Firma Caterpillar Global Mining podjęła współpracę z firmą Seeing Machines w celu dostarczania technologii monitorowania zmęczenia operatora

Firma Caterpillar Global Mining podjęła współpracę z firmą Seeing Machines w celu dostarczania technologii monitorowania zmęczenia operatora

Do publikacji globalnej: maj 2013 roku
Numer informacji: 228PR13

Firma Caterpillar Global Mining zawarła porozumienie o współpracy z firmą Seeing Machines Limited w celu dostarczania technologii monitorowania zmęczenia operatora oraz zapewnienia wsparcia w tym zakresie przez dealerów Cat®. Firma Seeing Machines z siedzibą w Canberrze w Australii opracowała systemy monitorowania zmęczenia wykorzystujące opatentowaną technologię śledzenia oka i głowy do wykrywania zmęczenia i dekoncentracji operatora oraz alarmowania kierownika kopalni i operatora maszyny.

W nadchodzących miesiącach dealerzy Cat zaczną tworzyć wyłączny kanał dystrybucji technologii firmy Seeing Machines dla przemysłu górniczego. Będzie on rozwijany stopniowo, poczynając od dealerów w regionach kluczowych dla górnictwa.

„Współpraca z firmą Seeing Machines jest dla Caterpillar Global Mining naturalnym krokiem na drodze do ograniczania problemów wynikających ze zmęczenia górników", powiedział Al Frese, dyrektor generalny ds. rozwiązań, technologii i marketingu w firmie Caterpillar Global Mining. „Od 10 lat firma Caterpillar Global Mining stara się zwiększać w branży wiedzę na temat wpływu pracy zmianowej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu na wydajność, koncentrację i zmęczenie operatora urządzeń. Dokonuje tego dzięki programom szkoleniowym, takim jak Zarządzanie trybem życia w górnictwie oraz partnerstwu z organizacjami branżowymi i uniwersyteckimi placówkami badawczymi".

Zawarte porozumienie o współpracy ma także na celu podejmowanie wspólnych działań w zakresie rozwoju przyszłych produktów.

„Oczekujemy wzrostu liczby użytkowników naszych systemów monitorowania zmęczenia. Będziemy współpracować z firmą Caterpillar Global Mining w celu integracji naszej technologii z funkcjami zarządzania wydobyciem systemu Cat MineStar™ System oraz rozszerzenia możliwości tej technologii", powiedział Terry Winters, prezes firmy Seeing Machines.

System bezpieczeństwa kierowcy (Driver Safety System, DSS) firmy Seeing Machines jest komercyjnym systemem przeznaczonym dla górniczych wozów technologicznych, używanym obecnie w ponad 20 kopalniach i 1500 pojazdach. System mierzy w sposób ciągły zachowanie oka i powieki operatora w celu określenia momentu początkowego wystąpienia zmęczenia i krótkotrwałych przyśnięć, zapewniając wykrywanie w czasie rzeczywistym i alarmowanie. Operator nie musi przy tym nosić specjalnego wyposażenia. Ponadto automatyczna inicjalizacja i kalibracja zamontowanej na desce rozdzielczej kamery nie wymaga wykonywania przez niego żadnych czynności. W związku z tym działanie systemu jest niezauważalne dla operatora.

# # #

Uwaga dla przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu, przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych Cat

Ameryka Płn. i Płd.
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afryka i Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Ogólny adres e-mail: Cat_Trade_Press@cat.com

Informacje dla czytelników
www.cat.com/requestCatinfo