Polska kopalnia Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. zakupiła czwarty pełen system struga ścianowego Cat®.

Polska kopalnia Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. zakupiła czwarty pełen system struga ścianowego Cat®.

Do publikacji na całym świecie: kwiecień 2014 r.
Numer komunikatu: 143PR14

W lutym 2014 Polska spółka węglowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. zakupiła czwarty pełen system struga ścianowego Cat®. Wszystkie cztery przodki ścianowe opierają się na systemie struga Cat GH1600, tym samym, który Bogdanka zastosowała w 2012 roku przy ustalaniu zapisów prac przeprowadzanych z wykorzystaniem systemu struga ścianowego. Zautomatyzowany system struga ścianowego przełożył się na niemal 25 000 ton urobku dziennie z pojedynczego przodka. Oczekuje się, że nowy system pozwoli uzyskać średnio 10 000 ton dziennie z pokładu o małej grubości, nieprzekraczającej 1,7 metra. Założone wydobycie na rok 2015, kiedy nowy system osiągnie pełną wydajność, wynosi 11,5 milionów ton rocznie.

Bogdanka S.A zamówiła pierwszy system przodków ścianowych na potrzeby kopalni w pobliżu Lublina, we wschodniej części Polski, w marcu 2010 roku. Obecnie, po zaledwie czterech latach, spółka zakupiła czwarty pełen system.

„Strugi do węgla to proste, wytrzymałe maszyny o wysokiej wydajności, którą uzyskują dzięki połączeniu precyzyjnego sterowania oraz dużej mocy zainstalowanej. Sprawia to, że stanowią naturalny wybór w przypadku pokładów o grubości nieprzekraczającej 1,8 metra”, mówi Michael Myszkowski, Product Support Director (dyrektor ds. wsparcia produktu), zajmujący się systemem struga Cat. „Doświadczenia kopalni Bogdanka pokazują, jak bardzo wydajne mogą okazać się zautomatyzowane systemy struga, jeśli znajdą się we właściwych rękach. Utwierdzają one w przekonaniu, że nowy system pozwoli uzyskać doskonałe wyniki, podobnie jak inne systemy przodków ścianowych Cat”.

System struga GH1600, charakteryzujący się mocą zainstalowaną 2 x 800 kW, został zaprojektowany z myślą o osiąganiu dużej wydajności nawet z bardzo twardych pokładów węgla. Strugi ścianowe Cat zainstalowane w kopalni Bogdanka pracują w trybie automatycznym, dzięki czemu sterowanie strugiem na przodku i przesuwanie osłon podczas pracy wymaga mniejszej liczby osób. Zautomatyzowany system struga Cat nie wymaga obecności operatora na przodku, w odróżnieniu od prac, do których wykorzystywane są kombajny ścianowe.

Nowy system ścianowy obejmuje 180 wsporników stropowych na potrzeby przodka o długości 318 metrów oraz układ sterowania wsparciem stropu Cat PMC-R. Inne podzespoły to przenośnik czołowy Cat AFCPF4 wyposażony w odbieralniki PF4 oraz napędy Cat CST do przenośnika oraz struga.

Wszystkie cztery napędy systemu opierają się na częstotliwościowej regulacji prędkości obrotowej Cat VFD-A800/W800. Częstotliwościowa regulacja prędkości obrotowej Cat do systemów przodków ścianowych została zaprojektowana do wspomagania przekładni CST, w celu uzyskania zmiennej prędkości zgrzebłowego przenośnika ścianowego, precyzyjnego rozłożenia obciążenia pomiędzy przekładniami oraz większej wydajności podczas pracy w sieciach o niskiej jakości mocy. Zaawansowany technologicznie napęd średniego napięcia steruje momentem obrotowym oraz prędkością, pozwalając uzyskać optymalną wydajność prac przy przodkach ścianowych, a ponadto zmniejsza zużycie i podatność na uszkodzenia zgrzebłowego przenośnika ścianowego i podzespołów struga oraz dostosowuje wydajność zasilania prądem elektrycznym.

Kluczem do sukcesu kopalni Bogdanka w zakresie wydobycia węgla z cienkich pokładów jest struganie krokowe. Nowy system Cat, jak również trzy poprzednie, umożliwia wrębianie na precyzyjnie określoną głębokość, ustawioną zależnie od twardości węgla, a niezależnie od struktury pokładu czy uskoków. Głębokość skrawania jest wstępnie skonfigurowana elektronicznie i wykorzystuje dane z czujników wykrywających poszczególne etapy pracy oraz zaawansowany algorytm oprogramowania. Sterowanie poziomem pozwala utrzymać strug pod właściwym kątem, zapobiegając zmianom wysokości, chyba że wymusza to układ geologiczny pokładu. Dzięki temu system utrzymuje się precyzyjnie w granicach pokładu, a zarazem reaguje na pofałdowania.

Czwarty system struga ścianowego Cat zapewni kopalni Bogdanka dalszą możliwość ekonomicznego wydobywania węgla z cienkich pokładów.

###

Obraz 1

Obraz 2

Obraz 3

 

Obsługa prasowa

Przedstawiciele firmy Caterpillar ds. kontaktów z mediami

Ameryka Północna i Południowa
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Biuro: Cat_Trade_Press@cat.com