Prestatieanalyseteam (PAT)

Prestatieanalyseteam (PAT)

Prestatieanalyse/taakonderzoeken is een service die door Caterpillar aan onze klanten wordt verleend zodat deze hun activiteiten kunnen verbeteren en meer rendement uit hun investering kunnen halen. Deze onderzoeken kunnen zich richten op een aantal variabelen en analyses: voertuig- en machineparkproductiviteit, analyse van laad-/transportsysteem, analyse van omvang/compatibiliteit van laadgereedschappen, operationele reviews van machines, en analyse van ladingweging en -productiviteit. Voor ladingweging moet vooraf een weegbrug worden geboekt. De omvang van het onderzoek moet duidelijk worden begrepen en van te voren worden afgesproken. Dergelijke onderzoeken duren doorgaans twee dagen op locatie, daarnaast zijn er nog enkele dagen nodig voor kantoorwerkzaamheden en het schrijven van het rapport.

Wat kunt u verwachten wanneer we uw werkterrein komen bezoeken? Ons team voert machineproductieonderzoeken uit op uw specifieke machines om een productievoordeel aan te tonen voor Caterpillar producten. Als vuistregel geldt dat een productievoordeel van 1% een prijstoename van 5% tot gevolg heeft. Productieverschillen moeten ten minste een toename van 10% inhouden, willen ze zichtbaar zijn voor het menselijk oog. Ons team kan meten met een nauwkeurigheid van 1%.

Hoeveel teams hebben we? Het Edwards-team (Peoria, Illinois) bezoekt staten net ten westen van de rivier de Mississippi, de rest van de oostelijke Verenigde Staten en het oosten van Canada. Het team uit Tinaja Hills (Green Valley, Arizona) bezoekt klanten in de rest van de westelijke Verenigde Staten en het westen van Canada.

Hoe voeren we de taakonderzoeken uit? Ons team arriveert op uw werkterrein en stelt de apparatuur op waarmee gewogen en getimed wordt. Alle machines die in een gespecificeerde tijdsduur en over een gemeten afstand gewicht of volume opgraven, laden of transporteren, kunnen worden bestudeerd. 

Wat kan er worden gemeten? ... Productieverschillen tussen specifieke machines ... Verificatie van nuttige lading ... VIMS-ladingsvergelijkingen ... Controle van transbordbandwegers ... FPC-gegevensverzameling ... Hoe zit het met de goodwill van de klant??

Neem voor meer informatie over planning en/of prijs van een taakonderzoek contact op met uw lokale Caterpillar dealer.

Prestatieanalyseteam (PAT)
Prestatieanalyse is een service die we aanbieden zodat u uw activiteiten kunnen verbeteren en meer rendement uit uw investering kunt halen