Szybsze i łatwiejsze precyzyjne profilowanie z koparką Cat® GRADE z technologią ASSIST

Szybsze i łatwiejsze precyzyjne profilowanie z koparką Cat® GRADE z technologią ASSIST

Do publikacji w Europie: listopad 2015 r.
Numer komunikatu: 356PR15

Koparka Cat® GRADE z technologią ASSIST zapewnia ponadprzeciętny poziom efektywności w zakresie zysków i wyników produkcyjnych klientów, wyznaczając nowe standardy dla układów nachylenia koparek. Ta nowoczesna technologia to pierwsza przeznaczona dla operatorów funkcja ASSIST z półautonomicznym układem kontroli nachylenia dostępnym w koparkach Cat, a wszystko zaczęło się od modelu 323E L. W koparce GRADE z technologią ASSIST wprowadzono automatyczne regulacje kontroli nachylenia, które zwykle wykonuje operator za pomocą elementów sterowania ręcznego. Operatorzy niezależnie od doświadczenia mogą uzyskać docelowe nachylenie nawet do 45% szybciej niż przy tradycyjnym profilowaniu powierzchni i do 30% szybciej, niż korzystając z systemów kontroli nachylenia w trybie indicate-only.

Zintegrowane rozwiązania

Nowa, inteligentna technologia zaprojektowana do koparek Cat jest łatwa w zastosowaniu już od momentu rozpoczęcia pracy. Dzięki integracji ze znanym systemem Cat GRADE, wyświetlaczowi i joystickom operatorzy mogą łatwo tworzyć w kabinie proste dwuwymiarowe układy i po naciśnięciu przycisku automatycznego rozpocząć pracę. Operatorzy mogą korzystać ze zintegrowanych z systemem podstawowym funkcji sterowania, takich jak informacje o nachyleniu i ostrzeżenia dźwiękowe, a dzięki technologii ASSIST wykonywać pracę z zachowaniem żądanej precyzji — bez konieczności używania dodatkowego sprzętu. Integracja z maszyną i układem hydraulicznym zapewnia pełną moc w przypadku krawędzi tnącej oraz precyzyjne sterowanie podczas drążenia wykopów, umożliwiając operatorowi wykonywanie dokładnych profili w krótszym czasie i mniejszym nakładem pracy. Elastyczny system pozwala klientom opracowującym złożone plany profilowania wykorzystanie dodatkowo pakietu Cat AccuGrade™ w celu obsługi technologii trójwymiarowej.

Funkcje automatycznego wspomagania i zabezpieczenia

Technologia ASSIST wspomaga pracę operatora wówczas, gdy krawędź tnąca znajduje się w odległości 10 cm od celu, uruchamiając blokadę profilowania i automatycznie regulując ruchy wysięgnika i łyżki. Operator steruje prędkością ramienia za pomocą pojedynczej dźwigni — co znacznie zmniejsza liczbę ręcznie wykonywanych manewrów, redukując poziom zmęczenia. Ponadto system automatyzuje ruchy łyżki, zapewniając stały kąt jej nachylenia, który operator może dostosować do własnych potrzeb oraz kąta urabiania w określonych warunkach pracy i przywołać automatycznie przy następnym cyklu roboczym. Do wyeliminowania ryzyka nadmiernego wybrania służy funkcja zabezpieczenia profilowania, która uniemożliwia zanurzenie się krawędzi tnącej poniżej wybranego kąta — pozwalając wykonawcom oszczędzić czas i koszty związane z powtarzaniem prac, dodatkowym paliwem, kontrolą nachylenia, materiałem wypełniającym i wynagrodzeniem pracowników.

Ponadto funkcje PROTECT zabezpieczają operatora i maszynę podczas pracy w pobliżu przeszkód i zagrożeń. Zastosowane w suficie i podłodze funkcje PROTECT zapobiegają przemieszczeniu się jakichkolwiek elementów wysięgnika, ramienia i łyżki powyżej lub poniżej ustalonego poziomu wzniesienia — dzięki czemu można wykonywać wykop pod nisko zawieszonymi przeszkodami jak np. w pomieszczeniach czy pod przejazdami oraz w pobliżu instalacji nadziemnych i podziemnych. Operatorzy mogą szybko wyłączyć sterowanie automatyczne za pomocą łatwo dostępnego przycisku OVERRIDE.

 
Elementy i funkcje

Funkcje inteligentnego sterowania i zabezpieczenia umożliwiają klientom zwiększenie efektywności pracy.

  • Funkcja GRADE z technologią ASSIST — automatycznie reguluje ruchy wysięgnika i łyżki, pozwalając utrzymać stałe nachylenie.
  • Funkcja Operator ASSIST — pozwala operatorom sterować prędkością ramienia jedną ręką za pomocą pojedynczej dźwigni.
  • Funkcja Bucket Angle ASSIST — zapewnia automatyczną regulację w celu zachowania stałego kąta nachylenia łyżki.
  • Funkcja Grade PROTECT — uniemożliwia zanurzenie się krawędzi tnącej poniżej wybranego kąta.
  • Funkcja Ceiling PROTECT + Floor PROTECT — zapobiega przemieszczeniu się jakichkolwiek elementów wysięgnika, ramienia i łyżki powyżej lub poniżej ustalonego poziomu wzniesienia.
  • Funkcja Operator OVERRIDE — umożliwia operatorowi wyłączenie sterowania automatycznego.
  • Funkcja 2D and 3D Control — współpracuje z istniejącym systemem wskaźnika pochylenia 2D i może być rozszerzona o układ AccuGrade w celu wyświetlenia położenia i wysokości w trzech wymiarach.

Dostępność

Funkcja Cat GRADE z technologią ASSIST jest teraz dostępna w nowych modelach 323E L opuszczających fabrykę. Obecne modele 323E L można rozszerzyć o zestaw modernizacyjny. Zapraszamy do odwiedzenia strony www.cat.com, aby skontaktować się z lokalnym dealerem.  

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, odpowiadające im znaki towarowe, „AccuGrade”, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez pozwolenia.

©2015 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelnikówwww.cat.com/requestCatinfo