Automatyczne przełączniki ATC ze stycznikiem (50/60 Hz)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne


Przełączniki automatyczne Cat® zostały zaprojektowane do zastosowań związanych z rezerwowymi źródłami zasilania. Zapewniają elastyczność, niezawodność i wartościowe rozwiązania pomimo niewielkich gabarytów obudowy. Przełącznik automatyczny (ATS) z otwartym układem przełączania, opóźnieniem i stycznikiem umożliwia realizację funkcji przełączania w układach, w których dopuszczalna jest chwilowa utrata zasilania w czasie przełączania zasilania z rezerwowego na podstawowe i odwrotnie.

Przełącznik automatyczny (ATS) z zamkniętym układem przełączania i stycznikiem jest przeznaczony do układów nie dopuszczających przerw w załączeniu zasilania rezerwowego, ponieważ umożliwia połączenie obu źródeł przed wykonaniem przełączenia. Zamknięty układ przełączania pozwala również na okresowe testowanie rezerwowego źródła zasilania bez przerw w zasilaniu obciążenia.

Podsumowanie techniczne

Jednostki:
Zakres wartości znamionowych 40–1600 A 40–1600 A Less
Sposób przełączania (1) Przełączanie w układzie otwartym/zamkniętym Przełączanie w układzie otwartym/zamkniętym Less
Sposób przełączania (2) Konstrukcja oparta na stycznikach Konstrukcja oparta na stycznikach Less

Wartości znamionowe

Moc sterująca Montaż ścienny; 40–600 A; 2 lub 3 bieguny
Wersja stojąca 600 A; 4 bieguny i 800–1200 A; 2, 3 lub 4 bieguny
Montaż ścienny; 40–600 A; 2 lub 3 bieguny
Wersja stojąca 600 A; 4 bieguny i 800–1200 A; 2, 3 lub 4 bieguny
Less
2-pozycyjne styczniki Styczniki dwupołożeniowe 40–400 A Styczniki dwupołożeniowe 40–400 A Less
3-pozycyjne styczniki Styczniki trójpołożeniowe 40–1200 A Styczniki trójpołożeniowe 40–1200 A Less
Użycie napięcia układu Do 600 V AC, 50/60 Hz Do 600 V AC, 50/60 Hz Less
Odnośne testy Atest UL 1008, Certyfikat CSA C22.2 nr 178, IBC 2006, CBC 2007 i OSHPD Atest UL 1008, Certyfikat CSA C22.2 nr 178, IBC 2006, CBC 2007 i OSHPD Less

Charakterystyka produktu

 • Sterownik mikroprocesorowy ATC-100, ATC-300+ lub ATC-800
 • Pomiar napięcia i częstotliwości
 • Duży prąd wytrzymywany i prąd zamknięcia
 • Wiele nastaw programowalnych polowo
 • Wyświetlanie wartości parametrów oraz położenia przełącznika
 • Sygnalizacja dostępności źródeł
 • Dodatkowe styki źródła 1 i 2
 • Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia i częstotliwości
 • Programowalny tester instalacji
 • Przycisk testu systemowego
 • Schemat techniczny
 • Dwustopniowy mechanizm przełączania z połączeniem mechanicznym
 • Sygnalizacja położenia przełącznika
 • Wyświetlanie stanu urządzenia
 • Dwustopniowe, 3-położeniowe styczniki UL 1008

Automatyczny przełącznik ATC ze stycznikiem Wyposażenie standardowe

Skład chemiczny styków
 • Caterpillar montuje styki zawierające związki srebra. Pozwala to spełnić rygorystyczne wymagania normy UL 1008. Wszystkie styczniki mają konstrukcję umożliwiającą wizualną kontrolę styków bez wykonywania poważniejszych czynności demontażowych. Dodatkowo są zabezpieczone zestykami opalnymi.

Elementy sterujące i okablowanie
 • Wszystkie przekaźniki elementów sterujących i przekaźniki zabezpieczające klasy przemysłowej są szczelnie zamknięte, aby zapobiec dostawaniu się pyłu i brudu. Końcówki oczkowe są przystosowane do prądu przesuniętego fazowo o 90º, a wszystkie przewody sterujące są klasy 16 AWG, typu XLPE i odporne na działanie temperatur do 125º.

Obudowa
 • Trwałe obudowy malowane proszkowo ze stali o klasie NEMA 1, 3R lub 12, z trzema zawiasami gwarantującymi pewne podtrzymanie drzwi i zamontowanych na nich urządzeń. Zawiasy mają wyjmowane sworznie, które pozwalają łatwo zdjąć drzwi w celu zamontowania szafy na ścianie lub jej serwisowania. Są też wyposażone w zatrzaski blokowane na kłódkę.

Automatyczny przełącznik ATC ze stycznikiem Wyposażenie dodatkowe

Dostępne opcje
 • 2- lub 4-pozycyjny przełącznik testów
 • Dostępne sterowniki: ATC-100, ATC-300+ i ATC-800
 • Przełącznik między obwodami z opóźnieniem lub zamknięty
 • Współpraca z różnymi miernikami
 • Tłumienie przepięć
 • Grzałki uzwojenia
 • Konfigurowany przez użytkownika wieloprzekładniowy transformator napięcia sterującego 50/60 Hz
 • Wybór między pracą automatyczną a ręczną
 • Zdalna łączność
 • Redukcja obciążenia w sytuacjach awaryjnych

Opcjonalny przełącznik między obwodami z opóźnieniem zawiera następujące funkcje:
 • Sygnał poprzedzający przełączenie przez 1 styk zwierny i 1 styk rozwierny
 • Neutralne opóźnienie czasowe