Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

U hebt vragen, wij hebben antwoorden.

 

De basis

Wat is Product Link™?

Product Link is een oplossing voor bewaking op afstand die een efficiënt en effectief machineparkbeheer mogelijk maakt.

Product Link verstuurt de informatie via mobiele telefoon en satelliet, en de bijbehorende internettoepassing, VisionLink®, geleverd door Trimble, maakt aangepaste status- en gebruiksrapporten, uitgebreide karteringsfuncties en mogelijkheden voor een gemengd machinepark mogelijk.

De Product Link-hardware en het abonnement op de VisionLink®-toepassing worden standaard meegeleverd bij veel materieel, en kunnen worden gebruikt met Cat® en gemengde machineparken. Raadpleeg uw Cat dealer voor meer informatie.

Hoe werkt Product Link?

De Cat® Product Link™-hardware is volledig geïntegreerd in het materieel, en werkt samen met de elektronische regelmodules die systemen aandrijven en bewaken, zoals motor, hydraulisch systeem en transmissie.

Systeemgebeurtenissen en diagnosecodes, evenals gebruiksuren, brandstofniveau, stilstand en andere informatie worden via satelliet of mobiele telefoon naar de beveiligde internettoepassing VisionLink® gestuurd.

De betrouwbare hardware, robuuste integratie en flexibele rapportagefuncties van Product Link maken materieelbeheer overal en altijd mogelijk.

Wat is VisionLink®?

Met VisionLink kunt u snel en gemakkelijk al uw materieel, ongeacht het merk, bekijken in een beveiligde internettoepassing die wordt gehost door Trimble.

Informatie van uw Cat materieel geeft u inzicht in de werking, conditie en productiviteit van uw machinepark. Uw Cat motor levert informatie over bedrijfsuren en stationaire uren, brandstofverbruik, start- en stoptijden en meer terwijl u tegelijkertijd systeemgebeurtenissen en diagnosecodes ontvangt vanuit een brede reeks elektronisch geregelde systemen.

Met VisionLink zijn ook extra functies voor Cat materieel mogelijk via integratie in andere Caterpillar gegevens en toepassingen. Cat® PartStore™ voor het bestellen van online onderdelen en S•O•SSM Services voor vloeistofanalyse vullen de functies van VisionLink aan om uitgebreid materieelbeheer te vereenvoudigen.

Hoe zit het met oplossingen voor het materieel in mijn gemengd machinepark?

Cat Product Link maakt net zo goed deel uit van een moderne Cat machine als de motor of transmissie. Deze uitgebreide mogelijkheden zijn echter beschikbaar voor het hele machinepark, ongeacht het merk of model, zodat al het materieel kan worden bewaakt in één beveiligde internettoepassing en het niet meer nodig is meerdere toepassingen met wisselende functionaliteit te gebruiken.

De VisionLink®-toepassing is ontwikkeld door VirtualSite Solutions, een joint venture van Caterpillar en Trimble. VirtualSite Solutions is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van oplossingen die de manier veranderen waarop eigenaren van gemengde machineparken in staat zijn hun materieel efficiënt en veilig te beheren, de bedrijfskosten te verlagen en de productiviteit te verhogen op het gebied van brandstofverbruik, onderhoud, productiviteit van het werkterrein, en logistiek van het machinepark.

Met de VisionLink-toepassing kunnen eigenaren van materieel van elke fabrikant oplossingen toepassen die verkrijgbaar zijn bij Trimble, de technologiepartner van Caterpillar.

 

Hardware

Wordt Product Link™ in de fabriek geïnstalleerd op al het Cat® materieel?

De Product Link-hardware en het abonnement op de VisionLink®-toepassing worden standaard meegeleverd bij veel materieel, en kunnen worden gebruikt met Cat® en gemengde machineparken. Raadpleeg uw Cat dealer voor meer informatie.

Welke stappen moeten we nemen om Product Link te activeren op een machine?

Uw Cat dealer kan de in de fabriek geïnstalleerde Product Link-module bij aflevering activeren. De activering van uw Product Link-module kan ook worden voltooid door opdrachten op afstand, waardoor u de werkplaats niet hoeft te bezoeken.

Kan ouder materieel alsnog worden uitgerust met Product Link™?

Oudere machines en ander materieel kunnen achteraf worden uitgerust met Product Link. Normaal gesproken hebben machines die in de afgelopen 10 jaar zijn gemaakt elektronisch geregelde systemen die het gebruik van een bredere reeks Product Link-voorzieningen mogelijk maken.

Raadpleeg uw Cat® dealer voor meer informatie over uw mogelijkheden.

Er zijn vergelijkbare oplossingen mogelijk voor materieel van andere merken of Cat machines met mechanische systemen.

Is Product Link duurzaam en betrouwbaar in omstandigheden waar met Cat materieel wordt gewerkt?

De Product Link-hardware is ontworpen voor Cat materieel. De Cat normen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid garanderen optimale werking in zware bedrijfsomstandigheden. Cat hardware is ontworpen om te voldoen aan strenge normen voor temperatuur (hitte), spanning (schommeling), elektromagnetische velden, vocht en trillingen (schok) en is afgedicht en onder druk getest om te beschermen tegen het binnendringen van vocht.

Wat is het verschil tussen dekking per mobiele telefoon en dekking via de satelliet?

Altijd in contact met uw materieel, ongeacht waar dit aan het werk is. Hardware-opties ondersteunen communicatie via netwerken voor mobiele telefonie in steden en buitenwijken, of via satellieten die in een lage baan om de aarde vliegen in plattelands- of geïsoleerde gebieden waar geen bereik voor mobiele telefonie is.

Wat is de garantie voor Product Link?

