Caterpillar uruchamia program migracji używanego sprzętu spełniającego normę Tier 4 do krajów o niższych wymaganiach

Caterpillar uruchamia program migracji używanego sprzętu spełniającego normę Tier 4 do krajów o niższych wymaganiach

Do publikacji na całym świecie: 8 listopada 2013 r.
Numer komunikatu: 513PR13

Rozwiązania migracyjne pomagają klientom utrzymać sprawność roboczą i wartość po odsprzedaży eksploatowanego sprzętu.

PEORIA, stan Illinois - 8 listopada 2013 r. — Firma Caterpillar Inc. przedstawiła dziś strategię sprzedaży i zakupu produktów spełniających wymagania normy Tier 4 dla klientów w krajach o niższych wymaganiach w zakresie emisji spalin, w których występują znaczne różnice w jakości paliwa i zawartość siarki. W oparciu o różnorodne testy, analizy i praktyczną weryfikację działania firma Caterpillar ustaliła, że systemy silnikowe Cat® spełniające normę emisji spalin Tier 4 Interim o mocach od 130 kW do 895 kW (silniki 7-32L) nie wymagają żadnego przystosowania do pracy w krajach o niższych wymaganiach. W przypadku silników Cat spełniających normę Tier 4 Interim o mocach poniżej 130 kW Caterpillar zaoferuje autoryzowane usługi modernizacyjne polegające na usunięciu układów oczyszczania spalin oraz odpowiednim skonfigurowaniu silników. Usługi te, obejmujące również cofnięcie certyfikatu emisji, będą dostępne dla klientów w takich krajach wyłącznie u lokalnych dealerów Cat począwszy od 2014 r.

Caterpillar przewiduje, że zarówno zmodyfikowane silniki o mocy poniżej 130 kW, jak i niezmienione silniki o mocach 130-895 kW, spełnią większość oczekiwań klientów posiadających używany sprzęt pod kątem jego eksploatacji w krajach o mniej restrykcyjnych normach emisji spalin.

„Migracja urządzeń spełniających normę Tier 4 to skomplikowana kwestia”, mówi Ramin Younessi, wiceprezes działu Industrial Power Systems Division (silniki przemysłowe). „Ponieważ Caterpillar obsługuje klientów praktycznie na wszystkich rynkach, tworzymy produkty spełniające bardzo różne wymagania prawne. Na przykład wszystkie maszyny nieprzeznaczone do poruszania się po drogach publicznych używane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie i Japonii muszą być zasilane olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki. Gdy urządzenia opracowane na pewne rynki, jak np. spełniające normę Tier 4, trafiają do innych krajów, rodzi to różne komplikacje dla samej firmy, naszych dealerów i klientów. Można tu wymienić m.in. wielość przepisów dotyczących zawartości szkodliwych składników w spalinach, konieczność przeszkolenia i przygotowania dealerów oraz nauczenie klientów obchodzenia się z tymi nowoczesnymi produktami i ich serwisowania. Przede wszystkim jednak klienci rozważający zakup lub modyfikację używanych urządzeń Cat spełniających wymagania normy Tier 4 muszą się podporządkować lokalnym regulacjom prawnym”.

Od czasu wprowadzenia produktów Cat zgodnych z normą Tier 4 w lutym 2011 r. ich popularność dynamicznie rośnie. Obecnie W Stanach Zjednoczonych, Europie, Japonii i Australii działa ponad 82 tys. takich urządzeń. Dotychczas przepracowały one prawie 42 milionów roboczogodzin, wyróżniając się doskonałą niezawodnością i ekonomiką paliwową. Przyciągnęło to uwagę klientów zainteresowanych zakupem sprzętu używanego. Według Ramina Younessiego kluczowym czynnikiem wziętym przez Cat pod uwagę przy formułowaniu strategii migracji urządzeń spełniających normę Tier 4 było utrzymanie ich wysokiej wartości po odsprzedaży. Otwiera to perspektywy sprzedaży na nowych rynkach, w tym do państw o mniej restrykcyjnych normach emisji spalin.

Jak dodał Ramin: „Wprowadzając tę strategię migracji, patrzymy daleko w przyszłość, poza maszyny zgodne z normą Tier 4 Interim, które już trafiają do krajów o niższych wymaganiach. Zakładamy, że wkrótce dołączą do nich produkty spełniające normę Tier 4 Final. Dlatego opracowana strategia koncentruje się na rozwiązaniach zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych przyszłych klientów”.

Caterpillar przygotowuje już dealerów do programu migracji używanego sprzętu do krajów o niższych wymaganiach w zakresie emisji spalin. Na początku są to podmioty w krajach, do których według analiz z największym prawdopodobieństwem trafią takie maszyny. Firma zapewnia dealerom szkolenia, zapasy części, narzędzia serwisowe i informacje o produktach, w tym szczegółowe wykazy dostępnych maszyn.

Informacje o firmie Caterpillar
Od ponad 85 lat firma Caterpillar Inc. umożliwia zrównoważony rozwój oraz wprowadza pozytywne zmiany na wszystkich kontynentach. Firma Caterpillar jest czołowym światowym producentem maszyn budowlanych i kopalnianych, silników wysokoprężnych i zasilanych gazem ziemnym, przemysłowych turbin gazowych oraz lokomotyw spalinowo-elektrycznych. W 2012 roku jej sprzedaż i przychody wyniosły 65,875 mld USD. Firma jest również czołowym usługodawcą oferującym swoje usługi za pośrednictwem spółek zależnych Caterpillar Financial Services, Caterpillar Remanufacturing Services i Progress Rail Services. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: http://www.caterpillar.com.

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Robert L. Christmas
Christmas_Robert_L@cat.com

Ogólny adres e-mail:
Cat_Trade_Press@cat.com

Pytania od czytelników
www.cat.com/requestCatinfo