Lemiesze głębokie do wiórów drzewnych

Unikalna konfiguracja narożników umożliwia agresywną penetrację pryzmy wiórów, szybkie rozbijanie sklejonych wiórów i sprawne napełnianie lemiesza.

Nowe modele

Ten produkt może nie być dostępny w pobliżu. Pomoc można uzyskać u dealerów.

Wybierz maksymalnie 3 modele do porównania
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title