Stycznik ATS MX

Automatyczne przełączniki źródła zasilania CTX |40–400 A

Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTX

Najważniejsze cechy w skrócie

Panel sterowania MX

Dane techniczne produktu Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTX

Podsumowanie techniczne

Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTX Wyposażenie standardowe

Przełącznik dostępny w obudowach typu otwartego, NEMA 1 i NEMA 3R. Panel sterowania MX-60 udostępnia interfejs użytkownika i funkcje takie, jak:

  • Przyciski testu, uruchamiania, obejścia regulatora czasowego i anulowania programu
  • Specjalne powiadomienie o stanie przełączania synfazowego i czasowego
  • Diagnostyczne wskaźniki LED w logicznej konfiguracji w jednej linii
  • Możliwość wyboru uruchamiania generatora co 7, 14, 21 lub 28 dni (ustawienie fabryczne to 28 dni)
  • Wskaźniki LED dostępności zasilania, pozycji przełącznika i zasilania obciążenia

W skład wyposażenia dodatkowego wchodzą:

  • Styki pomocnicze A3/A4 (po 1) zwarte w pozycji zasilania z sieci i z generatora
  • Specjalne ustawienia regulatora czasowego

Zobacz, jak Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTX wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Automatyczny przełącznik źródła zasilania serii CTX

Zobacz więcej ofert