Sterowniki ATC-800 | 120–600 V

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne


Programowalny, mikroprocesorowy sterownik ATC-800 to urządzenie służące do monitorowania używane w połączeniu z przełącznikami automatycznymi Cat. Dostęp do danych oraz programowanie operacji umożliwiają przyciski sterownika ATC-800 i czytelny, podświetlany wyświetlacz alfanumeryczny LED. Przyciski funkcji oraz ekran wyświetlacza zostały zintegrowane z przednim panelem urządzenia. Wbudowany przycisk pomocy umożliwia wyświetlanie komunikatów przydatnych dla użytkownika.

Opcja komunikacji umożliwia lokalne lub zdalne monitorowanie i sterowanie kilkoma przełącznikami z jednego miejsca. W zależności od zastosowania użytkownik może dostosować parametry sterownika ATC-800 do własnych wymagań. Sterownik ATC-800 umożliwia wyświetlanie informacji historycznych na przednim panelu lub poprzez magistralę komunikacyjną na komputerze osobistym. Dostępne są parametry takie, jak czas działania, czas dostępności i czas podłączenia źródła 1 oraz 2, a także czas zasilania obciążenia, liczba przełączeń, data, godzina i przyczyna ostatnich 16 przełączeń.

Podsumowanie techniczne

Jednostki:
Zakres wartości znamionowych 120–600 V, prąd jedno- i trójfazowy, 50/60 Hz 120–600 V, prąd jedno- i trójfazowy, 50/60 Hz Less
Sposób przełączania (1) W zależności od zastosowania przełącznika W zależności od zastosowania przełącznika Less

Dane techniczne sterownika ATC

Wejściowe napięcie sterujące 120 V AC (50/60 Hz) (zakres roboczy 65–160 V AC) 120 V AC (50/60 Hz) (zakres roboczy 65–160 V AC) Less
Pomiary napięcia w sieci elektrycznej Źródło 1, źródło 2 i obciążenie
(V AB, V BC, V CA w układzie trójfazowym)
Źródło 1, źródło 2 i obciążenie
(V AB, V BC, V CA w układzie trójfazowym)
Less
Zakres pomiaru napięcia 0–700 V AC 0–700 V AC Less
Dokładność pomiaru napięcia ±1% wartości pełnoskalowej ±1% wartości pełnoskalowej Less
Pomiar częstotliwości Źródło 1 i źródło 2 Źródło 1 i źródło 2 Less
Zakres pomiaru częstotliwości 40–80 Hz 40–80 Hz Less
Dokładność pomiaru częstotliwości +/-0,1 Hz +/-0,1 Hz Less
Zanik przy zbyt niskim napięciu Typ bezpiecznika automatycznego 50–97% znamionowego napięcia układu
Typ stycznika: 78–97%
Typ bezpiecznika automatycznego 50–97% znamionowego napięcia układu
Typ stycznika: 78–97%
Less
Przywrócenie po zbyt niskim napięciu (zwolnienie +2%) do 99% znamionowego napięcia układu (zwolnienie +2%) do 99% znamionowego napięcia układu Less
Zakres zaniku przy zbyt niskiej częstotliwości 90–97% znamionowej częstotliwości układu 90–97% znamionowej częstotliwości układu Less
Zakres przywrócenia po zbyt niskiej częstotliwości (zwolnienie +1 Hz) do 99% znamionowej częstotliwości układu (zwolnienie +1 Hz) do 99% znamionowej częstotliwości układu Less
Zakres zaniku przy zbyt wysokiej częstotliwości 103–110% znamionowej częstotliwości układu 103–110% znamionowej częstotliwości układu Less
Zakres przywrócenia po zbyt wysokiej częstotliwości 101% do (zwolnienie +1 Hz) znamionowej częstotliwości układu 101% do (zwolnienie +1 Hz) znamionowej częstotliwości układu Less
Zakres temperatur roboczych Od -20 do 70 stopni C (od -4 do +158 stopni F) Od -20 do 70 stopni C (od -4 do +158 stopni F) Less
Wilgotność robocza Wilgotność względna do 90% (bez kondensacji) Wilgotność względna do 90% (bez kondensacji) Less
Zgodność obudowy
 • NEMA 12 (montaż standardowy)
 • NEMA 3R
 • Płyta czołowa odporna na działanie promieniowania ultrafioletowego
 • NEMA 12 (montaż standardowy)
 • NEMA 3R
 • Płyta czołowa odporna na działanie promieniowania ultrafioletowego
 • Less

  Wartości znamionowe

  Użycie napięcia układu 120–600 V AC (50/60 Hz) (prąd jedno- lub trójfazowy) 120–600 V AC (50/60 Hz) (prąd jedno- lub trójfazowy) Less

