Sterownik MX350

Sterownik MX350

Sterownik MX350

Najważniejsze cechy w skrócie

Charakterystyka i zalety

Dane techniczne produktu Sterownik MX350

Dane techniczne sterownika

Podsumowanie techniczne

Sterownik MX350 Wyposażenie standardowe

Wskaźniki LED sygnalizujące następujące stany:

 • Blokada przełączenia
 • Aktywne alarmy
 • Dostępność źródła 1 i 2
 • Podłączenie źródła 1 i 2
 • Aktywne opóźnienie czasowe

Wyświetlacz graficzny:

 • Kolorowy wyświetlacz graficzny z gniazdem USB służącym do kalibracji/programowania i wbudowanym systemem pomocy
 • Wyświetlanie 256 zdarzeń z sygnaturą czasową z rozdzielczością 1 ms
 • Monitorowanie wzrostu/spadku częstotliwości, stanu napięcia, niestabilności częstotliwości i zmiany fazy
 • Wyświetlanie szczegółowych raportów dotyczących przerw w zasilaniu, testów i diagnostyki

Zakresy sterowania/pomiaru:

 • Programowalny układ uruchamiania generatora
 • Synchroskop
 • Styki do sygnalizacji pozycji źródła 1 i 2 oraz sygnały zdalnego testowania obciążenia i opóźnienia uruchomienia silnika
 • Monitor synfazowości źródła 1 i źródła 2
 • Neutralny, regulatory czasowe opóźnienia uruchomienia i zatrzymania silnika

Testy i certyfikaty

 • Zgodność z normami EN 60947-1, EN 60947-6-1, EN 60255-26 (EN 50263), EN 5502/CISPR22/EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
 • Produkt przetestowano zgodnie z następującymi normami:
  IEC 60068-2-30
  IEC 60068-2-1
  IEC 60068-2-2
  IEC 60255-22-1
  IEC 60255-22-2
  IEC 60255-22-3
  IEC 60255-22-4
  IEC 60255-22-5
  IEC 60255-22-6
  IEC 60255-25
  IEC 60529; IP54 (przód), IP20 (tył)
  IEC 61000-4-11
 • System zapewnienia jakości:
  Produkcja zgodna z normą ISO 9001

Sterownik MX350 Wyposażenie dodatkowe

Pakiet opcji A:

 • Cztery (4) programowalne wejścia i cztery (4) wyjścia, którym można przypisać dodatkowe funkcje przełącznika ATS
 • Rozszerzona diagnostyka, szybkie przechwytywanie 256 zdarzeń, obsługa 365 dni w roku
 • Oprogramowanie monitorujące (lokalnie lub zdalnie), interfejs USB do przesyłania i pobierania parametrów konfiguracyjnych
 • W pełni funkcjonalny kontroler ATS z pełnymi możliwościami wykrywania i sterowania
 • Pełna gama programowalnych przełączników sterujących ATS AUTO / MAN, wybór preferowanego źródła, przełączanie z przypisaniem/bez przypisania, wybór trybu przełączania w modelach przełączników zamkniętych)

Pakiet opcji B:

 • Przechwytywanie krzywych przebiegu, dziesięć (10) kanałów, do 256 cykli po szesnaście (16) próbek na sekundę.
 • Dziesięć (10) programowalnych przez klienta alarmów cyfrowych i dziesięć (10) alarmów analogowych.
 • Obejmuje elementy pakietu opcji A oraz następujące funkcje:
 • Automatyczne odłączanie obciążenia, wyzwalane napięciem, częstotliwością i mocą.
 • Dwudziestokanałowy rejestrator danych, konfigurowany przez klienta okres próbkowania w zakresie od jednego (1) cyklu do sześćdziesięciu (60) minut.

Pakiet opcji C:

 • Obejmuje elementy pakietu opcji B oraz następujące funkcje:
 • Cztery (4) dodatkowe wejścia i wyjścia (łącznie osiem (8) wejść i osiem (8) wyjść)

Pakiet opcji D:

 • Dostosowywana logika sterowania przez użytkownika
 • Obejmuje elementy pakietu opcji C oraz następujące funkcje:
 • Cztery (4) dodatkowe wejścia i wyjścia (łącznie dwanaście (12) wejść i dwanaście (12) wyjść)

Pakiet opcji M:

 • Konfiguracja wyłącznie do obsługi ręcznej (nieautomatycznej)

Zobacz, jak Sterownik MX350 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Sterownik MX350

Zobacz więcej ofert