Film „Ground Rules” — konspekty lekcji

TEMATY KONSPEKTÓW LEKCJI

Jako uzupełnienie filmu firma Caterpillar proponuje 75 konspektów lekcji opracowanych przez specjalistów, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w przedziałach wiekowych 11–13, 13–15 i 15–18 lat, dostępnych do pobrania w formie plików PDF w wersji angielskiej i hiszpańskiej. Każdy konspekt nawiązuje do informacji przedstawionych w filmie i realizuje cele nauczania zgodne z ogólnoświatowymi programami nauczania przedmiotów związanych z górnictwem. Tematy lekcji dotyczą takich zagadnień jak górnictwo, geologia, minerały w życiu codziennym, procesy górnicze oraz przetwarzanie rud.


Obejrzyj rozdziały w serwisie YouTube

angielski
francuski
hiszpański