Rozwiązania dla zakładów

Rozwiązania dla zakładów

Nasze zaangażowanie na rzecz sukcesu nie kończy się w momencie, w którym maszyna rozpoczyna pracę w Twojej kopalni. Od razu przystępujemy do poszukiwania sposobów uczynienia jej eksploatacji efektywniejszą, bezpieczniejszą i wydajniejszą. Począwszy od rozwiązywania problemów związanych z wydajnością, poprzez szkolenia operatorów i techników, aż po kalibrację systemu VIMS™ — oferujemy nieustanne wsparcie, którego jakość w miarę upływu czasu jest coraz wyższa.

Uważamy się za współtwórców Twojego sukcesu, dlatego pracujemy razem z myślą o zidentyfikowaniu metod kontroli kosztów, usprawniania działalności, zarządzania ludźmi i ograniczania ryzyka. Wykorzystujemy rozwiązania techniczne, dzielimy się wiedzą i rozwijamy projekty wdrożeniowe, pomagając Ci poprawiać efektywność i bezpieczeństwo oraz podnosić poziom wydajności.


Zarządzanie relacjami

Każda działalność wydobywcza jest inna. Nie ma też dwóch takich samych relacji między nami a klientami. Gdy chodzi o wsparcie produktowe, niektórzy z nich wybierają podejście „zrób wszystko za mnie”, w ramach którego technicy zatrudnieni u dealerów wykonują wszystkie czynności konserwacyjne i naprawy dotyczące ich floty. Z kolei inni klienci preferują podejście „pomóż mi to zrobić”, które polega na podziale obowiązków między klientów a dealerów. Rozwiązania te są znane pod nazwą umów o konserwację i naprawy (Maintenance and Repair Contract; MARC), w ramach których łączy się ze sobą poszczególne elementy systemu zarządzania urządzeniami górniczymi, aby zaspokoić indywidualne wymagania.

Partnerstwo z dealerem Cat® w zakresie umów MARC umożliwia Ci zlecenie konserwacji urządzeń podmiotowi zewnętrznemu i skupienie się na wykonywaniu podstawowej działalności. Dzięki umowie MARC możesz lepiej przewidywać i budżetować operacje dotyczące konserwacji urządzeń, zlecać na zewnątrz planowanie, harmonogramowanie i wykonywanie prac konserwacyjnych oraz cieszyć się ustaloną stawką godzinową. Umowy MARC oznaczają lepszą wydajność maszyn, ich większą dostępność i niezawodność, a w większości przypadków — również obniżenie kosztów konserwacji.


Zastosowanie

Dzięki nam Twój zakład będzie działał na optymalnym poziomie wydajności. Caterpillar i pracownicy dealerów Cat dysponują specjalistyczną wiedzą dotyczącą różnych zastosowań, czy będzie to optymalizacja procedur ładowania i transportu w kopalni odkrywkowej, czy też dostosowanie do indywidualnych potrzeb operacji załadunku zsypów albo systemów transportu ciągłego w kopalniach podziemnych.


Rozwiązania techniczne

Wykorzystywane obecnie rozwiązania techniczne mogą znacząco poprawić wydajność, bezpieczeństwo i efektywność. Jednak samo ich zainstalowanie to dopiero początek drogi. Prawdziwą wartość można z nich wyciągnąć jedynie wówczas, gdy odpowiednio się je obsługuje i wykorzystuje przekazywane przez nie informacje. Nasza firma zajmuje się nie tylko instalowaniem wdrażanych rozwiązań technicznych, szkoleniami w zakresie ich prawidłowej obsługi oraz świadczeniem usług wsparcia w przypadku wystąpienia problemów, ale także pomaga Ci wykorzystać zebrane informacje z myślą o obniżeniu całkowitych kosztów posiadania.


Technologia wydobywcza

Znajdź dealera


Pomoc techniczna w cyklu eksploatacji

Pomoc techniczna w cyklu eksploatacji

Wraz z dealerami produktów Cat zapewniamy wsparcie w całym cyklu życia maszyn — od etapu dostawy, poprzez rutynową eksploatację i konserwację, po poważne naprawy i przebudowy.

Więcej informacji

Strona sektora wydobywczego

Strona sektora wydobywczego

Górnictwo to wymagająca branża. Niezależnie od tego, czy dysponujesz tylko jednym urządzeniem Cat, czy ich setką, pomożemy Ci nimi zarządzać.

Więcej informacji