Automatyczne przełączniki źródła zasilania CTG | 40–3000 A

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne


Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS) Cat® serii CTG są wstępnie skonfigurowane do zastosowań wymagających niezawodności i łatwości obsługi właściwej w pełni funkcjonalnym przełącznikom źródeł prądu typu stycznikowego.

Przełączniki CTG są wyposażone w panel mikroprocesorowy nowej generacji MX150, który steruje działaniem i wyświetla stan pozycji przełącznika, regulatorów czasowych oraz dostępnych źródeł. Jako wbudowany sterownik cyfrowy, panel MX150 oferuje wysoką niezawodność i łatwość obsługi bez nadzoru w szerokiej gamie zastosowań.

Podsumowanie techniczne

Jednostki:
Sposób przełączania (1) Przełączanie w układzie otwartym Przełączanie w układzie otwartym Less
Zakres wartości znamionowych 40–3000 A 40–3000 A Less
Sposób przełączania (2) Konstrukcja oparta na stycznikach Konstrukcja oparta na stycznikach Less

Charakterystyka

 • Prąd znamionowy od 40 do 3000 A (2, 3 lub 4 bieguny)
 • Certyfikat UL 1008 do 480 V AC
 • Certyfikat CSA do 600 V AC (200–225 A, 480 V)
 • Certyfikat IEC do 480 V
 • Dwupołożeniowy mechanizm stycznika z blokadą mechaniczną
 • Obsługa elektryczna z mechanicznym zatrzymaniem
 • Obsługa zastosowań awaryjnych rezerwowych i rezerwowych
 • Dostępne modele ze standardowym przełączaniem w układzie otwartym (CTG) lub z opóźnieniem (CTGD)
 • Odporność na falę zewową zgodnie z normą IEEE 472 (ANSI C37.90A
 • Emisje przewodzone i wypromieniowywane zgodnie z normą EN55022, klasa B (CISPR 11) (spełnia z nawiązką wymagania norm EN55011 i MILSTD 461, klasa 3)
 • Próba odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) zgodnie z normą EN61000-4-2 (poziom 4)
 • Próba odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej zgodnie z normą EN61000-4-3 (ENV50140), 10 V/m
 • Próba odporności na elektryczne szybkie stany nieustalone/impulsy napięcia zgodnie z normą EN61000-4-4
 • Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
 • Próba odporności na udar zgodnie z normą EN61000-4-5 IEEE C62.41 (1,2 X 50 ms, 5 i 8 kV)
 • Próba odporności na zakłócenia przewodzone zgodnie z normą EN61000-4-6 (ENV50141)
 • Odporność na przysiady napięcia i przerwy w zasilaniu zgodnie z normą EN61000-4-11
 • Odporność sejsmiczna zgodnie z normą IEEE-693-2005 i IBC-2003

Cechy konstrukcyjne

 • Bliskoróżnicowe, 3-fazowe wykrywanie spadku napięcia ze źródła standardowego, z fabrycznym ustawieniem standardowym na 90% dla napięcia załączenia i 80% dla napięcia odłączenia (możliwość regulacji); wykrywanie spadku częstotliwości ze źródła standardowego z ustawieniem fabrycznym na 95% dla załączenia (możliwość regulacji)
 • Wykrywanie napięcia i częstotliwości zasilania rezerwowego, z fabrycznym ustawieniem standardowym na 90% dla napięcia załączenia i 95% dla częstotliwości załączenia (możliwość regulacji)
 • Przycisk testu (test szybki/z obciążeniem/bez obciążenia) do symulacji awarii źródła standardowego — automatycznie pomijany w razie awarii źródła rezerwowego
 • Obudowa typu 1 w standardzie — dostępna także w przypadku typu otwartego oraz typów 3R, 4, 4X lub 12
 • Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTG Wyposażenie standardowe

