elektriciteitsopwekking.

Meer lezen
omslag technisch document - Witboeken van Electric Power

Aanverwante branches: datacenters, gemeenten, landbouw, stortplaatsen


Biogas wordt volwassen

Witboek geeft informatie over: hoe u met biogas niet alleen uw CO2-uitstoot kunt verlagen en uw bedrijfsvoering duurzaam kunt maken, maar ook winst kunt maken. Details over het evalueren van uw potentieel om biogas te produceren en te gebruiken.

Nu downloaden

Aanverwante branches: datacenters, gemeenten, landbouw, stortplaatsen


Wereldwijde financiële cijfers voor biogas

Witboek geeft informatie over: bij op biogas gestookte energieopwekkingssystemen waarvoor financiële oplossingen worden gezocht, moet in de evaluatie rekening worden gehouden met grondstoffen, brandstoftoevoer, technologie, bedrijfsvoering, vergunningen en bouwrisico's

Nu downloaden

Aanverwante branches: datacenters, gezondheidszorg, productie, bouwnijverheid, telecommunicatie, gemeenten, commerciële bedrijven, mijnbouw, nutsvoorzieningen, krachtcentrales, landbouw, broeikassen, stortplaatsen


CHP

Witboek geeft informatie over: toepassingen van warmtekrachtkoppeling met gebruik van op aardgas gestookte motorgeneratoren, voorzieningen en voordelen, economische factoren van het project

Nu downloaden

Aanverwante branches: datacenters, gezondheidszorg, productie, bouwnijverheid, telecommunicatie, gemeenten, commerciële bedrijven, mijnbouw, nutsvoorzieningen, krachtcentrales, landbouw, broeikassen, stortplaatsen


CHP: wereldwijde financiële cijfers

Witboek geeft informatie over: overwegingen met betrekking tot warmtekrachtkoppelingsprojecten inclusief brandstoftoevoer, technologie, bedrijfsvoering, vergunningen, bouw en krediet, warmteterugwinning en toepassingen van bijproducten, invoerkosten en opbrengsten van warmtekrachtkoppeling en trigeneratieprojecten.

Nu downloaden

Aanverwante branches:  gezondheidszorg, productie, bouwnijverheid, telecommunicatie, gemeenten, commerciële bedrijven, mijnbouw, nutsvoorzieningen, krachtcentrales, landbouw, broeikassen, stortplaatsen


Meer inzicht in generatorsetspecificaties

In dit witboek wordt een deel van deze verwarring rond specificaties verduidelijkt, worden standaardclassificaties gegeven en belangrijke overwegingen besproken, zodat u een onderbouwde beslissing kunt nemen bij het ontwerpen en specificeren van apparatuur.

Nu downloaden

Aanverwante branches:  gezondheidszorg, productie, bouwnijverheid, telecommunicatie, gemeenten, commerciële bedrijven, mijnbouw, nutsvoorzieningen, krachtcentrales, landbouw, broeikassen, stortplaatsen


Verbruiken gelijkstroomgeneratoren minder brandstof dan wisselstroomgeneratoren?

Het doel van dit artikel is het geven van een uitleg over waargenomen verschillen in brandstofverbruik tussen wisselstroom- en gelijkstroomgeneratorsets die in telecommunicatietoepassingen worden gebruikt. Er wordt een beoordeling gegeven van het totale energieomzettingsproces, van energie in de brandstof naar elektriciteit die door de belasting wordt verbruikt om een uitleg te geven van de verliezen in zowel wisselstroom- als gelijkstroomgeneratorsystemen en om potentiële verschillen in brandstofzuinigheid tussen de twee systemen te verklaren.

