Detect

Machinisten in cabines van groot mijnbouwmaterieel kunnen vaak niet zien of een andere machine of voertuig op de grond te dichtbij is om veilig te kunnen werken. Detect verkleint dit mogelijke gevaar en kan bovendien zo worden geconfigureerd dat waardevolle informatie wordt geleverd over de condities op het werkterrein en andere mensen en machines die werkzaam zijn in het gebied. Ondergrondse, continue beweging van materieel in een mijngang kan een risico vormen voor personen in de werkomgeving.

Nieuwe modellen

Dit product is wellicht niet beschikbaar in de buurt van deze locatie. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor ondersteuning.

Selecteer maximaal 3 modellen om met elkaar te vergelijken
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title