Nowe usługi zdalnego serwisowania Cat® Remote Services skracają czas diagnostyki sprzętu i instalacji aktualizacji w celu podniesienia wydajności pracy

Nowe usługi zdalnego serwisowania Cat® Remote Services skracają czas diagnostyki sprzętu i instalacji aktualizacji w celu podniesienia wydajności pracy

Do publikacji na całym świecie z wyjątkiem Afryki, Bliskiego Wschodu, Brazylii i Korei: listopad 2018 r.
Numer wydania: 584PR18

Firma Caterpillar wprowadza nowy pakiet technologii Cat® Connect, umożliwiający zdalną diagnostykę sprzętu oraz aktualizację oprogramowania w celu ograniczenia przestojów maszyny i silnika oraz zwiększenia efektywności pracy. Nowe usługi zdalnego serwisowania Cat obejmują dwa kluczowe elementy — zdalne rozwiązywanie problemów i zdalną aktualizację oprogramowania — wykorzystujące dane telematyczne w celu umożliwienia dealerom Cat zdalnego utrzymywania maksymalnej sprawności i wydajności sprzętu.

„Niesprawna maszyna lub niedziałający silnik nie przynoszą klientowi dochodów, co znajduje odzwierciedlenie w opłacalności prac wykonywanych przez firmę. Usługi zdalnego serwisowania stanowią rozwiązanie zapewniające skuteczne i wydajne serwisowanie sprzętu”, twierdzi Herwig Peschl, kierownik ds. globalnego marketingu Caterpillar. „Klienci mogą nadal korzystać ze swoich maszyn podczas przeprowadzania przez dealera przeglądu i diagnostyki kodów usterek z własnego biura. W wielu przypadkach, jeśli wymagana jest naprawa, dealer może wysłać właściwego technika, wyposażonego w odpowiednie części i narzędzia, do dokonania pełnej naprawy maszyny lub silnika za pierwszym razem, umożliwiając zaoszczędzenie czasu i pieniędzy”.

Zdalne rozwiązywanie problemów

Nowa usługa zdalnego rozwiązywania problemów analizuje w czasie rzeczywistym dane dotyczące maszyn, dzięki czemu dealer może przeprowadzić testy diagnostyczne na podłączonym produkcie i wskazać potencjalne źródła problemów. Zapewnia to technikowi w punkcie dealerskim oszczędności z tytułu czasu podróży do miejsca dokonania naprawy I eliminuje przestoje związane z diagnostyką. Maszyna lub silnik kontynuuje swoje docelowe zadania robocze, dzięki czemu produktywność w miejscu pracy nie zostaje zmniejszona.

Po określeniu źródła kodu usterki lub alarmu dealer może rozwiązać problem zdalnie, zapewniając klientowi oszczędności czasu i pieniędzy, a także niwelując niedogodności wpływające na realizację planów produkcyjnych. W razie konieczności dokonania naprawy technicy w punktach dealerskich dysponują w momencie wyjazdu do klienta właściwymi danymi, częściami, narzędziami oraz instrukcjami niezbędnymi do jak najszybszego dokonania naprawy w momencie dogodnym dla klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów ułatwia dealerom udzielanie szybszej pomocy klientom przy zmniejszeniu ilości przestojów.

Zdalna aktualizacja oprogramowania

Dzięki usłudze zdalnej aktualizacji oprogramowania sprzęt Cat jest zawsze wyposażony w najnowszą wersję oprogramowania pokładowego, w związku z czym cechuje się wysoką wydajnością, maksymalną sprawnością i minimalnym czasem przestojów. Nowa usługa Cat umożliwia zdalną aktualizację oprogramowania podłączonego urządzenia lub silnika w dogodnym czasie, dostosowanym do wykonywanego zadania, bez konieczności wizyty technika serwisu w miejscu wykonywania pracy.

Korzystający z usługi zdalnej aktualizacji oprogramowania klienci Cat otrzymują od dealera lub, w niektórych przypadkach, bezpośrednio od firmy Caterpillar powiadomienia o dostępności nowej aktualizacji oprogramowania urządzenia. Oprogramowanie maszyn i silników można następnie zaktualizować na miejscu, bez konieczności oczekiwania na przybycie technika dealera i zainstalowanie przez niego aktualizacji. Korzyścią płynącą z takiego rozwiązania jest możliwość instalacji aktualizacji w najbardziej dogodnym dla klienta terminie.

Po odebraniu przez klienta powiadomienia push o nowym pliku aktualizacji oprogramowania docelowego produktu upoważniony do tego użytkownik potwierdza gotowość maszyny lub silnika do rozpoczęcia aktualizacji, rozpoczyna proces i weryfikuje parametry pracy po zakończeniu aktualizacji.

Usługa zdalnego rozwiązywania problemów Cat jest obecnie dostępna w przypadku koparek nowej generacji, natomiast usługa zdalnej aktualizacji oprogramowania Cat jest dostępna dla koparek nowej generacji i koparek hydraulicznych 336F XE, równiarek samobieżnych z serii M3, ładowarek kołowych średniej wielkości z serii L i M od modeli 950M do modeli 972 XE, a także dla 10 modeli silników olejowych i gazowych. Nowe usługi zdalnego rozwiązywania problemów i aktualizacji oprogramowania są obsługiwane przez maszyny i silniki z fabrycznie wbudowaną kartą PLE641 lub PLE742 i oprogramowaniem telematycznym w wersji 2017B lub nowszej. Wraz z kolejnymi aktualizacjami usługi zdalnego serwisowania będą dostępne dla kolejnych sprzętów.

Klienci mogą uzyskać więcej informacji na temat nowych usług zdalnego serwisowania Cat, kontaktując się z lokalnym dealerem Cat lub odwiedzając stronę: Cat Remote Services.

# # #

Uwaga do wydawców: firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były publikowane dopiero po otrzymaniu z sieci dealerskiej, naszych fabryk I oddziałów marketingu potwierdzenia dostępności produktów i usług w danym regionie, uprzejmie prosimy wydawców o sprawdzenie dostępności i danych technicznych produktów u lokalnych dealerów.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz element graficzny „Power Edge”, a także wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami firmowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2018 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Pytania od czytelników
www.cat.com/requestCatinfo

Informacje na temat produktów i usług

Zobacz najnowsze zapowiedzi produktów i silników firmy Caterpillar.

Zobacz najnowsze informacje