Układ Cat® Grade Control 3D dla modeli D3K2, D4K2 i D5K2 zwiększa produktywność, obniża koszty i redukuje poziom zmęczenia operatora

Układ Cat® Grade Control 3D dla modeli D3K2, D4K2 i D5K2 zwiększa produktywność, obniża koszty i redukuje poziom zmęczenia operatora

Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie, Australii, Nowej Zelandii, Japonii i Korei: listopad 2016 r.
Numer komunikatu: 498PR16

Dzięki automatyzacji funkcji maszyny podczas spychania dużych ilości materiału i precyzyjnego profilowania powierzchni układ Cat® Grade Control 3D pozwala operatorom pracować wydajniej i dokładniej przy niższych kosztach eksploatacji. Układ ten cechuje zintegrowana konstrukcja, w tym podwójne anteny dachowe eliminujące konieczność wspinania się na lemiesz w celu zdjęcia konwencjonalnych masztów i kabli pod koniec dnia pracy. Opcja przygotowania pod układ AccuGrade™ stanowi część pakietu, zwiększając wszechstronność dzięki możliwości zastosowania pozostałych technologii Cat GRADE, takich jak AccuGrade Laser lub Universal Total Station przy ograniczonym odbiorze sygnału z satelity.

Układ ten pomaga operatorom, wyświetlając na monitorze w kabinie plan profilu, dane wybrania/narzutu oraz wskaźniki pochylenia, co pozwala zwiększyć wydajność do 50% w porównaniu z konwencjonalnymi metodami profilowania nawierzchni. Układ ten praktycznie eliminuje konieczność palikowania terenu i ręcznej kontroli pochylenia, zwiększając bezpieczeństwo pracy i umożliwiając operatorowi pracę bez nadzoru przy przenoszeniu materiałów, co przekłada się na zmniejszenie liczby przejazdów, oszczędność paliwa i mniejsze zużycie maszyny. Ponadto układ Grade Control 3D umożliwia pracę przy ograniczonej widoczności, co pozwala wydłużyć dzień pracy. Dodatkowo układ automatycznie steruje ruchami lemiesza, zmniejszając nawet o 80% ilość działań wykonywanych przez operatora.

Zintegrowaną konstrukcję układu Grade Control 3D, oprócz zastosowania anten dachowych, cechuje urządzenie do pomiaru bezwładności, które wykrywa orientację maszyny, odbiorniki GNSS (Global Navigation Satellite System), sieć radiowa do przesyłu danych, siłowniki hydrauliczne do wykrywania położenia, przyciski joysticka umożliwiające szybką kontrolę nachylenia oraz kolorowy ekran do kontroli nachylenia, który wizualnie wskazuje postępy w tym zakresie. Ponadto układ obejmuje trzy „inteligentne” funkcje, które umożliwiają maszynie dostosowanie obciążenia lemiesza do warunków terenu, co przekłada się na stale pełny lemiesz i mniejszy wysiłek operatora.

AutoCarry™ – automatycznie steruje skokiem i podnoszeniem lemiesza, aby utrzymać pożądane obciążenie lemiesza, poprawić równomierność obciążenia oraz zredukować poślizg gąsienic.

Uzupełnieniem funkcji automatycznego wspomagania sterowania osprzętem są trzy tryby pomagające operatorowi w poprawie produktywności. Technologie te, działając w ramach zintegrowanego systemu, znacząco redukują ogólne koszty dzięki realizacji większej pracy w krótszym czasie i dalszemu zmniejszeniu kosztów eksploatacyjnych maszyny.

Grade Control – automatyzuje obrót i pochylenie lemiesza, zapewniając uzyskiwanie spójnych nachyleń i optymalizację produktywności dzięki funkcji AutoCarry.

Rough Grade – zapobiega przemieszczeniu środkowej części lemiesza poniżej określonego poziomu, zapewniając jednocześnie pełną możliwość jego podnoszenia i przechylania.

Grade Protection – zapobiega skrawaniu lemieszem poniżej docelowego poziomu podczas jego ręcznej obsługi, eliminując nadmierne skrawanie.

Układ Grade Control 3D pozwala kierownikom budowy na automatyczne rejestrowanie informacji o przemieszczaniu materiału i monitorowanie postępów za pomocą danych mapowania 3D. Podawane w porę informacje zachęcają do podejmowania w porę decyzji, które pozwalają trzymać się harmonogramu. Dane produkcyjne mogą być śledzone za pomocą technologii Cat LINK przez interfejs internetowy VisionLink® 3D Project Monitoring online, który wymaga subskrypcji i dodatkowego osprzętu.

Układ Grade Control 3D jest dostępny w modelach D3K2, D4K2 i D5K2 i jest obsługiwany przez lokalnych dealerów Cat oraz partnerów technologicznych SITECH®.

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk I oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2016 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników www.cat.com/requestCatinfo