Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTG

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTG Wyposażenie standardowe

Funkcje standardowe
 • Styk pomocniczy:
  Zwarty, gdy przełącznik znajduje się w pozycji zasilania rezerwowego
  (opcjonalnie dostępne są dodatkowe styki)
 • Styk pomocniczy:
  Zwarty, gdy przełącznik znajduje się w pozycji zasilania podstawowego
  (opcjonalnie dostępne są dodatkowe styki)
 • Układ uruchamiania co 7, 14, 28 dni z obsługą za pomocą przycisku/regulatora czasowego
 • Styk uruchamiania silnika
 • Wskaźniki LED:
  -Przełącznik w pozycji zasilania rezerwowego
  -Przełącznik w pozycji zasilania standardowego
  - Dostępność standardowego źródła
  -Dostępność rezerwowego źródła
 • Opóźnienie czasowe uruchomienia silnika: ustawienie standardowe 3 sekundy, możliwość regulacji w zakresie 0–10 sekund
 • Monitor synfazowy, samonastawny (niedostępny w modelach CTGD)
 • Opóźnienie czasowe ponownego przełączenia na źródło standardowe (w razie awarii zespołu prądotwórczego przełączenie natychmiastowe): ustawienie standardowe 30 minut, możliwość regulacji w zakresie 0–60 minut
 • Przycisk obejścia opóźnienia czasowego przełączania
 • Przełącznik kontroli — bezzwłoczny
 • Dziennik zdarzeń OD – 16 zdarzeń z zapisem daty, godziny, przyczyny i podjętego działania
 • Wskazywanie napięcia i częstotliwości dla źródeł S1 i S2
 • Test obciążenia szczytowego/zdalnego: wejście testu obciążenia szczytowego lub zdalnego; obejmuje automatyczny powrót do źródła standardowego, o ile jest dostępne, w razie awarii źródła rezerwowego; 120 V AC
 • Panel sterowania przeznaczony do użytku z przełącznikami zwłocznymi serii CTG obejmuje także następujące funkcje:

Panel sterowania MX150
 • Opóźnienie czasowe umożliwiające ostygnięcie silnika: umożliwia pracę silnika bez obciążenia po przełączeniu na źródło standardowe; ustawienie standardowe to 5 minut, z możliwością regulacji w zakresie 0–60 minut
 • Opóźnienie czasowe przełączenia na zasilanie rezerwowe: umożliwia opóźnienie przełączenia na zasilanie rezerwowe po sprawdzeniu jego dostępności; ustawienie standardowe to 1 sekunda, z możliwością regulacji w zakresie 0–5 minut
 • Możliwość zmiany ustawień regulatora czasowego oraz napięcia/częstotliwości bez odłączania od źródeł zasilania
 • Wewnętrzna diagnostyka z wyświetlaczem LCD na potrzeby błyskawicznego usuwania usterek
 • Trwałe wskaźniki LED/LCD zapewniające dobrą widoczność
 • Pamięć nieulotna (bateria podtrzymania pamięci układu uruchomieniowego nie jest wymagana do standardowego działania)
 • Procesor i obwody cyfrowe odizolowane od napięcia sieciowego
 • Wejścia izolowane optycznie zapewniające wysoką odporność elektryczną na stany nieustalone i zakłócenia
 • Złącze komunikacji do obsługi interfejsu sieciowego

Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTG Wyposażenie dodatkowe

Opcje
 • Zakładowy układ uruchomieniowy typu zegarowego (z obciążeniem/bez obciążenia): pozwala uruchomić generator bez obciążenia lub zasymulować awarię zasilania oraz uruchomić generator z obciążeniem (7 / 14 / 28 / 365 dni, z możliwością wyboru przez użytkownika)
 • Grzałka uzwojenia z termostatem
 • Karta interfejsu komunikacji sieciowej (LonWorks / ModBus)
 • Podlegający konserwacji przełącznik testowy
 • Podlegający konserwacji przełącznik testowy z klawiaturą
 • Konfiguracja dostępu serwisowego
 • Styk pomocniczy, działający w przypadku awarii linii źródła 1
 • Styk pomocniczy, działający w przypadku dostępności źródła 2
 • Styki pomocnicze: zwarte, gdy przełącznik jest w pozycji źródła 2
 • Styki pomocnicze: zwarte, gdy przełącznik jest w pozycji źródła 1
 • Odłącznik: pozwala na przełączenie w pozycji „AUTO” i blokuje przełączenie w pozycji „INHIBIT” (standardowo 800 A i powyżej).
 • Styki pomocnicze sygnału wstępnego przenośnika: rozwierają się na 0–60 sekund przed przełączeniem w dowolnym kierunku, zwierają się po przełączeniu
 • Uniwersalny obwód odłączania obciążenia silnika: styk pomocniczy rozwiera się na 0–60 sekund przed przełączeniem w dowolnym kierunku, zwiera się po przełączeniu. Użytkownik może go skonfigurować na rozwarcie przed przełączeniem, rozwarcie po przełączeniu lub rozwarcie przed i po przełączeniu.
 • Monitor asymetrii napięcia (trójfazowy)
 • Możliwość blokowania, przezroczysta pokrywa kontrolera ATS
 • Mierniki zasilania
 • Uwaga: w przypadku zastosowań wymagających wyposażenia dodatkowego lub innych konfiguracji należy skorzystać z przełącznika serii CTS z pełnymi możliwościami konfiguracji.

