Aplikacja „Kalkulator amplitudy”

Aplikacja „Kalkulator amplitudy”

Cechy

  • Jednostki metryczne i imperialne
  • Wbudowane dane dotyczące walców Cat® ułatwiające obliczenia
  • Dokładne wyniki końcowe (Ameryka Północna)
  • Specyfikacje metod pracy (Europa)

Kalkulator amplitudy to doskonałe narzędzie umożliwiające specjalistom z zakresu budowy dróg określenie prawidłowej amplitudy dla walca drogowego, co pozwala zmaksymalizować skuteczność walcowania. Aplikacja przetwarza dane wprowadzone przez użytkownika, podając zalecaną amplitudę. Wykonawcy korzystający z walców Cat otrzymają również instrukcje dotyczące wprowadzenia w danym modelu/systemie wibracyjnym ustawień umożliwiających uzyskanie zakładanych wartości.

 

Pobierz aplikację

iTunes Store (must sync device if downloading to iTunes on your computer)

Wymagania

Aplikacja przeznaczona na urządzenia iPhone, iPod touch i iPad. Wymagany system operacyjny iOS 7.0 lub nowszy.