Firma Caterpillar ogłasza wprowadzenie pierwszej serii procesów autoryzowanych modyfikacji używanych produktów obejmującej wybrane używane produkty Tier 4, których eksploatacja będzie kontynuowana w krajach, w których obowiązują mniej rygorystyczne przepisy lub nie ma odpowiednich norm prawnych

Firma Caterpillar ogłasza wprowadzenie pierwszej serii procesów autoryzowanych modyfikacji używanych produktów obejmującej wybrane używane produkty Tier 4, których eksploatacja będzie kontynuowana w krajach, w których obowiązują mniej rygorystyczne przepisy lub nie ma odpowiednich norm prawnych

Do publikacji na całym świecie: 29 października 2014 r.
Numer komunikatu: 562PR14

Procesy modyfikacji muszą być przeprowadzane wyłącznie w silnikach Cat® Tier 4 Interim o mocy mniejszej niż 130 kW, których eksploatacja będzie kontynuowana poza terenem krajów, w których obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy. Klienci z krajów, w których obowiązują mniej rygorystyczne przepisy lub nie ma odpowiednich norm prawnych, będą mogli korzystać z nowej oferty wyłącznie u lokalnych dealerów Cat od 1 grudnia 2014 r.

PEORIA, stan Illinois – 29 października 2014 r. – Firma Caterpillar Inc. powiadomiła dzisiaj o wdrożeniu pierwszej serii procesów autoryzowanych modyfikacji używanych produktów Cat® Tier 4 Interim. Program obejmie produkty spełniające wymogi prawne krajów, w których obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy (Highly Regulated Countries, HRCs) wymagające wprowadzenia takich modyfikacji w celu przystosowania ich do eksploatacji poza obszarem tych krajów. Począwszy od 1. grudnia procesy te będą oferowane wyłącznie przez dealerów Cat w określonych krajach, w których obowiązują mniej rygorystyczne przepisy dotyczące emisji spalin lub nie ma norm prawnych regulujących emisję spalin dla używanych produktów Tier 4 Interim nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych, które klienci będą eksploatować na terenie tych krajów.

Procesy autoryzowanych modyfikacji, obejmujące decertyfikację, zostały stworzone na potrzeby usuwania układu oczyszczania spalin z określonych konfiguracji maszyn i silników użytkowych Cat w celu umożliwienia ich eksploatacji na terenie krajów, w których obowiązują mniej rygorystyczne przepisy lub nie ma odpowiednich norm prawnych. Zgodnie z ogłoszeniem firmy Caterpillar, zamieszczonym w komunikacie prasowym z dnia 8 listopada 2013 r., na podstawie przeprowadzonych przez firmę szeroko zakrojonych testów, analiz i badań w rzeczywistych warunkach pracy, silniki Cat Tier 4 Interim o mocy mniejszej niż 130 kW, których eksploatacja będzie kontynuowana poza terenem krajów, w których obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy, wymagają modyfikacji, aby pracować z pełną wydajnością. Silniki Cat Tier 4 Interim o mocach od 130 kW do 895 kW (silniki o pojemnościach od 7 do 32 l), których eksploatacja będzie kontynuowana poza terenem krajów, w których obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy, nie wymagają modyfikacji, aby pracować z pełną wydajnością.

„Zgodnie z naszą agresywną strategią migracji produktów określiliśmy w firmie Caterpillar używane produkty i obszary geograficzne, które charakteryzują się wyższym prawdopodobieństwem dalszej eksploatacji używanych produktów Tier 4 Interim” — powiedział kierownik działu inżynieryjnego Rick Jeffs. „Dlatego prace działu projektowania i rozwoju skoncentrowały się na pierwszej serii procesów modyfikacji, zgodnie z wynikami badań współczynnika prawdopodobieństwa. W oparciu o te same priorytety i badania prawdopodobieństwa specjaliści z firmy Caterpillar przygotowywali dealerów do zapewnienia wsparcia technicznego migracji używanych produktów Tier 4 Interim do najbardziej prawdopodobnych obszarów geograficznych. Wiemy także, że produkty Tier 4 Final zostaną objęte tym procesem zaraz po produktach Interim, dlatego stworzyliśmy strategię opartą na rozwiązaniach nie tylko dla dzisiejszych, ale i przyszłych klientów”.

