Beoordeling van het werkterrein en analyse van de productie

Productie verbeteren en uw bedrijfskosten voor zwaar materieel verlagen

Op verzoek zijn onze Global Application Consultants beschikbaar om uw werkterrein te evalueren. Onze deskundigen analyseren uw team en bevelen in samenwerking met uw team terreinspecifieke oplossingen aan, gericht op verbetering van de productie, verlaging van de kosten en verbetering van de veiligheid. Onze oplossingen zijn gestructureerd, gedisciplineerd en gebaseerd op feiten en zijn gericht op het bieden van de middelen aan uw team om duurzame vooruitgang te boeken.

Productieanalyse en taakonderzoeken zijn een service die door Caterpillar aan klanten wordt verleend, zodat deze hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren en meer rendement uit hun investering kunnen halen. Dergelijke onderzoeken duren doorgaans twee dagen op locatie, plus enkele dagen extra voor het schrijven van het rapport. Ons team concentreert zich op een aantal variabelen en analyses zoals:  

  • Productiviteit voertuig-/machinepark
  • Laad-/transportsystemen
  • Operationele reviews van machines
  • Analyse van omvang/compatibiliteit van laadgereedschappen
  • Wegen van de lading/productiviteit  

Wat kunt u verwachten wanneer we uw werkterrein komen bezoeken?  Ons team voert machineproductieonderzoeken uit op uw specifieke machines om een productievoordeel aan te tonen voor Caterpillar producten. Als vuistregel geldt dat een productievoordeel van 1% een prijstoename van 5% tot gevolg heeft. Productieverschillen moeten ten minste een toename van 10% inhouden, willen ze zichtbaar zijn voor het menselijk oog. Ons team kan meten met een nauwkeurigheid van +/- 1%.

Hoe voeren we de taakonderzoeken uit?  Ons team arriveert op uw werkterrein en stelt de apparatuur op waarmee gewogen en geklokt wordt. Alle machines die in een gespecificeerde tijdsduur en over een gemeten afstand gewicht of volume opgraven, laden of transporteren, kunnen worden bestudeerd.    

Wat kan er worden gemeten?

  • Ladingvergelijkingen volgens het Vehicle Information Management System (VIMS))
  • Verzameling van gegevens via Fleet Production Cost Analysis (FPC)
  • Productieverschillen tussen specifieke machines
  • Verificatie/kalibratie via het Truck Payload Measurement System (TPMS: draagbaar display op afstand voor weegsysteem voor trucks)
  • Controle van transportbandwegers  

Neem voor meer informatie over planning en/of prijs van een taakonderzoek contact op met uw lokale Cat dealer.


e-Learning

Haal het beste uit uw Cat® materieel met zelfstudiecursussen voor machinisten van zwaar materieel.

Meer informatie

Onder leiding van een instructeur

Uw investering in zwaar materieel is nog rendabeler indien het materieel wordt bediend door vaardige machinisten.

Meer informatie

Cat® simulatoren

De integratie van simulatoren in een trainingsprogramma voor zwaar materieel biedt uw machinisten de kans om praktische ervaring op te doen in een veilige en rendabele omgeving.

Meer informatie

Demonstration & Learning Centers

In de Demonstration & Learning Centers wordt de waarde van Cat® producten en diensten gedemonstreerd.

Meer informatie

Asfalteringstrainingen

Cat® Paving Products wil zijn klanten trainings- en projectadviseringsservices van wereldklasse bieden.

Meer informatie