AccuGrade® ATS

AccuGrade ATS is een uiterst nauwkeurig dynamisch volgsysteem dat gebruikmaakt van een Advanced Tracking Sensor (ATS: geavanceerde volgsensor) om een machine te volgen en de stand van het blad te bewaken. Er wordt gebruikgemaakt van een ATS-instrument op het werkterrein, dat een doel volgt dat is gemonteerd op het blad van de machine. Hierdoor wordt de positie exact bepaald in 3D.

Dankzij de actieve-doeltechnologie kan het systeem betrouwbaar het gewenste doel 'locken' en volgen. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de juiste machine wordt gevolgd en wordt voorkomen dat er per ongeluk andere actieve machinedoelen, uitzetteams of reflecterende oppervlakken worden 'gelockt' en gevolgd. Ingebouwde zoekintelligentie stelt het systeem in staat het doel snel te zoeken en te vinden wanneer dit niet langer 'gelockt' is door een passerend voertuig of een andere onderbreking.

Het ATS-instrument meet continu de positie van het doel en zendt real-time positiegegevens naar de machinist via het display in de cabine. Hierop wordt de exacte positie van het blad ten opzichte van het ontwerp getoond. Het systeem combineert de positie van het doel met de bekende positie van het instrument, metingen van de machine en meetwaarden van sensoren om de precieze positie van de bladpunten te bepalen. Het systeem gebruikt de positiegegevens voor het berekenen van de gewenste hoogte en dwarshelling. De waarden voor het graven en opvullen worden berekend door de positie van het blad te vergelijken met het bestand met de ontwerptekening. Het systeem voert automatisch bladafstellingen uit die doorgaans door de machinist worden verricht en stelt het blad automatisch af naar één of beide bladpunten.

AccuGrade ATS brengt de informatie die de machinist nodig heeft om het werk uit te voeren, naar de cabine. De machinist hoeft alleen maar de machine te sturen om oppervlakken met uiterste nauwkeurigheid af te werken.

AccuGrade ATS is een uiterst nauwkeurig dynamisch volgsysteem dat gebruikmaakt van een Advanced Tracking Sensor (ATS: geavanceerde volgsensor) om een machine te volgen en de stand van het blad te bewaken. Er wordt gebruikgemaakt van een ATS-instrument op het werkterrein, dat een doel volgt dat is gemonteerd op het blad van de machine. Hierdoor wordt de positie exact bepaald in 3D.