Opcje naprawy

Dealerzy Cat wiedzą więcej niż ktokolwiek inny o tym, w jaki sposób najszerzej wykorzystać możliwości urządzenia Cat®. Poza rutynowymi naprawami i konserwacją zapewniają obszerną, wszechstronną pomoc techniczną w całym okresie eksploatacji sprzedawanego sprzętu. Dążą do zapewnienia klientowi maksymalnego zysku z inwestycji poprzez wysoką dostępność maszyny, dużą trwałość sprzętu i niższe koszty eksploatacji.


Zarządzanie żywotnością elementów

Zarządzanie żywotnością elementów ma na celu optymalizację niezawodności i trwałości najważniejszych elementów w całym okresie ich eksploatacji dla zapewnienia najwyższej dostępności i minimalnego kosztu w przeliczeniu na tonę. Przeprowadzamy pomiary wydajności przez śledzenie żywotności elementów i określamy podstawowe przyczyny problemów metodą analizy awarii, umożliwiając opracowanie planu działania z myślą o maksymalnym wykorzystaniu możliwości maszyn.

Analiza płynów to kolejna ważna usługa świadczona przez dealerów. Płyny robocze maszyny są źródłem wielu cennych informacji. Nieprawidłowe wyniki pomiaru mogą wskazać na istniejący problem, zanim dojdzie do kosztownej awarii. W ten sposób można skrócić czas napraw, uniknąć nieplanowanych przestojów i zapewnić maksymalną żywotność elementów.


Odnawianie elementów

Dealer Cat gwarantuje najkorzystniejszą opcję kompleksowej naprawy dla konkretnego zakładu — niezależnie od tego, czy wskazana jest naprawa, przebudowa, czy też wymiana elementów.

Większość elementów Cat jest przeznaczona do wielokrotnej regeneracji, a wielu dealerów Cat ma możliwość ponownego wykorzystania i odzysku elementów do standardu odpowiadającego nowym częściom.

Jeśli najlepszą opcją jest wymiana, dealerzy mogą zaproponować nowe lub regenerowane części (Reman), aby zapewnić możliwość opłacalnej naprawy odpowiedniej dla danego urządzenia i jego zastosowania. Części i elementy regenerowane gwarantują parametry i niezawodność na tym samym poziomie co nowe części za ułamek ich ceny i są dostępne w sprzedaży, dając klientom szerszy wybór opcji na etapie naprawy i remontu.


Cat Certified Rebuild

Pod koniec okresu eksploatacji maszyny wielu dealerów Cat może zaoferować usługę przebudowy, aby zapewnić możliwość dalszej eksploatacji sprzętu za przystępną cenę. Dostępne są dwie opcje przebudowy:

Przebudowa typu Cat Certified Rebuild jest najbardziej kompleksowa. Stara maszyna jest całkowicie rozmontowywana i wszystkie najważniejsze elementy są wymieniane.

Przebudowa typu Certified Powertrain Rebuild obejmuje tylko elementy układu napędowego. Stanowi korzystny kompromis między wymogami dotyczącymi opłacalności i wydajności.


Konserwacja i naprawa

Dealer Cat służy wiedzą fachową pozwalającą uniknąć napraw maszyny. W przypadku, gdy naprawa jest konieczna, dealer jest w stanie ją przeprowadzić i przywrócić funkcjonalność maszyny. Dealerzy Cat dysponują też wiedzą umożliwiającą określenie, czy dany element należy naprawić, przebudować czy wymienić.

Zgodnie z filozofią obsługi zapobiegawczej dealerzy Cat stosują proaktywną konserwację części i elementów, aby maksymalnie przedłużyć czas ich eksploatacji. Monitorowanie stanu umożliwia określenie zmian stanu i funkcjonowania sprzętu oraz stopnia trudności warunków roboczych w danym zastosowaniu, pozwalając na wykonanie napraw przed wystąpieniem awarii. Przez efektywne zarządzanie bieżącym harmonogramem napraw i minimalizację opóźnień planowanych napraw dealerzy zapewniają większą niezawodność i dostępność urządzeń przy obniżonych kosztach.


S•O•S℠

Certyfikowana regeneracja

Szkolenie serwisowe


Harmonogramy konserwacji planowej

Monitorowanie stanu

Znajdź dealera


Pomoc techniczna w cyklu eksploatacji

Pomoc techniczna w cyklu eksploatacji

Wraz z dealerami produktów Cat zapewniamy wsparcie w całym cyklu życia maszyn — od etapu dostawy, poprzez rutynową eksploatację i konserwację, po poważne naprawy i przebudowy.

Więcej informacji

Strona sektora wydobywczego

Górnictwo — strona główna

Górnictwo to wymagająca branża. Niezależnie od tego, czy dysponujesz tylko jednym urządzeniem Cat, czy ich setką, pomożemy Ci nimi zarządzać.

Więcej informacji