Napędy z częstotliwościową regulacji prędkości obrotowej

The Cat® variable frequency drives for armored face conveyors are designed to deliver variable speed of the armored face conveyor, very accurate load sharing between gearboxes, and better efficiency when operating in weak power networks.

Nowe modele

Ten produkt może nie być dostępny w pobliżu. Pomoc można uzyskać u dealerów.

Wybierz maksymalnie 3 modele do porównania
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title
Model
cancel
IMG Alt tag
Product title