< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Sterownik MX350Wyposażenie standardowe

Wskaźniki LED sygnalizujące następujące stany:
 • Dostępność źródła 1 i 2
 • Podłączenie źródła 1 i 2
 • Blokada przełączenia
 • Aktywne alarmy
 • Aktywne opóźnienie czasowe

Wyświetlacz graficzny:
 • Kolorowy wyświetlacz graficzny z gniazdem USB służącym do kalibracji/programowania i wbudowanym systemem pomocy
 • Wyświetlanie 256 zdarzeń z sygnaturą czasową z rozdzielczością 1 ms
 • Wyświetlanie szczegółowych raportów dotyczących przerw w zasilaniu, testów i diagnostyki
 • Monitorowanie wzrostu/spadku częstotliwości, stanu napięcia, niestabilności częstotliwości i zmiany fazy

Zakresy sterowania/pomiaru:
 • Neutralny, regulatory czasowe opóźnienia uruchomienia i zatrzymania silnika
 • Styki do sygnalizacji pozycji źródła 1 i 2 oraz sygnały zdalnego testowania obciążenia i opóźnienia uruchomienia silnika
 • Synchroskop
 • Programowalny układ uruchamiania generatora
 • Monitor synfazowości źródła 1 i źródła 2

Testy i certyfikaty
 • Produkt przetestowano zgodnie z następującymi normami:
  IEC 60068-2-30
  IEC 60068-2-1
  IEC 60068-2-2
  IEC 60255-22-1
  IEC 60255-22-2
  IEC 60255-22-3
  IEC 60255-22-4
  IEC 60255-22-5
  IEC 60255-22-6
  IEC 60255-25
  IEC 60529; IP54 (pr
 • Zgodność z normami EN 60947-1, EN 60947-6-1, EN 60255-26 (EN 50263), EN 5502/CISPR22/EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
 • System zapewnienia jakości:
  Produkcja zgodna z normą ISO 9001

Sterownik MX350Wyposażenie dodatkowe

Pakiet opcji A:
 • W pełni funkcjonalny kontroler ATS z pełnymi możliwościami wykrywania i sterowania
 • Rozszerzona diagnostyka, szybkie przechwytywanie 256 zdarzeń, obsługa 365 dni w roku
 • Oprogramowanie monitorujące (lokalnie lub zdalnie), interfejs USB do przesyłania i pobierania parametrów konfiguracyjnych
 • Cztery (4) programowalne wejścia i cztery (4) wyjścia, którym można przypisać dodatkowe funkcje przełącznika ATS
 • Pełna gama programowalnych przełączników sterujących ATS AUTO / MAN, wybór preferowanego źródła, przełączanie z przypisaniem/bez przypisania, wybór trybu przełączania w modelach przełączników zamkniętych)

Pakiet opcji B:
 • Obejmuje elementy pakietu opcji A oraz następujące funkcje:
 • Dziesięć (10) programowalnych przez klienta alarmów cyfrowych i dziesięć (10) alarmów analogowych.
 • Dwudziestokanałowy rejestrator danych, konfigurowany przez klienta okres próbkowania w zakresie od jednego (1) cyklu do sześćdziesięciu (60) minut.
 • Przechwytywanie krzywych przebiegu, dziesięć (10) kanałów, do 256 cykli po szesnaście (16) próbek na sekundę.
 • Automatyczne odłączanie obciążenia, wyzwalane napięciem, częstotliwością i mocą.

