Automatyczny przełącznik ATC ze stycznikiem

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne


Przełączniki automatyczne Cat® zostały zaprojektowane do zastosowań związanych z rezerwowymi źródłami zasilania. Zapewniają elastyczność, niezawodność i wartościowe rozwiązania pomimo niewielkich gabarytów obudowy. Przełącznik automatyczny (ATS) z otwartym układem przełączania, opóźnieniem i stycznikiem umożliwia realizację funkcji przełączania w układach, w których dopuszczalna jest chwilowa utrata zasilania w czasie przełączania zasilania z rezerwowego na podstawowe i odwrotnie.

Przełącznik automatyczny (ATS) z zamkniętym układem przełączania i stycznikiem jest przeznaczony do układów nie dopuszczających przerw w załączeniu zasilania rezerwowego, ponieważ umożliwia połączenie obu źródeł przed wykonaniem przełączenia. Zamknięty układ przełączania pozwala również na okresowe testowanie rezerwowego źródła zasilania bez przerw w zasilaniu obciążenia.

Podsumowanie techniczne

Jednostki:
Zakres wartości znamionowych 40–1600 A 40–1600 A Less
Sposób przełączania (1) Przełączanie w układzie otwartym/zamkniętym Przełączanie w układzie otwartym/zamkniętym Less
Sposób przełączania (2) Konstrukcja oparta na stycznikach Konstrukcja oparta na stycznikach Less

Wartości znamionowe

Moc sterująca Montaż ścienny; 40–600 A; 2 lub 3 bieguny
Wersja stojąca 600 A; 4 bieguny i 800–1200 A; 2, 3 lub 4 bieguny
Montaż ścienny; 40–600 A; 2 lub 3 bieguny
Wersja stojąca 600 A; 4 bieguny i 800–1200 A; 2, 3 lub 4 bieguny
Less
2-pozycyjne styczniki Styczniki dwupołożeniowe 40–400 A Styczniki dwupołożeniowe 40–400 A Less
3-pozycyjne styczniki Styczniki trójpołożeniowe 40–1200 A Styczniki trójpołożeniowe 40–1200 A Less
Użycie napięcia układu Do 600 V AC, 50/60 Hz Do 600 V AC, 50/60 Hz Less
Odnośne testy Atest UL 1008, Certyfikat CSA C22.2 nr 178, IBC 2006, CBC 2007 i OSHPD Atest UL 1008, Certyfikat CSA C22.2 nr 178, IBC 2006, CBC 2007 i OSHPD Less

Charakterystyka produktu

 • Sterownik mikroprocesorowy ATC-100, ATC-300+ lub ATC-800
 • Pomiar napięcia i częstotliwości
 • Duży prąd wytrzymywany i prąd zamknięcia
 • Wiele nastaw programowalnych polowo
 • Wyświetlanie wartości parametrów oraz położenia przełącznika
 • Sygnalizacja dostępności źródeł
 • Dodatkowe styki źródła 1 i 2
 • Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia i częstotliwości
 • Programowalny tester instalacji
 • Przycisk testu systemowego
 • Schemat techniczny
 • Dwustopniowy mechanizm przełączania z połączeniem mechanicznym
 • Sygnalizacja położenia przełącznika
 • Wyświetlanie stanu urządzenia
 • Dwustopniowe, 3-położeniowe styczniki UL 1008

Automatyczny przełącznik ATC ze stycznikiem Wyposażenie standardowe

Skład chemiczny styków
 • Caterpillar montuje styki zawierające związki srebra. Pozwala to spełnić rygorystyczne wymagania normy UL 1008. Wszystkie styczniki mają konstrukcję umożliwiającą wizualną kontrolę styków bez wykonywania poważniejszych czynności demontażowych. Dodatkowo s

Elementy sterujące i okablowanie
 • Wszystkie przekaźniki elementów sterujących i przekaźniki zabezpieczające klasy przemysłowej są szczelnie zamknięte, aby zapobiec dostawaniu się pyłu i brudu. Końcówki oczkowe są przystosowane do prądu przesuniętego fazowo o 90º, a wszystkie przewody ster

Obudowa
 • Trwałe obudowy malowane proszkowo ze stali o klasie NEMA 1, 3R lub 12, z trzema zawiasami gwarantującymi pewne podtrzymanie drzwi i zamontowanych na nich urządzeń. Zawiasy mają wyjmowane sworznie, które pozwalają łatwo zdjąć drzwi w celu zamontowania sza

Automatyczny przełącznik ATC ze stycznikiem Wyposażenie dodatkowe

Dostępne opcje
 • 2- lub 4-pozycyjny przełącznik testów
 • Współpraca z różnymi miernikami
 • Przełącznik między obwodami z opóźnieniem lub zamknięty
 • Wybór między pracą automatyczną a ręczną
 • Grzałki uzwojenia
 • Tłumienie przepięć
 • Zdalna łączność
 • Redukcja obciążenia w sytuacjach awaryjnych
 • Dostępne sterowniki: ATC-100, ATC-300+ i ATC-800
 • Konfigurowany przez użytkownika wieloprzekładniowy transformator napięcia sterującego 50/60 Hz

Opcjonalny przełącznik między obwodami z opóźnieniem zawiera następujące funkcje:
 • Neutralne opóźnienie czasowe
 • Sygnał poprzedzający przełączenie przez 1 styk zwierny i 1 styk rozwierny