Nu downloaden

Aanverwante branches:  datacenters, gezondheidszorg, productie, bouwnijverheid, telecommunicatie, gemeenten, commerciële bedrijven, mijnbouw, nutsvoorzieningen, krachtcentrales, landbouw, broeikassen, stortplaatsen


Motortechnologie

Witboek geeft informatie over: het gebruik van regeltechnologieën voor verbeterde betrouwbaarheid van motoren, brandstofzuinigheid, emissieprestaties en eigendoms- en bedrijfskosten, ontwikkelingen in elektronische regel- en ontstekingsinstallaties, servicetrends op basis van slijtage-, olie- en filteranalyse en diagnosehulpmiddelen

Nu downloaden

Aanverwante branches:  gezondheidszorg, productie, bouwnijverheid, telecommunicatie, gemeenten, commerciële bedrijven, mijnbouw, nutsvoorzieningen, krachtcentrales, landbouw, broeikassen, stortplaatsen


EPA T4 &EP Industry

Witboek voor vakbeurzen over: Noord-Amerikaanse emissieverordeningen, voorgestelde wijzigingen van de EPA, de nieuwe prestatienormen van California ARB en een vertraging in de aanname van de tier 4-emissienormen in Canada.

Nu downloaden

Aanverwante branches:  gezondheidszorg, productie, bouwnijverheid, telecommunicatie, gemeenten, commerciële bedrijven, mijnbouw, nutsvoorzieningen, krachtcentrales, landbouw, broeikassen, stortplaatsen


Startmodule van generatorset

Bij een betrouwbaar noodstroomsysteem moet de generatorset snel kunnen worden gestart in het geval van een langdurige stroomuitval. Aangezien bijna alle generatorsets afhankelijk zijn van accu's voor het starten en voor stuurstroom, is de status van de accu een van de belangrijkste knelpunten voor het starten van een generatorset wanneer dat nodig is. Accu's kunnen om allerlei redenen uitvallen, waaronder defecten, milieukwesties en gebrekkig onderhoud. Helaas is het moment dat u erachter komt dat uw startaccu niet werkt, het moment dat u deze het hardst nodig hebt. De startmodule van de generatorset kan het effect van deze potentiële uitval voorkomen en vergroot zodoende de betrouwbaarheid van een noodstroomvermogenssysteem.

Nu downloaden

Aanverwante branches:  gezondheidszorg, productie, bouwnijverheid, telecommunicatie, gemeenten, commerciële bedrijven, mijnbouw, nutsvoorzieningen, krachtcentrales, landbouw, broeikassen, stortplaatsen


Algeheel overzicht van generatorsetspecificaties

Veel fabrikanten van generatorsets baseren de classificaties voor het nominale vermogen van hun apparatuur (stand-by, primair en continu) op de norm ISO 8528-1. De specificaties worden gedefinieerd in termen van maximaal beschikbaar vermogen, belastingsfactoren, aantal gebruiksuren per week, piekbehoefte en gangbare toepassingen. Deze brede definities zijn bedoeld voor zeer uiteenlopende industriële en commerciële toepassingen. Vanwege deze variatie hebben sommige fabrikanten, bijvoorbeeld Caterpillar, ervoor gekozen de standaarddefinities over te nemen in hun meest behoudende vorm om het risico dat apparatuur verkeerd wordt toegepast, zo veel mogelijk te beperken.

Nu downloaden

Aanverwante branches:  gezondheidszorg, productie, bouwnijverheid, telecommunicatie, gemeenten, commerciële bedrijven, mijnbouw, nutsvoorzieningen, krachtcentrales, landbouw, broeikassen, stortplaatsen


Multifunctioneel beeld van decentraal opwekkingssysteem

Het doel van dit artikel is mensen bewuster te maken van de verschillende aspecten van decentrale opwekkingstoepassingen. Hiertoe worden in dit artikel verschillende decentrale opwekkingsinstallaties geëvalueerd.

Nu downloaden

Aanverwante branches:  datacenters, gezondheidszorg, productie, bouwnijverheid, telecommunicatie, gemeenten, commerciële bedrijven, mijnbouw, nutsvoorzieningen, krachtcentrales, landbouw, broeikassen, stortplaatsen


Aardgasmotorservice

Witboek geeft informatie over: bewakingstrends voor evenwichtige onderhoudsschema's, met als gevolg een hogere beschikbaarheid van motoren, olieselectie en motorolieanalyses om de olieverversingsfrequentie vast te stellen, trends om onderhouds- en vervangingschema's vast te stellen van bougies, kleppen en koelsystemen, soorten motorrevisies met de bijbehorende voordelen

Nu downloaden

Aanverwante branches: gezondheidszorg, productie, bouwnijverheid, telecommunicatie, gemeenten, commerciële bedrijven, mijnbouw, nutsvoorzieningen, krachtcentrales, landbouw, broeikassen, stortplaatsen


Werking van UPS-vliegwiel

Witboek voor vakbeurzen over: de werking van UPS-systemen op basis van een vliegwiel en UPS-systemen zonder accu.

