Firma Caterpillar jest wiodącym współtwórcą wysokowydajnych elektrowni opartych na średnioobrotowych zespołach prądotwórczych. Dotychczas na całym świecie powstały zakłady o mocy ponad 4500 MW. Jesteśmy w stanie zapewnić elektrowniom moc od 2 do ponad 200 MW — z wykorzystaniem różnego rodzaju paliw.

Zalety elektrowni opartych na zespołach prądotwórczych Cat® wyposażonych w średnioobrotowe silniki tłokowe:

  • Możliwość zamówienia kompleksowego projektu elektrowni gotowej do uruchomienia lub jedynie pojedynczych urządzeń
  • Produkcja pełnej gamy średnioobrotowych zespołów prądotwórczych, które mogą pracować, wykorzystując różne rodzaje paliwa, takie jak mazut, gaz ziemny czy podwójne paliwo
  • Dostępność różnego rodzaju usług wsparcia — od konserwacji zapobiegawczej po umowy obejmujące pełną obsługę i konserwację
  • Dostępna obsługa inżynieryjna i techniczna

Do zasilania średnioobrotowych zespołów prądotwórczych Cat mogą być używane następujące rodzaje paliw:

  • Płynne: mazut, olej napędowy, ropa naftowa
  • Gaz ziemny
  • Podwójne paliwo
  • Paliwa alternatywne