  Charakterystyka produktu

  • Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia w trzech fazach dla źródła 1, 2 oraz obciążenia
  • Pomiar częstotliwości dla źródła 1 i 2
  • Wybór preferowanego źródła
  • Programowalne nastawy zapisywane w pamięci nieulotnej
  • Zdalna lub lokalna komunikacja z komputerem przy użyciu magistrali Modbus
  • Możliwość wyświetlania na przełączniku danych historycznych dla ostatnich przełączeń (do 16 zdarzeń). Możliwość nieograniczonego (zdalnego) przechowywania danych historycznych przy użyciu odpowiedniego oprogramowania
  • Sekwencjonowanie obciążenia (opcjonalnie)
  • Styki rozruchowe silnika (2 zestawy)
  • Przełącznik testu silnika z zabezpieczeniem i możliwością wybrania przez użytkownika trybu testowania
  • Styk alarmowy (dostępnych wiele funkcji alarmowych)
  • Sygnał przed przełączeniem (opcjonalny)
  • Monitorowanie sygnału podtrzymania (migająca kontrolka oznacza prawidłowe działanie sterownika ATC-800)
  • Oprzyrządowanie:
   • Woltomierz (dokładność ±1%)
   • Odczyt wartości na liniach źródła 1 i 2 oraz obciążenia
   • Miernik częstotliwości (40–80 Hz, dokładność ±0,1 Hz)
   • Czas dostępności źródła (dla obu źródeł)
   • Czas dostępności źródła (dla obu źródeł)

  Programowanie sterownika ATC-800

   Przy użyciu przycisków można uzyskać dostęp do wszystkich najczęściej używanych funkcji sterownika ATC-800. Gdy podłączone jest źródło 1 i przełącznik działa normalnie, miga kontrolka trybu automatycznego, a na ekranie nie są wyświetlane żadne informacje.
   Przy użyciu przycisku Display Select operator może wyświetlić kolejno sześć grup:
  • Source 1 (Źródło 1)
  • Source 2 (Źródło 2)
  • Load History (Historia obciążenia)
  • Time/Date (Godzina/data)
  • Set Points (Nastawy)

  Programowanie wstępne

  Podczas programowania fabrycznego ładowane są wszystkie standardowe funkcje oraz określone przez użytkownika ustawienia domyślne.

  Programowanie przez użytkownika

   Przycisk Program znajdujący się z tyłu urządzenia umożliwia użytkownikom zmianę zaprogramowanych nastaw oraz innych parametrów w celu dostosowania urządzenia do konkretnego zastosowania. Po włączeniu trybu programowania miga kontrolka Program i użytkownik może uzyskać dostęp do ustawień z grupy Set Point (Nastawy), naciskając przycisk Display Select, tak aby zaświeciła się kontrolka Set Points (Nastawy).
   Można wówczas zmienić wartości poszczególnych nastaw, naciskając przyciski zwiększania wartości (strzałka w górę) lub jej zmniejszania (strzałka w dół). Po zresetowaniu danego parametru użytkownik może przejść do kolejnej nastawy, naciskając przycisk Step (Krok). Podczas programowania sterownika ATC-800 urządzenie działa zgodnie z zaprogramowanymi wcześniej nastawami i parametrami.
   Urządzenie nigdy nie działa w trybie offline, a zaprogramowane wartości nie ulegają zmianie do czasu zakończenia programowania. Po zakończeniu programowania użytkownik może ustawić przełącznik Program z powrotem w pozycji Run (Działanie). W tym momencie wszystkie nowe wartości są zapisywane w pamięci nieulotnej sterownika ATC-800, a urządzenie przełącza się w tryb działania automatycznego.

  Przełączanie w układzie otwartym/monitorowanie synchronizacji

  Monitorowanie synchronizacji to funkcja umożliwiająca przełączanie źródeł tylko wtedy, gdy różnica faz pomiędzy nimi jest bliska zeru. Przełączanie z otwarciem obwodów zapobiega powstawaniu prądów udarowych o wartościach przekraczających normalne prądy rozruchowe w przypadku przełączania obciążeń silników.

  Przełączanie w układzie otwartym/opóźnienie względem napięcia obciążenia

  Funkcja obniżenia napięcia przełączania powoduje, że po odłączeniu od oryginalnego źródła przełącznik utrzymuje położenie neutralne do czasu spadku napięcia na obciążeniu poniżej 30% napięcia znamionowego. Przełączanie z otwarciem obwodów zapobiega powstawaniu prądów udarowych o wartościach przekraczających normalne prądy rozruchowe w przypadku przełączania obciążeń silników.

  Eksploatacja

   Sterownik Cat ATC-800 może działać w następujących trybach:
  • Utrata normalnego zasilania
  • Przełączenie z otwarciem obwodów na alternatywne źródło zasilania
  • Przywrócenie normalnego zasilania
  • Przełączenie z otwarciem obwodów na standardowe źródło zasilania
  • Test (inicjowany przez użytkownika)
  • Przełączenie obciążenia z otwarciem obwodów na i z alternatywnego źródła zasilania
  • Przełączanie bez obciążenia – uruchamianie alternatywnego źródła zasilania i umożliwienie pracy bez obciążenia; brak przełączenia

  Odnośne testy

  • Podzespół z atestem UL
  • Spełnia wymagania sejsmiczne norm ogólnych oraz CBC 2007 i IBC 2006 (spełnia z nawiązką wymagania dla najbardziej niekorzystnych poziomów strefy 4)
  • Spełnia wymagania testów środowiskowych UL 991
  • Spełnia wymagania norm IEC 61000-4-2, 61000-4-3,61000-4-4 i 61000-4-5
  • Spełnia wymagania normy CISPR 11, klasa A
  • Spełnia wymagania normy CSA 22.2-178
  • Zgodność z przepisami FCC, część 15, podczęść B, klasa A