Prosty pług do śniegu

Specjalna konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie śniegu, minimalizuje liczbę przejazdów i ogranicza gromadzenie się soli.

Nowe modele

Ten produkt może nie być dostępny w pobliżu. Pomoc można uzyskać u dealerów.

Wybierz maksymalnie 3 modele do porównania
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title