RAC (Road Analysis Control: wegtoestandanalyse)

RAC (Road Analysis Control: wegtoestandanalyse)

De Road Analysis Control (RAC) van Cat is een informatieproduct waarmee de klant de conditie van transporttrajecten kan bewaken en de prestaties, productiviteit en veiligheid van grote mijnbouwtrucks kan verbeteren terwijl reparatie- en onderhoudskosten en uitvaltijd worden verminderd. RAC is geïntegreerd met het Vital Information Management System (VIMS®) en biedt realtime feedback aan de machinist over de conditie van transporttrajecten die schadelijk zijn voor de cyclustijden, en over aandrijving, chassis, ophanging en banden.

Via het VIMS-berichtencentrum krijgt de machinist op twee niveaus waarschuwingen van RAC-gebeurtenissen voor plaatsen in het transporttraject waarop gelet moet worden, zowel vanuit het standpunt van de truck als voor het ondersteunend materieel. De machinist moet vaart minderen of de gebieden mijden die deze gebeurtenissen veroorzaken en het ondersteunend materieel moet worden aangewezen om de probleemgebieden te verhelpen. Wanneer er een telemetriesysteem wordt gebruikt, zoals het draadloze VIMS van Caterpillar, kan deze informatie vrijwel in real-time naar de leidinggevende in de mijn of het management op kantoor worden gestuurd zodat er onmiddellijk kan worden gehandeld. VIMS slaat ook de RAC-gegevens over vervorming en hellingshoek van elke cyclus op en creëert een samenvattende meting, een Fatigue Equivalent Load Analysis (FELA) genaamd, waarmee de ruwheid van het traject en gesteldheid van de weg kunnen worden beheerd. RAC gebruikt dezelfde sensors die het ladinggewicht en de cyclustijden bepalen, en meet daarmee de vervorming en hellingshoek van het frame tien keer per seconde. Vervorming is het laterale draaien van het frame als gevolg van ongelijke belasting op de diagonale banden. Bijvoorbeeld: een volledige geladen truck met de linker voorband in een groef en de rechter achterband op een helling zorgt voor bovenmatige krachten op het frame. De hellingshoek is de kracht op het frame van voor naar achter die zich voordoet wanneer de truck over een hobbel of door een kuil rijdt, haaks op de rijrichting; bij hard remmen of scherpe bochten. RAC meet deze waarden en verstuurt ze vrijwel onmiddellijk naar de VIMS-module aan boord, die gebeurtenissen en trends berekent. Van daaruit worden extreme metingen weergegeven aan de machinist, en alle informatie wordt opgeslagen en kan gedownload worden met VIMSpc-software.

Door deze gegevens te bewaken, kunnen mijnen gedeelten van transporttrajecten aanwijzen en onderhouden die van invloed zijn op de cyclustijden en de levensduur van componenten. Dit leidt tot goed onderhouden transporttrajecten, en dus veiliger bedrijfsomstandigheden, minder mechanische slijtage, minder fysieke belasting en meer comfort voor de machinist, lager brandstofverbruik, lagere bandenkosten, lagere bedrijfskosten voor ophanging en componenten en een grotere beschikbaarheid. RAC is niet alleen maar een toegevoegde functie aan VIMS. RAC is ontworpen om alle gebruikers van grote Caterpillar mijnbouwtrucks meer voordeel te bieden van hun eigen bedrijfs- en bedieningservaring.

Voordelen van RAC:

  • Goed onderhouden transporttrajecten
  • Kortere cyclustijden
  • Langere levensduur van componenten, frame, ophanging en banden
  • Minder fysieke belasting van de machinist en meer comfort
  • Veiligere werking
  • Lager brandstofverbruik
  • Lagere bedrijfskosten