Product Link is inbegrepen in uw standaard en uitgebreide garantie wanneer het in de fabriek wordt geïnstalleerd. Bij installaties achteraf is er een beperkte garantie. Raadpleeg uw Caterpillar dealer voor meer informatie over garanties.

 

Software

Hoe kom ik bij de telematicagegevens van Product Link™?

Uw Cat® dealer kan u toegang verlenen tot VisionLink®, de internettoepassing die wordt gebruikt om telematicagegevens uit uw materieel te halen. Ga naar de webpagina van uw dealer om toegang tot VisionLink en andere hulpmiddelen te vragen, zoals Cat® PartStore™ en S•O•SSM Services online.

Kan ik de gegevens van VisionLink® integreren in mijn andere bedrijfssystemen?

Met een gegevensinvoerdienst kunt u gegevens die op afstand zijn gerapporteerd vanuit uw materieel, naadloos integreren in uw bedrijfstoepassingen.

Bijvoorbeeld: de machinelocatie kan eenvoudig worden gebruikt in een uitsturingstoepassing, of informatie over uren en gebruik in een planningssysteem (ERP).

Neem contact op met uw Cat® dealer voor meer informatie over de integratie van VisionLink.

Welke talen worden ondersteund?

VisionLink supports:
Duits, Engels, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks, vereenvoudigd Chinees en Zweeds.

Wat zin de voordelen van een internettoepassing?

VisionLink® is een beveiligde internettoepassing die 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is. Voor VisionLink is geen client-software of gegevensopslag nodig. Een gewone internetverbinding en webbrowser, meer is er niet nodig om toegang te krijgen tot alle voorzieningen en telematica-gegevens die vanuit uw materieel worden verstuurd.

 

Rendement op investering

Hoe kan Product Link mij helpen om de kosten te beheersen?
 • Inefficiënt gebruik, onderhoud, conditie en meer beheren.
 • Onderhoudsbehoeften efficiënt aanwijzen en uitvoeren.
 • Zware bedrijfs- of andere onderhoudsbehoeften aanwijzen die de levensduur van componenten kunnen verlagen.
 • Levensduur van componenten verlengen door conditie- en onderhoudsbehoeften proactief te beheren.

Werktijden beheren t.o.v. stilstandtijden en brandstofverbruik

Karakteristiek voorbeeld:
980H met gemiddeld brandstofverbruik, stilstandtijd en brandstofkosten
Brandstofverbruik verlagen met 2% = jaarlijks $ 720 besparen op brandstofkosten

Hoe kan Product Link™ mij helpen mijn werkzaamheden en beschikbaarheid te verbeteren?

Mobiel materieel

 • Materieel efficiënt en doelmatig beheren door belangrijke informatie op afstand te beheren
 • Weten waar uw bedrijfsmiddelen zijn en hoe ze worden gebruikt • Uw materieel goed aan het werk houden met de hulp van uw Cat® dealer.
 • Materieel aanwijzen dat te veel of te weinig wordt gebruikt, zodat bedrijfsmiddelen het beste kunnen worden benut om de werkzaamheden binnen de planning te houden
 • Profiteren van hulpmiddelen waarmee onderhoudspersoneel het machinepark efficiënt kan beheren

Voor generatorsets kunt u de conditie, gebruikersgegevens, (start-/stopinformatie), het traceringgebruik en meer bewaken.

Kleine problemen aanwijzen voordat ze ongeplande stilstand veroorzaken.

Hoe kan Product Link™ mij helpen om de emissies te verlagen uit het materieel in mijn machinepark en ondersteuningsdiensten?
 • Helpt u bij het aanwijzen en verlagen van inefficiënt brandstofverbruik door het bewaken van stilstandtijd en brandstofverbruik.
 • Informatie helpt u om de beste besluiten op het gebied van materiaalbeheer te nemen. Wanneer materieel in de beste omstandigheden werkt, produceert het minder emissies.
 • Het op afstand versturen van telematicagegevens bespaart u tijd en arbeid. U hebt immers geen personeel meer nodig om informatie over uren, locatie en conditie met de hand te verzamelen.
 • Verlengt de levensduur van het product of de component door navolgbare informatie te bieden waarmee u proactief problemen kunt aanwijzen en uw bedrijfssystemen in goede staat kunt houden.

Verbetert eveneens de logistiek voor onderhoudsdiensten

 • Door exact te weten waar het materieel is, kunnen brandstof-, transport- en onderhoudstrucks efficiënter en doelmatiger worden ingezet.
 • Integratie met het bestellen van online onderdelen maakt planning vooraf mogelijk, evenals de consolidatie van diensten voor het ophalen of afleveren van onderdelen, en zorgt bovendien voor kortere wachttijden.
Kan ik hardware en onderhoudsplannen aanpassen zodat ze aan mijn eisen voldoen?
 • Met de opties voor hardware en onderhoudsplannen kunt u een oplossing kiezen die aansluit op de eisen van uw bedrijf.
 • Hardware-opties ondersteunen communicatie zowel via netwerken voor mobiele telefonie als via satellieten, dus of u nu in de stad, de buitenwijk of op het platteland woont, u hebt altijd verbinding.
 • Er kunnen voorzieningenbundels worden gekozen die het basisbeheer van bedrijfsmiddelen, veiligheid, conditie en onderhoud ondersteunen, evenals gebruik en productie, voor het beheer van kleine of grote machineparken.
 • Er kan een gegevensinvoer worden ingesteld zodat er automatisch informatie wordt geleverd, zoals uren of locatie, aan de dealer of aan bedrijfssystemen van de klant. Zo wordt tijd bespaard door de noodzaak om handmatig informatie uit uw machinepark te verzamelen en door te sturen, af te schaffen.