Pierwsze procesy modyfikacji i materiały towarzyszące dla wybranych produktów będą dostępne wyłącznie u lokalnych dealerów Cat w krajach, w których obowiązują mniej rygorystyczne przepisy lub nie ma odpowiednich norm prawnych. Przeszli oni odpowiednie szkolenia i dysponują narzędziami niezbędnymi do obsługi produktów Cat Tier 4. Dealerzy dysponują również zapasem niezbędnych części i informacjami o dostępności poszczególnych produktów, uaktualnionymi wytycznymi dotyczącymi konserwacji, dodatkowymi zestawami do filtrowania paliwa oraz mogą dokonywać regeneracji, remontów i napraw.

„Produkty Cat Tier 4, których eksploatacja będzie kontynuowana w krajach, w których obowiązują mniej rygorystyczne przepisy lub nie ma odpowiednich norm prawnych, muszą zostać poddane procesom autoryzowanych modyfikacji przeprowadzanym wyłącznie przez lokalnych dealerów Cat odpowiednio przeszkolonych w zakresie obsługi produktu” — dodał Jeffs. „Migracja jest złożonym zagadnieniem, a potencjalni klienci tych popularnych urządzeń Cat mogą teraz wziąć pod uwagę nowe czynniki mające wpływ na proces zakupu i wsparcia technicznego. Klienci mogą korzystać z ogromnych zasobów wiedzy, jakimi dysponują dealerzy Cat, aby zyskać pewność, że używane urządzenia, które chcą kupić lub sprzedać, będą działać w ich regionie z odpowiednią wydajnością oraz czy przeprowadzenie procesu modyfikacji układu oczyszczania spalin jest dopuszczalne lub konieczne”.

Jeffs dodał, że firma Caterpillar odpowiednio przygotowała dealerów do udzielania klientom wyjaśnień, jak należy użytkować i konserwować produkty nowej generacji. Podkreślił także, jak istotne jest dla klientów, którzy rozważają możliwość zakupu lub modyfikacji używanych produktów Cat Tier 4, zrozumienie zasad i zachowanie zgodności z przepisami obowiązującymi w miejscu prowadzenie przez nich działalności.

Liczba produktów Cat Tier 4 Interim gwałtownie wzrosła i przekroczyła 178 000 produktów w krajach, w których obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy. Bardzo wysoka niezawodność i efektywność paliwowa pozwoliły im przepracować łącznie 210 milionów godzin, dzięki czemu klienci z całego świata, w tym klienci z krajów, w których obowiązują mniej rygorystyczne przepisy lub nie ma odpowiednich norm prawnych, wykazują rosnące zainteresowanie używanymi produktami Cat Tier 4. Cieszące się takim popytem urządzenia będą bez wątpienia zmieniać miejsca pracy. Zgodnie z założoną strategią migracji firma Caterpillar rozwija dodatkowe procesy autoryzowanych modyfikacji, które będą wprowadzane w przyszłości, a lokalni dealerzy będą mogli odpowiednio reagować na zapotrzebowanie.

###

Informacje o firmie Caterpillar
Od niemal 90 lat firma Caterpillar Inc. prowadzi działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, inicjując pozytywne zmiany na wszystkich kontynentach. Klienci oczekują od firmy Caterpillar pomocy przy rozwoju infrastruktury, produkcji energii i eksploatacji zasobów naturalnych. Firma Caterpillar jest czołowym światowym producentem maszyn budowlanych i kopalnianych, silników wysokoprężnych i zasilanych gazem ziemnym, przemysłowych turbin gazowych oraz lokomotyw spalinowo-elektrycznych. W 2013 roku jej sprzedaż i przychody wyniosły 55,656 mld USD. Główna działalność firmy jest prowadzona w oparciu o trzy segmenty produktów — dla przemysłu budowlanego, eksploatacji zasobów naturalnych oraz przesyłu & energii — ale także bardzo ważne jest świadczenie usług finansowych i powiązanych przez segment Financial Products. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę caterpillar.com (http://www.caterpilar.com/en.html). Aby znaleźć nas na portalach społecznościowych, odwiedź stronę caterpillar.com/social-media (http://www.caterpillar.com/en/news/social-media.html).

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Cat ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Robert L. Christmas
Christmas_Robert_L@cat.com