Nu downloaden

Aanverwante branches: datacenters, gezondheidszorg, productie, bouwnijverheid, telecommunicatie, gemeenten, commerciële bedrijven, mijnbouw, nutsvoorzieningen, krachtcentrales, landbouw, broeikassen, stortplaatsen


Zuigermotoren versus turbines

Witboek geeft informatie over: het kiezen van de beste vermogensoplossing voor CHP-projecten, vergelijking van efficiëntie, betrouwbaarheid, emissieprestaties en bedrijfskosten van zuigermotoren op gas en gasturbines, evaluatie van de economische aspecten van primaire stroombronnen voor decentrale energieopwekkingsprojecten

Nu downloaden

Aanverwante branches: datacenters, gemeenten, landbouw, stortplaatsen  


Duurzaamheid

Witboek geeft: een overzicht van het historische gebruik van generatorsets in toepassingen op basis van duurzame energie. Voorbeelden van de beschikbare soorten brandstoffen en toepassingen voor de productie van duurzame energie

Nu downloaden

Aanverwante branches: gezondheidszorg, productie, bouwnijverheid, telecommunicatie, gemeenten, commerciële bedrijven, mijnbouw, nutsvoorzieningen, krachtcentrales, landbouw, broeikassen, stortplaatsen


Inzicht in specificaties voor generatorsets

Door intelligente specificatiekeuzes in combinatie met de nieuwste energieopwekkingssystemen op locatie kan apparatuur beter op een specifieke toepassing worden afgestemd voor optimaal duurzame prestaties en betrouwbaarheid

Nu downloaden

Aanverwante branches: gezondheidszorg, productie, bouwnijverheid, telecommunicatie, gemeenten, commerciële bedrijven, mijnbouw, nutsvoorzieningen, krachtcentrales, landbouw, broeikassen, stortplaatsen


Update over emissie in Noord-Amerika

Witboek over: Noord-Amerikaanse emissienormen, voorgestelde wijzigingen voor de EPA, de nieuwe prestatienormen voor California ARB en een vertraging in de aanname van tier 4-emissienormen in Canada.

Nu downloaden

Aanverwante branches: datacenters


Datacenters bijwerken

Een bedrijf uit de Fortune 500 met een verouderd datacenter werd geconfronteerd met problemen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de energievoorziening in de faciliteit. Er was een duidelijke behoefte aan een betrouwbare noodstroomvoorziening...

Nu downloaden

Aanverwante branches: datacenters


Beschikbaarheid Tier III en IV datacenter

Dit artikel geeft details over de toepassing van Cat® generatorsets in installaties in datacenters die zullen worden gecertificeerd als Tier III of Tier IV datacenter, zoals gedefinieerd in het artikel Tier Standard: Topology van het Uptime Institute.

Nu downloaden
Toepassing van Cat® generatorsets in Tier III- en Tier IV-datacenters

Aanverwante branches: datacenters, nutsvoorzieningen


Nutsvoorzieningen

Witboek geeft informatie over: toepassingen van decentrale energieopwekking via door aardgas gestookte motorgeneratoren, functies en voordelen, commerciële haalbaarheid

Nu downloaden

Branches &toepassingen

U moet elke dag doorzetten. Om uw deadline te halen, binnen de tijd en binnen het budget. We leggen ons toe op het ontwikkelen van stroomsysteemoplossingen die aan uw behoeften voldoen, ongeacht de toepassing.

Pagina Branches &toepassingen bekijken

Producten van Electric Power

In elk formaat en in elke vorm. Conform alle normen. Wanneer u stroom nodig hebt, gaat Caterpillar de uitdaging aan. Onze generatoren worden gebruikt in een verscheidenheid aan toepassingen.

Producten van Electric Power bekijken

NAUWKEURIGE SCHAALBEPALING BINNEN HANDBEREIK.

Caterpillar Electric Power introduceert met groot genoegen zijn nieuwste schaalbepalingssoftware voor generatorsets: Cat® Electric Power SpecSizer.

Meer informatie