Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTG

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTGWyposażenie standardowe

Funkcje standardowe
 • Styk pomocniczy:
  Zwarty, gdy przełącznik znajduje się w pozycji zasilania rezerwowego
  (opcjonalnie dostępne są dodatkowe styki)
 • Styk pomocniczy:
  Zwarty, gdy przełącznik znajduje się w pozycji zasilania podstawowego
  (opcjonalnie dostępne są dodatkowe styki)
 • Układ uruchamiania co 7, 14, 28 dni z obsługą za pomocą przycisku/regulatora czasowego
 • Styk uruchamiania silnika
 • Wskaźniki LED:
  -Przełącznik w pozycji zasilania rezerwowego
  -Przełącznik w pozycji zasilania standardowego
  - Dostępność standardowego źródła
  -Dostępność rezerwowego źródła
 • Opóźnienie czasowe uruchomienia silnika: ustawienie standardowe 3 sekundy, możliwość regulacji w zakresie 0–10 sekund
 • Monitor synfazowy, samonastawny (niedostępny w modelach CTGD)
 • Opóźnienie czasowe ponownego przełączenia na źródło standardowe (w razie awarii zespołu prądotwórczego przełączenie natychmiastowe): ustawienie standardowe 30 minut, możliwość regulacji w zakresie 0–60 minut
 • Przycisk obejścia opóźnienia czasowego przełączania
 • Przełącznik kontroli — bezzwłoczny
 • Dziennik zdarzeń OD – 16 zdarzeń z zapisem daty, godziny, przyczyny i podjętego działania
 • Wskazywanie napięcia i częstotliwości dla źródeł S1 i S2
 • Test obciążenia szczytowego/zdalnego: wejście testu obciążenia szczytowego lub zdalnego; obejmuje automatyczny powrót do źródła standardowego, o ile jest dostępne, w razie awarii źródła rezerwowego; 120 V AC
 • Panel sterowania przeznaczony do użytku z przełącznikami zwłocznymi serii CTG obejmuje także następujące funkcje:

Panel sterowania MX150
 • Opóźnienie czasowe umożliwiające ostygnięcie silnika: umożliwia pracę silnika bez obciążenia po przełączeniu na źródło standardowe; ustawienie standardowe to 5 minut, z możliwością regulacji w zakresie 0–60 minut
 • Opóźnienie czasowe przełączenia na zasilanie rezerwowe: umożliwia opóźnienie przełączenia na zasilanie rezerwowe po sprawdzeniu jego dostępności; ustawienie standardowe to 1 sekunda, z możliwością regulacji w zakresie 0–5 minut
 • Możliwość zmiany ustawień regulatora czasowego oraz napięcia/częstotliwości bez odłączania od źródeł zasilania
 • Wewnętrzna diagnostyka z wyświetlaczem LCD na potrzeby błyskawicznego usuwania usterek
 • Trwałe wskaźniki LED/LCD zapewniające dobrą widoczność
 • Pamięć nieulotna (bateria podtrzymania pamięci układu uruchomieniowego nie jest wymagana do standardowego działania)
 • Procesor i obwody cyfrowe odizolowane od napięcia sieciowego
 • Wejścia izolowane optycznie zapewniające wysoką odporność elektryczną na stany nieustalone i zakłócenia
 • Złącze komunikacji do obsługi interfejsu sieciowego

Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTGWyposażenie dodatkowe

Opcje
 • Zakładowy układ uruchomieniowy typu zegarowego (z obciążeniem/bez obciążenia): pozwala uruchomić generator bez obciążenia lub zasymulować awarię zasilania oraz uruchomić generator z obciążeniem (7 / 14 / 28 / 365 dni, z możliwością wyboru przez użytkownik
 • Grzałka uzwojenia z termostatem
 • Karta interfejsu komunikacji sieciowej (LonWorks / ModBus)
 • Podlegający konserwacji przełącznik testowy
 • Podlegający konserwacji przełącznik testowy z klawiaturą
 • Konfiguracja dostępu serwisowego
 • Styk pomocniczy, działający w przypadku awarii linii źródła 1
 • Styk pomocniczy, działający w przypadku dostępności źródła 2
 • Styki pomocnicze: zwarte, gdy przełącznik jest w pozycji źródła 2
 • Styki pomocnicze: zwarte, gdy przełącznik jest w pozycji źródła 1
 • Odłącznik: pozwala na przełączenie w pozycji „AUTO” i blokuje przełączenie w pozycji „INHIBIT” (standardowo 800 A i powyżej).
 • Styki pomocnicze sygnału wstępnego przenośnika: rozwierają się na 0–60 sekund przed przełączeniem w dowolnym kierunku, zwierają się po przełączeniu
 • Uniwersalny obwód odłączania obciążenia silnika: styk pomocniczy rozwiera się na 0–60 sekund przed przełączeniem w dowolnym kierunku, zwiera się po przełączeniu. Użytkownik może go skonfigurować na rozwarcie przed przełączeniem, rozwarcie po przełączeniu
 • Monitor asymetrii napięcia (trójfazowy)
 • Możliwość blokowania, przezroczysta pokrywa kontrolera ATS
 • Mierniki zasilania
 • Uwaga: w przypadku zastosowań wymagających wyposażenia dodatkowego lub innych konfiguracji należy skorzystać z przełącznika serii CTS z pełnymi możliwościami konfiguracji.