< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Sterownik MX350 jest przeznaczony do obsługi automatycznego przełącznika ATS w zastosowaniach niskonapięciowych. Elastyczne opcje sterowania i komunikacji doskonale nadają się do każdego zastosowania. Zintegrowane przyciski, graficzne elementy sterowania i wskaźniki LED ograniczają liczbę elementów zewnętrznych i przewodów, a ponadto umożliwiają lokalne sterowanie i zapewniają dostęp do informacji o systemie. Liczne protokoły komunikacyjne umożliwiają prostą integrację z systemami monitorowania i sterowania.

Dane techniczne sterownika

Jednostki:
Asymetria napięcia przy zaniku dla źródeł 1 i 2 5–20% wartości znamionowej 5–20% wartości znamionowej Less
Opóźnienia czasowe przejść neutralnych (DT, DW) 0–10 min 0–10 min Less
Moc sterująca 120 V AC 120 V AC Less
Zanik przy zbyt niskim napięciu dla źródeł 1 i 2 75–99% wartości znamionowej 75–99% wartości znamionowej Less
Przywrócenie po zbyt niskim napięciu dla źródeł 1 i 2 85–100% wartości znamionowej 85–100% wartości znamionowej Less
Zanik przy zbyt wysokiej częstotliwości dla źródeł 1 i 2 50,1–63 Hz 50,1–63 Hz Less
Wykrywanie źródła 120–690 V AC +/-1% napięcia znamionowego (+/-0,05 Hz, +/-0,5 A) 120–690 V AC +/-1% napięcia znamionowego (+/-0,05 Hz, +/-0,5 A) Less
Zwłoka na schłodzenie silnika (U) 0–60 min 0–60 min Less
Przywrócenie po zbyt niskiej częstotliwości dla źródeł 1 i 2 45–59,5 Hz 45–59,5 Hz Less
Styki przekaźnika sterowania obciążeniem (2) 0–259 minut 0–259 minut Less
Zanik przy zbyt wysokim napięciu dla źródeł 1 i 2 105–110% wartości znamionowej 105–110% wartości znamionowej Less
Asymetria napięcia podczas przywracania dla źródeł 1 i 2 4–19% wartości znamionowej 4–19% wartości znamionowej Less
Temperatura przechowywania (od -40˚C do 90˚C) (od -40˚C do 90˚C) Less
Zanik przy zbyt niskiej częstotliwości dla źródeł 1 i 2 45–59,9 Hz 45–59,9 Hz Less
Przywrócenie po zbyt wysokiej częstotliwości dla źródeł 1 i 2 50–62,9 Hz 50–62,9 Hz Less
Opóźnienie przełączenia do niepreferowanego źródła (W) 0–5 min 0–5 min Less
Temperatura robocza (otoczenia) (od -20˚C do 50˚C) (od -20˚C do 50˚C) Less
Interfejs komunikacyjny (opcjonalny) Port szeregowy RS-485 do 115,2 kb/s lub TCP/IP (10/100 Base-T) Port szeregowy RS-485 do 115,2 kb/s lub TCP/IP (10/100 Base-T) Less
Przywrócenie po zbyt wysokim napięciu dla źródeł 1 i 2 103–108% wartości znamionowej 103–108% wartości znamionowej Less
Styki przekaźnika sterowania obciążeniem (1) Znamionowo 10 A przy 24 V DC lub 120 V AC Znamionowo 10 A przy 24 V DC lub 120 V AC Less

Podsumowanie techniczne

Zakres wartości znamionowych Zależnie od przełącznika Zależnie od przełącznika Less
Sposób przełączania (1) Zależnie od zastosowania Zależnie od zastosowania Less

Charakterystyka i zalety

 • Dwie opcje komunikacji
  Wbudowany port szeregowy RS-485 i port sieci Ethernet 10/100 Base-T
  Protokoły otwarte — Modbus RTU i Modbus TCP
 • Obsługa przełączania w układzie otwartym, z opóźnieniem i w układzie zamkniętym
 • Niewielkie wymiary
 • Graficzny panel sterowania
 • Wiele protokołów komunikacyjnych
 • Kolorowy wyświetlacz graficzny VGA ¼ cala z wbudowanym menu pomocy
 • Wskaźniki LED sygnalizujące następujące stany:
  ALARM — sygnalizacja problemu z przełącznikiem ATS lub aktywacji skonfigurowanego przez użytkownika stanu alarmowego
  TD DELAY — sygnalizacja opóźnienia czasowego przed wykonaniem kolejnej czynności z zakresu sterowania
  XFER INHIBIT — sygnalizacja konieczności interwencji operatora w celu przełączenia na inne źródło
  SOURCE 1(S1) AVAILABLE LED — sygnalizacja obecności zasilania zgodnie z nastawami użytkownika
  SOURCE 2 (S2) AVAILABLE LED — sygnalizacja obecności zasilania zgodnie z nastawami użytkownika
  SOURCE 1 (S1) STATUS LED — sygnalizacja podłączenia obciążenia do źródła S1
  SOURCE 2 (S2) STATUS LED — sygnalizacja podłączenia obciążenia do źródła S2
 • Konfigurowane przez użytkownika nastawy wejść i wyjść
 • Modyfikacja w terenie funkcji sterowania
 • Zakładowy zegar uruchamiania z nastawami 1 dzień, 1 tydzień, 14 dni, 28 dni lub 365 dni. Podstawa czasu 365 dni i inne podstawy czasu pozwalają zaplanować maksymalnie 24 zdarzenia.
 • TESTY SYSTEMU
  Szybki test — test z obciążeniem, bez opóźnień czasowych
  Przełączanie obciążenia — test z obciążeniem i opóźnieniami czasowymi
  Bez przełączania — test bez obciążenia, tylko uruchomienie generatora
 • Zasilacz sterownika z zespołem uniwersalnego transformatora (UTA) — zasila sterownik napięciem 170 V prądu stałego i przekaźniki mocy napięciem 24 V prądu stałego bez uziemienia. Zespół UTA dostarcza także napięcia międzyprzewodowe od 120 V prądu przemiennego do 600 V prądu przemiennego za pośrednictwem sześciopozycyjnego układu zworek, z opcjonalnymi wejściami zasilania akumulatorowego UPS 120 V prądu przemiennego i 24 V prądu stałego.
 • Dwa procesory z oddzielnym układem do obsługi szybkich połączeń szeregowych i sieci Ethernet
 • Wszystkie sygnałowe przekaźniki wejściowe/wyjściowe są odizolowane za pomocą montowanych na szynie DIN bloków przekaźników/zacisków
 • Styki sygnału wstępnego przenośnika
 • Pomiar jakości zasilania
 • Sygnał wstępny przenośnika

