WYKORZYSTANIE KAŻDEGO LITRAWIĘKSZE ZYSKI Z KAŻDEGO ZBIORNIKA

WYKORZYSTANIE KAŻDEGO LITRA
PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE PALIWA

Paliwo jest głównym nośnikiem kosztów dla wielu wykonawców i innych właścicieli sprzętu. Wiedza na temat dokładnego ilościowego zużycia paliwa jest kluczem do zarządzania tymi kosztami. Chociaż istnieje kilka sposobów obliczania zużycia paliwa, istotne znaczenie mają dwie miary:

ZUŻYCIE PALIWA określa liczbę litrów zużywanych na każdą godzinę.

WYDAJNOŚĆ PALIWOWA określa ilość pracy wykonanej na każdy litr.

Obie te miary są ważne i każda z nich wymaga właściwego zarządzania, aby móc zoptymalizować rentowność. Firma Caterpillar to godny zaufania partner, dostarczający produkty, rozwiązania i fachową wiedzę, które pomogą kontrolować zużycie, zwiększać wydajność i osiągać większe zyski z każdego zbiornika.

Zapraszamy do zapoznania się z faktami na temat paliwa.

DDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD JAKOŚCI

Jakość paliwa wpływa na wydajność paliwa. W celu zwiększenia trwałości inwestycji:

  • należy kupować paliwo z renomowanego źródła,
  • należy przechowywać je w czystym, dobrze utrzymanym miejscu tak, aby było zabezpieczone przed pyłem i wilgocią,
  • do tankowania maszyn należy używać zalecanego systemu filtracyjnego z filtrami dobrej jakości,
  • należy rozpocząć program regularnego pobierania próbek ze zbiorników do przechowywania paliwa,
  • należy przestrzegać zalecanej częstotliwości serwisowania posiadanych maszyn,
  • należy powiadamiać dealera Cat® o potencjalnych problemach. [WSKAZÓWKA: Należy korzystać z systemu ProductLink™ do rozpoznawania pojawiających się problematycznych kwestii].
pracy na biegu jałowym
pracy na biegu jałowym

Czas pracy na biegu jałowym powoduje zużycie paliwa i obniża rentowność. Należy przyjrzeć się z bliska całkowitym kosztom czasów pracy na biegu jałowym i zobaczyć, w jaki sposób firma Caterpillar może pomóc je ograniczyć.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOBÓR SPRZĘTU
DOBÓR SPRZĘTU

W celu zoptymalizowania efektywności należy się upewnić, że sprzęt ma właściwy rozmiar i jest wyposażony w funkcje, które służą zwiększaniu wydajności i oszczędzaniu paliwa.

ZAPOZNAJ SIĘ Z FUNKCJAMI OSZCZĘDZANIA PALIWA
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ U DEALERA
PRZEJDŹ TERAZ
INNOWACJE, NA KTÓRYCH MOŻNA POLEGAĆ
INNOWACJE, NA KTÓRYCH MOŻNA POLEGAĆ

Wprowadzamy do linii produktów właściwości, dzięki którym sprzęt będzie zużywał mniej paliwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
TECHNOLOGIA
TECHNOLOGIA

Odkrywamy, w jaki sposób śledzenie i wykorzystywanie kilku kluczowych danych może poprawić wydajność paliwa i rentowność.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ZAPRASZAMY DO WYPOŻYCZENIA NOWEJ TECHNOLOGII

Najlepszym sposobem, by zapoznać się z nową technologią jest wynajem jednej lub kilku maszyn od lokalnego dealera Cat. Często uzupełniają oni floty sprzętu na wynajem o nowoczesne modele wyposażone w najnowszą technologię.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