< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Sterownik MX350Wyposażenie standardowe

Wskaźniki LED sygnalizujące następujące stany:
 • Dostępność źródła 1 i 2
 • Podłączenie źródła 1 i 2
 • Blokada przełączenia
 • Aktywne alarmy
 • Aktywne opóźnienie czasowe

Wyświetlacz graficzny:
 • Kolorowy wyświetlacz graficzny z gniazdem USB służącym do kalibracji/programowania i wbudowanym systemem pomocy
 • Wyświetlanie 256 zdarzeń z sygnaturą czasową z rozdzielczością 1 ms
 • Wyświetlanie szczegółowych raportów dotyczących przerw w zasilaniu, testów i diagnostyki
 • Monitorowanie wzrostu/spadku częstotliwości, stanu napięcia, niestabilności częstotliwości i zmiany fazy

Zakresy sterowania/pomiaru:
 • Neutralny, regulatory czasowe opóźnienia uruchomienia i zatrzymania silnika
 • Styki do sygnalizacji pozycji źródła 1 i 2 oraz sygnały zdalnego testowania obciążenia i opóźnienia uruchomienia silnika
 • Synchroskop
 • Programowalny układ uruchamiania generatora
 • Monitor synfazowości źródła 1 i źródła 2

Testy i certyfikaty
 • Produkt przetestowano zgodnie z następującymi normami:
  IEC 60068-2-30
  IEC 60068-2-1
  IEC 60068-2-2
  IEC 60255-22-1
  IEC 60255-22-2
  IEC 60255-22-3
  IEC 60255-22-4
  IEC 60255-22-5
  IEC 60255-22-6
  IEC 60255-25
  IEC 60529; IP54 (pr
 • Zgodność z normami EN 60947-1, EN 60947-6-1, EN 60255-26 (EN 50263), EN 5502/CISPR22/EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
 • System zapewnienia jakości:
  Produkcja zgodna z normą ISO 9001

Sterownik MX350Wyposażenie dodatkowe

Pakiet opcji A:
 • W pełni funkcjonalny kontroler ATS z pełnymi możliwościami wykrywania i sterowania
 • Rozszerzona diagnostyka, szybkie przechwytywanie 256 zdarzeń, obsługa 365 dni w roku
 • Oprogramowanie monitorujące (lokalnie lub zdalnie), interfejs USB do przesyłania i pobierania parametrów konfiguracyjnych
 • Cztery (4) programowalne wejścia i cztery (4) wyjścia, którym można przypisać dodatkowe funkcje przełącznika ATS
 • Pełna gama programowalnych przełączników sterujących ATS AUTO / MAN, wybór preferowanego źródła, przełączanie z przypisaniem/bez przypisania, wybór trybu przełączania w modelach przełączników zamkniętych)

Pakiet opcji B:
 • Obejmuje elementy pakietu opcji A oraz następujące funkcje:
 • Dziesięć (10) programowalnych przez klienta alarmów cyfrowych i dziesięć (10) alarmów analogowych.
 • Dwudziestokanałowy rejestrator danych, konfigurowany przez klienta okres próbkowania w zakresie od jednego (1) cyklu do sześćdziesięciu (60) minut.
 • Przechwytywanie krzywych przebiegu, dziesięć (10) kanałów, do 256 cykli po szesnaście (16) próbek na sekundę.
 • Automatyczne odłączanie obciążenia, wyzwalane napięciem, częstotliwością i mocą.

Pakiet opcji C:
 • Obejmuje elementy pakietu opcji B oraz następujące funkcje:
 • Cztery (4) dodatkowe wejścia i wyjścia (łącznie osiem (8) wejść i osiem (8) wyjść)

Pakiet opcji D:
 • Obejmuje elementy pakietu opcji C oraz następujące funkcje:
 • Cztery (4) dodatkowe wejścia i wyjścia (łącznie dwanaście (12) wejść i dwanaście (12) wyjść)
 • Dostosowywana logika sterowania przez użytkownika

Pakiet opcji M:
 • Konfiguracja wyłącznie do obsługi ręcznej (nieautomatycznej)