DICARE

Systeem voor diagnose en preventief onderhoud van dieselmotoren

De juiste motoren kunnen u precies laten weten wat ze nodig hebben voor een lange levensduur. Cat® en MaK™-motoren met MaK DICARE-software voor bewaking van de motor op afstand bieden betrouwbare onderhoudssuggesties die zijn aangepast aan de omstandigheden. DICARE vergelijkt continu de huidige conditie van de motor met de gewenste staat en laat u weten wanneer er onderhoud nodig is. U krijgt de diagnose die u nodig hebt in duidelijke taal en grafische weergave: de informatie die u nodig hebt om actie te ondernemen en uw motoren in topconditie te houden.

Door middel van accurate informatie over de aanwezige omstandigheden en de bedrijfsmodus van de dieselmotor, stelt DICARE aangepaste onderhoudsintervallen voor.

De voortgang van verontreiniging en slijtage kan in een vroeg stadium worden opgemerkt met behulp van trendgrafieken.

Voor de evaluatie gebruikt DICARE hoofdzakelijk meetwaarden die specifiek zijn voor de installatie.

De huidige meetwaarden worden uiterst nauwkeurig vergeleken met het basisprotocol. Dit gebeurt door alle meetgegevens op een consistent niveau te evalueren met behulp van complexe thermodynamische formules.

Door middel van verschillende vergelijkingsgrafieken en onderhoudsaanbevelingen op basis van de omstandigheden ondersteunt DICARE de optimale bedrijfsomstandigheden.

Dit zorgt voor een langere levensduur en lagere onderhouds- en bedrijfskosten.

Motorgegevens ter evaluatie kunnen rechtstreeks vanaf de motor worden ingevoerd, worden geïmporteerd of handmatig worden ingevoerd in DICARE.

Op verzoek wordt de gewenste projectspecifieke hardware reeds geïnstalleerd en afgesteld geleverd.

DICARE is ontworpen voor motoren met een middelhoog toerental en kan zowel Caterpillar als MaK-motoren evalueren.

Tekstinformatie wordt in het programma aangevuld door grafische overzichten. Voor installaties met meerdere motoren biedt een gemeenschappelijk display dat meetpunten toont waarbij de bovengrenzen of limieten worden overschreden, een snel overzicht van de huidige prestaties en omstandigheden van de gehele installatie.

De nauwkeurig berekende nominale waarden voor het huidige bedrijfspunt zijn afgesteld op de specifieke omgevingsomstandigheden en kunnen voor een gedetailleerde evaluatie worden vergeleken met de huidige meetwaarden in tabellen.

Trendgrafieken met afzonderlijk gerangschikte groepen meetwaarden, die zich uitstrekken over een periode van maximaal 12 maanden, vormen een overzicht voor het herkennen van geleidelijk veranderende bedrijfsomstandigheden door slijtage of afzettingen.

Uittreksels uit de motordiagnose

  • De inlaatluchtdruk en -temperatuur bewaken om afnemende prestaties door vervuiling of slijtage van de turbocharger vast te stellen.
  • Thermische overbelasting vroegtijdig identificeren door alle beschikbare temperatuursensoren permanent te bewaken.
  • De laadluchtkoeler bewaken met betrekking tot drukverlies, laadluchttemperatuur en het dauwpunt om vervuiling of een verkeerde afstelling te identificeren.
  • De brandstoftemperatuur en -viscositeit controleren om storingen in de meet- en regeleenheid van de viscositeit te identificeren.
  • De positie van de brandstofstang en het vermogen controleren om slijtage van de inspuitpomp te identificeren.
  • Alle mogelijke oorzaken voor afwijkende uitlaatgastemperaturen ten opzichte van de nominale waarde noteren.
  • Het smeerolieverbruik bewaken om mogelijke slijtage in een vroeg stadium te identificeren.
  • De koelwaterdruk en -temperatuur bewaken om mogelijke slijtage te voorkomen en te identificeren.

Producten voor olie- en gaswinning

Producten voor olie- en gaswinning

Caterpillar krachtbronnen zijn ontworpen met het oog op duurzaamheid en lage bedrijfskosten. En dat bewijzen ze al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw, dag in, dag uit, in olie- en gaswinningstoepassingen wereldwijd.

Producten bekijken

Portal voor technische informatie

Portal voor technische informatie

Vind meer informatie over productvergelijkingen, technische gegevens, productafmetingen en meer via onze portal voor technische informatie dat speciaal is ontwikkeld voor adviseurs, ontwerpers, technici en eigenaren.

Meer informatie