Informacje ogólne


Automatyczne przełączniki źródła prądu (ATS) Cat® serii CTG są wstępnie skonfigurowane do zastosowań wymagających niezawodności i łatwości obsługi właściwej w pełni funkcjonalnym przełącznikom źródeł prądu typu stycznikowego.

Przełączniki CTG są wyposażone w panel mikroprocesorowy nowej generacji MX150, który steruje działaniem i wyświetla stan pozycji przełącznika, regulatorów czasowych oraz dostępnych źródeł. Jako wbudowany sterownik cyfrowy, panel MX150 oferuje wysoką niezawodność i łatwość obsługi bez nadzoru w szerokiej gamie zastosowań.

Podsumowanie techniczne

Jednostki:
Sposób przełączania (1) Przełączanie w układzie otwartym Przełączanie w układzie otwartym Less
Sposób przełączania (2) Konstrukcja oparta na stycznikach Konstrukcja oparta na stycznikach Less
Zakres wartości znamionowych 40–3000 A 40–3000 A Less

Charakterystyka

 • Prąd znamionowy od 40 do 3000 A (2, 3 lub 4 bieguny)
 • Certyfikat UL 1008 do 480 V AC
 • Certyfikat CSA do 600 V AC (200–225 A, 480 V)
 • Certyfikat IEC do 480 V
 • Dwupołożeniowy mechanizm stycznika z blokadą mechaniczną
 • Obsługa elektryczna z mechanicznym zatrzymaniem
 • Obsługa zastosowań awaryjnych rezerwowych i rezerwowych
 • Dostępne modele ze standardowym przełączaniem w układzie otwartym (CTG) lub z opóźnieniem (CTGD)
 • Odporność na falę zewową zgodnie z normą IEEE 472 (ANSI C37.90A
 • Emisje przewodzone i wypromieniowywane zgodnie z normą EN55022, klasa B (CISPR 11) (spełnia z nawiązką wymagania norm EN55011 i MILSTD 461, klasa 3)
 • Próba odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) zgodnie z normą EN61000-4-2 (poziom 4)
 • Próba odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej zgodnie z normą EN61000-4-3 (ENV50140), 10 V/m
 • Próba odporności na elektryczne szybkie stany nieustalone/impulsy napięcia zgodnie z normą EN61000-4-4
 • Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
 • Próba odporności na udar zgodnie z normą EN61000-4-5 IEEE C62.41 (1,2 X 50 ms, 5 i 8 kV)
 • Próba odporności na zakłócenia przewodzone zgodnie z normą EN61000-4-6 (ENV50141)
 • Odporność na przysiady napięcia i przerwy w zasilaniu zgodnie z normą EN61000-4-11
 • Odporność sejsmiczna zgodnie z normą IEEE-693-2005 i IBC-2003

Cechy konstrukcyjne

 • Bliskoróżnicowe, 3-fazowe wykrywanie spadku napięcia ze źródła standardowego, z fabrycznym ustawieniem standardowym na 90% dla napięcia załączenia i 80% dla napięcia odłączenia (możliwość regulacji); wykrywanie spadku częstotliwości ze źródła standardowego z ustawieniem fabrycznym na 95% dla załączenia (możliwość regulacji)
 • Wykrywanie napięcia i częstotliwości zasilania rezerwowego, z fabrycznym ustawieniem standardowym na 90% dla napięcia załączenia i 95% dla częstotliwości załączenia (możliwość regulacji)
 • Przycisk testu (test szybki/z obciążeniem/bez obciążenia) do symulacji awarii źródła standardowego — automatycznie pomijany w razie awarii źródła rezerwowego
 • Obudowa typu 1 w standardzie — dostępna także w przypadku typu otwartego oraz typów 3R, 4, 4X lub 12