System sterowania spychaniem Cat® Command to gwarancja wydajnego i bezpiecznego zdalnego sterowania spycharką D8T

System sterowania spychaniem Cat® Command to gwarancja wydajnego i bezpiecznego zdalnego sterowania spycharką D8T

Do publikacji w Ameryce Północnej i Europie: marzec 2017 r.  
Numer komunikatu: 110PR17

System Cat® Command wykorzystywany podczas spychania — układ zdalnego sterowania Cat do spycharek, jest teraz dostępny do spycharki D8T.  System sterowania spychaniem Command poprawia poziom bezpieczeństwa i wydajności, umożliwiając operatorowi sterowanie spycharką z niewielkiej odległości przy użyciu kompaktowej, przenośnej konsoli lub z wygodnego stanowiska operatora.  Dzięki dodatkowym funkcjom obrazu i dźwięku zdalne stanowisko operatora może być wykorzystywane z większej odległości. Pełna integracja z systemami Cat maszyny to pewność niezawodnego i precyzyjnego sterowania, gwarantująca wyjątkowo wysoką wydajność.

System sterowania spychaniem został przetestowany w ciągu tysięcy godzin działania na spycharkach Cat z serii D10T i D11T w górnictwie na całym świecie.  Ta sama technologia jest teraz dostępna do modelu D8T, który jest bardzo popularny w budownictwie i kopalniach kruszywa.

Konsola wieszana na ramieniu jest zalecana do zadań krótkotrwałych, takich jak oczyszczanie w pobliżu wysokich ścian i obrzeży dróg, stabilizowanie osuwisk oraz praca na dowolnym terenie o zwiększonym ryzyku. Zdalne sterowanie w zasięgu wzroku można wykonywać z odległości aż ćwierć mili (400 metrów).

Dzięki stanowisku zdalnego sterowania operator może pracować w wygodnej pozycji siedzącej, używając znanych mu elementów sterujących spycharki — z dala od pracującej maszyny. Stanowisko zapewnia wydajną pracę w różnych warunkach.

Stanowisko jest wzorowane na aktualnym wyposażeniu kabiny maszyny, wraz ze wszystkimi ergonomicznymi elementami sterującymi, alarmami i obsługą funkcji, analogicznie jak w spycharce. Układ może być wyposażony w obsługę umożliwiającą sterowanie w zasięgu wzroku lub obsługę zdalną z zastosowaniem dodatkowych funkcji przekazu wideo i audio z miejsca pracy i ze spycharki. Konstrukcja stanowiska została zaprojektowana w sposób zapewniający łatwy transport w ciężarówce lub na przyczepie, co zapewnia jeszcze większą elastyczność zastosowania.

Układ zdalnego sterowania umożliwia pracę spycharek w dowolnej sytuacji, która może stwarzać potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia. Oprócz prac przy wysokich ścianach i przy krawędziach, często występującym wyzwaniem są także zadania na stromych zboczach, w stawach i przy odwadnianiu oraz intensywne zrywanie. Funkcja zdalnej obsługi zapewnia także nieprzerwaną pracę zaraz po użyciu środków wybuchowych, bez konieczności oczekiwania na oczyszczenie powietrza.

Więcej informacji o systemie sterowania spychaniem Cat można uzyskać u najbliższego dealera Cat lub na stronie internetowej www.cat.com

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

©2017 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo