Bosbouwmachines

Robuuste, krachtige bosbouwmachines, klaar voor uw uitrustingsstukken. Volledige garantie, onderdelenondersteuning en snel, eenvoudig onderhoud, dit alles onderstreept de inzet van Cat voor de bosbouw. Speciale opties voor de houtkap bieden betrouwbare, duurzame bediening.

Nieuwe modellen

Dit product is wellicht niet beschikbaar in de buurt van deze locatie. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor ondersteuning.

Selecteer maximaal 3 modellen om met elkaar te vergelijken
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title