Złącza ze sworzniem blokującym

Sworzeń blokujący firmy Caterpillar oraz system złączy z funkcją pochylania i blokadą są kluczowymi elementami gwarantującymi osiąganie nowych poziomów wydajności w pracy z użyciem koparki Cat. Co więcej rozwiązania te są w pełni zgodne z wersjami łyżek Wain-Roy i Gannon. W pracy z nowymi maszynami można korzystać z już posiadanych łyżek. Możliwe jest również używanie nowych łyżek i nowego osprzętu roboczego w konkurencyjnych maszynach podobnej wielkości.

Nowe modele

Ten produkt może nie być dostępny w pobliżu. Pomoc można uzyskać u dealerów.

Wybierz maksymalnie 3 modele do porównania
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title