Pakiet opcji C:
 • Obejmuje elementy pakietu opcji B oraz następujące funkcje:
 • Cztery (4) dodatkowe wejścia i wyjścia (łącznie osiem (8) wejść i osiem (8) wyjść)

Pakiet opcji D:
 • Obejmuje elementy pakietu opcji C oraz następujące funkcje:
 • Cztery (4) dodatkowe wejścia i wyjścia (łącznie dwanaście (12) wejść i dwanaście (12) wyjść)
 • Dostosowywana logika sterowania przez użytkownika

Pakiet opcji M:
 • Konfiguracja wyłącznie do obsługi ręcznej (nieautomatycznej)

Informacje ogólne

Sterownik MX350 jest przeznaczony do obsługi automatycznego przełącznika ATS w zastosowaniach niskonapięciowych. Elastyczne opcje sterowania i komunikacji doskonale nadają się do każdego zastosowania. Zintegrowane przyciski, graficzne elementy sterowania i wskaźniki LED ograniczają liczbę elementów zewnętrznych i przewodów, a ponadto umożliwiają lokalne sterowanie i zapewniają dostęp do informacji o systemie. Liczne protokoły komunikacyjne umożliwiają prostą integrację z systemami monitorowania i sterowania.

Dane techniczne sterownika

Jednostki:
Asymetria napięcia podczas przywracania dla źródeł 1 i 2 4–19% wartości znamionowej 4–19% wartości znamionowej Less
Asymetria napięcia przy zaniku dla źródeł 1 i 2 5–20% wartości znamionowej 5–20% wartości znamionowej Less
Interfejs komunikacyjny (opcjonalny) Port szeregowy RS-485 do 115,2 kb/s lub TCP/IP (10/100 Base-T) Port szeregowy RS-485 do 115,2 kb/s lub TCP/IP (10/100 Base-T) Less
Moc sterująca 120 V AC 120 V AC Less
Opóźnienia czasowe przejść neutralnych (DT, DW) 0–10 min 0–10 min Less
Opóźnienie przełączenia do niepreferowanego źródła (W) 0–5 min 0–5 min Less
Przywrócenie po zbyt niskiej częstotliwości dla źródeł 1 i 2 45–59,5 Hz 45–59,5 Hz Less
Przywrócenie po zbyt niskim napięciu dla źródeł 1 i 2 85–100% wartości znamionowej 85–100% wartości znamionowej Less
Przywrócenie po zbyt wysokiej częstotliwości dla źródeł 1 i 2 50–62,9 Hz 50–62,9 Hz Less
Przywrócenie po zbyt wysokim napięciu dla źródeł 1 i 2 103–108% wartości znamionowej 103–108% wartości znamionowej Less
Styki przekaźnika sterowania obciążeniem (1) Znamionowo 10 A przy 24 V DC lub 120 V AC Znamionowo 10 A przy 24 V DC lub 120 V AC Less
Styki przekaźnika sterowania obciążeniem (2) 0–259 minut 0–259 minut Less
Temperatura przechowywania (od -40˚C do 90˚C) (od -40˚C do 90˚C) Less
Temperatura robocza (otoczenia) (od -20˚C do 50˚C) (od -20˚C do 50˚C) Less
Wykrywanie źródła 120–690 V AC +/-1% napięcia znamionowego (+/-0,05 Hz, +/-0,5 A) 120–690 V AC +/-1% napięcia znamionowego (+/-0,05 Hz, +/-0,5 A) Less
Zanik przy zbyt niskiej częstotliwości dla źródeł 1 i 2 45–59,9 Hz 45–59,9 Hz Less
Zanik przy zbyt niskim napięciu dla źródeł 1 i 2 75–99% wartości znamionowej 75–99% wartości znamionowej Less
Zanik przy zbyt wysokiej częstotliwości dla źródeł 1 i 2 50,1–63 Hz 50,1–63 Hz Less
Zanik przy zbyt wysokim napięciu dla źródeł 1 i 2 105–110% wartości znamionowej 105–110% wartości znamionowej Less
Zwłoka na schłodzenie silnika (U) 0–60 min 0–60 min Less

Podsumowanie techniczne

Sposób przełączania Zależnie od zastosowania Zależnie od zastosowania Less
Zakres wartości znamionowych Zależnie od przełącznika Zależnie od przełącznika Less

Charakterystyka i zalety

Text too long