  Funkcje standardowe
  • Styk pomocniczy:
   Zwarty, gdy przełącznik znajduje się w pozycji zasilania podstawowego
   (opcjonalnie dostępne są dodatkowe styki)
  • Opóźnienie czasowe uruchomienia silnika: ustawienie standardowe 3 sekundy, możliwość regulacji w zakresie 0–10 sekund
  • Test obciążenia szczytowego/zdalnego: wejście testu obciążenia szczytowego lub zdalnego; obejmuje automatyczny powrót do źródła standardowego, o ile jest dostępne, w razie awarii źródła rezerwowego; 120 V AC
  • Wskaźniki LED:
   -Przełącznik w pozycji zasilania rezerwowego
   -Przełącznik w pozycji zasilania standardowego
   - Dostępność standardowego źródła
   -Dostępność rezerwowego źródła
  • Panel sterowania przeznaczony do użytku z przełącznikami zwłocznymi serii CTG obejmuje także następujące funkcje:
  • Dziennik zdarzeń OD – 16 zdarzeń z zapisem daty, godziny, przyczyny i podjętego działania
  • Opóźnienie czasowe ponownego przełączenia na źródło standardowe (w razie awarii zespołu prądotwórczego przełączenie natychmiastowe): ustawienie standardowe 30 minut, możliwość regulacji w zakresie 0–60 minut
  • Układ uruchamiania co 7, 14, 28 dni z obsługą za pomocą przycisku/regulatora czasowego
  • Przełącznik kontroli — bezzwłoczny
  • Monitor synfazowy, samonastawny (niedostępny w modelach CTGD)
  • Styk pomocniczy:
   Zwarty, gdy przełącznik znajduje się w pozycji zasilania rezerwowego
   (opcjonalnie dostępne są dodatkowe styki)
  • Przycisk obejścia opóźnienia czasowego przełączania
  • Wskazywanie napięcia i częstotliwości dla źródeł S1 i S2
  • Styk uruchamiania silnika

  Panel sterowania MX150
  • Trwałe wskaźniki LED/LCD zapewniające dobrą widoczność
  • Opóźnienie czasowe umożliwiające ostygnięcie silnika: umożliwia pracę silnika bez obciążenia po przełączeniu na źródło standardowe; ustawienie standardowe to 5 minut, z możliwością regulacji w zakresie 0–60 minut
  • Wejścia izolowane optycznie zapewniające wysoką odporność elektryczną na stany nieustalone i zakłócenia
  • Wewnętrzna diagnostyka z wyświetlaczem LCD na potrzeby błyskawicznego usuwania usterek
  • Pamięć nieulotna (bateria podtrzymania pamięci układu uruchomieniowego nie jest wymagana do standardowego działania)
  • Procesor i obwody cyfrowe odizolowane od napięcia sieciowego
  • Złącze komunikacji do obsługi interfejsu sieciowego
  • Opóźnienie czasowe przełączenia na zasilanie rezerwowe: umożliwia opóźnienie przełączenia na zasilanie rezerwowe po sprawdzeniu jego dostępności; ustawienie standardowe to 1 sekunda, z możliwością regulacji w zakresie 0–5 minut
  • Możliwość zmiany ustawień regulatora czasowego oraz napięcia/częstotliwości bez odłączania od źródeł zasilania

  Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTG Wyposażenie dodatkowe

  Opcje
  • Konfiguracja dostępu serwisowego
  • Styki pomocnicze: zwarte, gdy przełącznik jest w pozycji źródła 1
  • Styki pomocnicze sygnału wstępnego przenośnika: rozwierają się na 0–60 sekund przed przełączeniem w dowolnym kierunku, zwierają się po przełączeniu
  • Grzałka uzwojenia z termostatem
  • Styk pomocniczy, działający w przypadku awarii linii źródła 1
  • Uwaga: w przypadku zastosowań wymagających wyposażenia dodatkowego lub innych konfiguracji należy skorzystać z przełącznika serii CTS z pełnymi możliwościami konfiguracji.
  • Styk pomocniczy, działający w przypadku dostępności źródła 2
  • Zakładowy układ uruchomieniowy typu zegarowego (z obciążeniem/bez obciążenia): pozwala uruchomić generator bez obciążenia lub zasymulować awarię zasilania oraz uruchomić generator z obciążeniem (7 / 14 / 28 / 365 dni, z możliwością wyboru przez użytkownika)
  • Karta interfejsu komunikacji sieciowej (LonWorks / ModBus)
  • Uniwersalny obwód odłączania obciążenia silnika: styk pomocniczy rozwiera się na 0–60 sekund przed przełączeniem w dowolnym kierunku, zwiera się po przełączeniu. Użytkownik może go skonfigurować na rozwarcie przed przełączeniem, rozwarcie po przełączeniu lub rozwarcie przed i po przełączeniu.
  • Styki pomocnicze: zwarte, gdy przełącznik jest w pozycji źródła 2
  • Mierniki zasilania
  • Podlegający konserwacji przełącznik testowy
  • Odłącznik: pozwala na przełączenie w pozycji „AUTO” i blokuje przełączenie w pozycji „INHIBIT” (standardowo 800 A i powyżej).
  • Możliwość blokowania, przezroczysta pokrywa kontrolera ATS
  • Monitor asymetrii napięcia (trójfazowy)
  • Podlegający konserwacji przełącznik testowy z klawiaturą