Zintegrowany układ kontroli nachylenia Cat® (technologia Grade Control) stanowi teraz standardowe wyposażenie koparek hydraulicznych 323E L (N) z ramieniem o długości 2,9 metra

Zintegrowany układ kontroli nachylenia Cat® (technologia Grade Control) stanowi teraz standardowe wyposażenie koparek hydraulicznych 323E L (N) z ramieniem o długości 2,9 metra

Do publikacji w Europie: październik 2014 r.
Numer komunikatu: 495PR14 

Układ kontroli głębokości i nachylenia Cat® (Cat Grade Control), technologia kontroli nachylenia (Cat Connect Grade), stanowi teraz standardowe wyposażenie oferowanych w Europie koparek hydraulicznych Cat 323E L (N) z ramieniem o długości 2,9 metra i wysięgnikiem o standardowym zasięgu. Ten dwuwymiarowy układ, zintegrowany ze standardowym monitorem maszyny, przekazuje w czasie rzeczywistym informacje dotyczące pozycjonowania oraz ścinania i wypełniania. Pozwala to operatorom szybciej i dokładniej osiągać jednorodne parametry głębokości i nachylenia w oparciu o wiarygodne dane. Prace wykonywane są szybciej i przy mniejszej liczbie przejazdów, zużycie paliwa jest niższe a koszty związane z pomiarami nachylenia powierzchni i palikowaniem terenu – minimalne. Używanie tego układu skutkuje podniesieniem wydajności nawet do 35% i udokumentowanym obniżeniem zużycia paliwa nawet do 6 procent.

Układ Cat Grade Control jest integrowany z pozostałymi układami maszyny już w procesie produkcji. Czujniki i podzespoły są wbudowane w maszynę, co zmniejsza niebezpieczeństwo ich uszkodzenia podczas pracy, chroni inwestycję klienta i podnosi wartość maszyny przy odsprzedaży. A ponieważ technologie firmy Caterpillar, udostępniane w maszynach marki Cat, są optymalnie dopracowane pod kątem pracy jako kompleksowy system, charakteryzują się niezawodnością i wydajnością, dzięki czemu klienci mogą obdarzyć maszynę pełnym zaufaniem.

Zintegrowane przyciski joysticka umożliwiają operatorom regulowanie ustawień nachylenia bez zdejmowania dłoni z elementów sterujących, podczas gdy przejrzyste środowisko pracy na wyświetlaczu pozwala operatorowi w pełni wykorzystywać możliwości układu. Można włączyć system ostrzeżeń dźwiękowych, informujących operatora o ustawieniu krawędzi tnącej lub zębów łyżki powyżej lub poniżej wybranego kąta lub precyzyjnie w wybranym położeniu.

Oprócz tego mogą zostać ustawione ostrzeżenia wartości granicznych wysokości i głębokości, które ostrzegają operatora o zbliżaniu się układu zawieszenia lub łyżki do zdefiniowanego poziomu podniesienia lub głębokości. Jest to bardzo przydatne podczas pracy w pobliżu cieków i zbiorników wodnych oraz pod nisko zawieszonymi przeszkodami. 

Układ Cat Grade Control jest łatwy w użytkowaniu i wymaga wyłącznie, aby operator wyznaczył początkowy pionowy punkt odniesienia, aby układ mógł realizować zadane wzorce. W tym celu wystarczy albo dotknąć znanego punktu, takiego jak palik, albo wykorzystać wiązkę laserową układu odniesienia z nadajnika umieszczonego w miejscu pracy. Wystarczy że operator wprowadzi żądane parametry głębokości i nachylenia na wyświetlaczu i maszyna jest gotowa rozpocząć kopanie z zachowaniem zadanego kąta. 

Belki świetlne na wyświetlaczu zapewniają prowadzenie wizualne i są wspomagane przez ostrzeżenia dźwiękowe. Jeśli maszyna zmienia miejsce pracy, wystarczy że operator przeprowadzi zintegrowany czujnik wiązki laserowej na ramieniu przez wiązkę laserową. Po wykryciu sygnału laserowego dane nachylenia i wskaźniki prowadzenia są aktualizowane w czasie rzeczywistym i nie ma potrzeby każdorazowego wprowadzania wartości wzorcowych. Czujniki mierzą ruchy wysięgnika, ramienia i łyżki, a wyświetlacz poziomu pokazuje operatorowi jak bardzo trzeba podnieść lub opuścić łyżkę, aby uzyskać zadane nachylenie.

Jeśli potrzebne są bardziej zaawansowane rozwiązania, użytkownicy maszyn marki Cat mogą z łatwością rozbudować układ do poziomu Cat AccuGrade™, czyli trójwymiarowego układu kontroli nachylenia, który pomaga prowadzić precyzyjne prace przy złożonych projektach. Maszyna jest fabrycznie wyposażona w odpowiednie wiązki przewodów i mocowania tylnych masztów, aby ułatwić rozbudowę wyposażenia.

 

###

Uwaga do wydawców: Firma Caterpillar wprowadza swoje produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk i działów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami
Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
Biuro: Cat_Trade_Press@cat.com

Pytania od czytelników
www.cat.com/requestCatinfo