Sterownik MX350 Wyposażenie standardowe

Wskaźniki LED sygnalizujące następujące stany:
 • Blokada przełączenia
 • Aktywne alarmy
 • Dostępność źródła 1 i 2
 • Podłączenie źródła 1 i 2
 • Aktywne opóźnienie czasowe

Wyświetlacz graficzny:
 • Kolorowy wyświetlacz graficzny z gniazdem USB służącym do kalibracji/programowania i wbudowanym systemem pomocy
 • Wyświetlanie 256 zdarzeń z sygnaturą czasową z rozdzielczością 1 ms
 • Monitorowanie wzrostu/spadku częstotliwości, stanu napięcia, niestabilności częstotliwości i zmiany fazy
 • Wyświetlanie szczegółowych raportów dotyczących przerw w zasilaniu, testów i diagnostyki

Zakresy sterowania/pomiaru:
 • Programowalny układ uruchamiania generatora
 • Synchroskop
 • Styki do sygnalizacji pozycji źródła 1 i 2 oraz sygnały zdalnego testowania obciążenia i opóźnienia uruchomienia silnika
 • Monitor synfazowości źródła 1 i źródła 2
 • Neutralny, regulatory czasowe opóźnienia uruchomienia i zatrzymania silnika

Testy i certyfikaty
 • Zgodność z normami EN 60947-1, EN 60947-6-1, EN 60255-26 (EN 50263), EN 5502/CISPR22/EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
 • Produkt przetestowano zgodnie z następującymi normami:
  IEC 60068-2-30
  IEC 60068-2-1
  IEC 60068-2-2
  IEC 60255-22-1
  IEC 60255-22-2
  IEC 60255-22-3
  IEC 60255-22-4
  IEC 60255-22-5
  IEC 60255-22-6
  IEC 60255-25
  IEC 60529; IP54 (przód), IP20 (tył)
  IEC 61000-4-11
 • System zapewnienia jakości:
  Produkcja zgodna z normą ISO 9001

Sterownik MX350 Wyposażenie dodatkowe

Pakiet opcji A:
 • Cztery (4) programowalne wejścia i cztery (4) wyjścia, którym można przypisać dodatkowe funkcje przełącznika ATS
 • Rozszerzona diagnostyka, szybkie przechwytywanie 256 zdarzeń, obsługa 365 dni w roku
 • Oprogramowanie monitorujące (lokalnie lub zdalnie), interfejs USB do przesyłania i pobierania parametrów konfiguracyjnych
 • W pełni funkcjonalny kontroler ATS z pełnymi możliwościami wykrywania i sterowania
 • Pełna gama programowalnych przełączników sterujących ATS AUTO / MAN, wybór preferowanego źródła, przełączanie z przypisaniem/bez przypisania, wybór trybu przełączania w modelach przełączników zamkniętych)

Pakiet opcji B:
 • Przechwytywanie krzywych przebiegu, dziesięć (10) kanałów, do 256 cykli po szesnaście (16) próbek na sekundę.
 • Dziesięć (10) programowalnych przez klienta alarmów cyfrowych i dziesięć (10) alarmów analogowych.
 • Obejmuje elementy pakietu opcji A oraz następujące funkcje:
 • Automatyczne odłączanie obciążenia, wyzwalane napięciem, częstotliwością i mocą.
 • Dwudziestokanałowy rejestrator danych, konfigurowany przez klienta okres próbkowania w zakresie od jednego (1) cyklu do sześćdziesięciu (60) minut.

Pakiet opcji C:
 • Obejmuje elementy pakietu opcji B oraz następujące funkcje:
 • Cztery (4) dodatkowe wejścia i wyjścia (łącznie osiem (8) wejść i osiem (8) wyjść)

Pakiet opcji D:
 • Dostosowywana logika sterowania przez użytkownika
 • Obejmuje elementy pakietu opcji C oraz następujące funkcje:
 • Cztery (4) dodatkowe wejścia i wyjścia (łącznie dwanaście (12) wejść i dwanaście (12) wyjść)

Pakiet opcji M:
 • Konfiguracja wyłącznie do obsługi ręcznej (nieautomatycznej)