Systemy strugów

Strugi Cat® są najchętniej wybieranym systemem do wydobycia w pokładach o małej i średniej wysokości – mają wydajność wyższą od kombajnów ścianowych i umożliwiają bardzo szybką produkcję.

Nowe modele

Ten produkt może nie być dostępny w pobliżu. Pomoc można uzyskać u dealerów.

Wybierz maksymalnie 3 modele do porównania
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title