Tijd en geld besparen

Tijd en geld besparen

Hebt u een onderhoudscontract nodig?

Onderhoudscontracten zijn een uitstekend hulpmiddel voor het beheer van nieuw Cat® materieel, meteen vanaf het begin. Maar ook na de verkoop kunnen er nog overeenkomsten worden opgesteld om u te helpen de kosten te beheersen en de beschikbaarheid te verbeteren. In ieder geval krijgt u toegang tot getrainde experts die meer weten van uw Cat materieel dan wie dan ook. Het opstellen van het juiste onderhoudscontract begint altijd met een zorgvuldige analyse van uw behoeften en eindigt met een overeenkomst die u de laagste kosten per productie-eenheid biedt.

Hoe kan een onderhoudscontract u helpen?
Denk eens na over de manier waarop het preventief onderhoudt binnen uw bedrijf gaat, of over welk onderhoud u eigenlijk nodig hebt, en vraag u dan af wie deze diensten het beste kan leveren. Het is zeer wel mogelijk dat uw Cat dealer deze diensten tijdiger, efficiënter en goedkoper kan leveren. U bespaart geld, verbetert de beschikbaarheid en hebt meer tijd om u te concentreren op andere belangrijke aspecten van uw bedrijf.

Is uw materieel altijd beschikbaar wanneer u het nodig hebt?

 • Effectief materieelbeheer is een van de belangrijkste factoren voor maximale productiviteit en minimale kosten. Als u dit geen voorrang kunt geven met uw bestaande middelen, overweeg dan de beheerexperts bij uw Cat dealer.

Voert u al het aanbevolen onderhoud en alle inspecties uit op de aanbevolen intervallen?

 • Een negatief antwoord betekent waarschijnlijk dat preventief onderhoud niet de benodigde aandacht krijgt. Een CSA kan waarborgen dat onderhoudsaanbevelingen nauwkeurig worden gevolgd.

Hebt u een preventief onderhoudsprogramma?

 • Wanneer u van te voren weet dat er onderhoud nodig is, kunt u stilstand plannen en geld besparen met reparaties voordat er iets defect raakt. Er kan nauwkeurig worden geanticipeerd op reparatie en/of revisie van onderdelen, waardoor stilstand op de meest gunstige tijden kan worden gepland, en tegen de laagste kosten.

Vindt 20 procent of meer van uw reparaties plaats nadat er een storing is opgetreden?

 • Reparaties voordat er iets defect raakt, kosten minder dan de helft van reparaties na een storing. Een CSA kan de levensduur maximaliseren en de kosten minimaliseren door reparaties aan te geven voordat er een ernstig defect optreedt.

Wat zijn uw eigendoms- en bedrijfskosten?

 • Wanneer u weet wat deze kosten zijn, kunt u een onderbouwd besluit nemen over de mogelijkheden om materieel te vervangen. Via een CSA kan de dealer u helpen met het beter bijhouden van het onderhoud, zodat deze belangrijke kosten eenvoudig beschikbaar zijn. En beter onderhoud, en het beter bijhouden ervan betekent een hogere restwaarde.

Concentreer u op uw echte werk

 • Welk percentage van uw middelen wordt aan het volgende besteed?
 • Zoeken en opleiden van monteurs
 • Reparatiegereedschap, -uitrusting en diagnoseprogramma's
 • Kosten voor verwijdering uit het milieu
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Onderdeleninventaris
 • Onderhoud van winkel, belasting, verzekering, nutsbedrijven
 • Onderhouds- en smeertrucks

Al deze factoren beïnvloeden uw bedrijfsresultaten. Met een CSA kunt u deze en andere kosten tot een minimum terugbrengen door diverse onderhoudstaken in de deskundige handen van dealermonteurs te leggen. Het klinkt eenvoudig, maar het is wel zo dat u in uw bedrijf waarschijnlijk een aantal petten tegelijk draagt, van machinist tot materieelbeheerder en onderhoudsmonteur. Onder een CSA kunnen al uw behoeften op het gebied van materieelbeheer vallen, dit heeft voor u het voordeel dat u met de experts kunt werken, uw Cat Dealer.