Silnik gazowy G16CM34

Silnik gazowy G16CM34

Dane techniczne produktu Silnik gazowy G16CM34

Dane techniczne silnika

Średnica cylindra

Układ dolotowy

Skok tłoka

Pojemność skokowa

Kierunek obrotów (patrząc od strony koła zamachowego)

Liczba zębów koła zamachowego

Częstotliwość wymiany oleju

Masa (bez płynów)

Regulator i zabezpieczenie

Stopień sprężania

Silnik gazowy G16CM34 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

 • Adapter wlotu turbosprężarki – zapewnia elastyczne połączenie między wlotem zamontowanej na silniku sprężarki a instalacją rurową powietrza wlotowego u klienta
 • Zespoły filtra powietrza – dwie obudowy filtrów powietrza, po jeden dla każdej turbosprężarki, są przeznaczone do normalnych warunków otoczenia. Każda obudowa filtra zawiera sześć (6) suchych wkładów filtracyjnych. Jako opcja jest oferowana jedna obudowa filtra z dwunastoma (12) wkładami filtracyjnymi
 • Tłumik wlotu powietrza – szeregowe rurowe tłumiki powietrza obniżające poziom hałasu o 30 dB(A)

Układ chłodzenia

 • Silnik jest wyposażony w dodatkową płozę, która łączy funkcje układu chłodzenia i smarowania. Standardowy układ chłodzenia oddziela obwód wysokotemperaturowy (HT, High Temperature) z płaszczem wodnym od obwodu niskotemperaturowego (LT, Low Temperature), który zawiera drugi stopień chłodnicy końcowej. W każdym obwodzie znajdują się zawory termostatyczne. Dwustopniowa chłodnica powietrza doładowującego rozdziela odebrane ciepło między obwody HT i LT, co zmniejsza obciążenie cieplne obwodu LT i minimalizuje koszty chłodnicy. W układzie smarowania znajduje się filtr automatyczny, płytowa i ramowa chłodnica oleju, zamontowana na silniku pompa smarowania z napędem zębatym i pompa smarowania wstępnego/końcowego napędzana silnikiem elektrycznym. Uruchamiany pneumatycznie zawór termostatyczny (sterowany przez panel sterowania silnikiem) reguluje temperaturę oleju smarowego. Wszystkie podzespoły są zamontowane na jednej podstawie wyposażonej w miskę olejową, która zapobiega zanieczyszczeniu środowiska. Przewód łączący silnik i płozę cieczy chłodzącej/oleju smarowego jest montowany przez użytkownika. Układy sterowania silnikiem są montowane przez użytkownika.
 • Zestaw elastycznych złączy przy silniku, do instalacji rurowej wody chłodzącej

Systemy wentylacji skrzyni korbowej

 • Rozwiązanie obejmuje wielostopniowy oddzielacz oleju z elementami metalowymi i filtrem papierowym
 • Wydajność – 340 m3/h (200 scfm)

Blok cylindrów

 • Konstrukcja jednoczęściowa zapewniająca sztywność i wytrzymałość
 • Podwieszony wał korbowy zmniejsza masę i zapewnia łatwy dostęp serwisowy do łożysk
 • Suchy blok cylindrów oferuje krótsze czasy napraw i zwiększoną wytrzymałość
 • Urządzenia odpowietrzające skrzynię korbową
 • Przeznaczone do montażu na bloku lub na płozach

Głowica cylindrów

 • Oddzielne głowice cylindrów z dwoma zaworami dolotowymi i dwoma zaworami wydechowymi na cylinder
 • Chłodzone wodą gniazda zaworów wydechowych o podwyższonej trwałości
 • Azotowane zawory z automatycznymi obrotnikami

Sprzęgło napędu

 • Zamontowane jest sprzęgło ze stalową sprężyną skrętną o dużej sile tłumienia. Załączone jest opracowanie TVA poświęcone obciążeniu przy maksymalnie ośmiu sprężarkach.

Układy sterowania silnikiem i oprzyrządowanie

 • Silnik współpracuje z układem sterowania ADEM A3, który steruje prędkością obrotową, przebiegiem procesu spalania w poszczególnych cylindrach, składem mieszanki paliwowo-powietrznej w zamkniętej pętli oraz monitorowaniem i ochroną silnika. Zawory sterowane elektronicznie i uruchamiane pneumatycznie sterują podawaniem pilotowej i głównej dawki gazu. W skład systemu wchodzi także interfejs operatora, na którym pokazywane są parametry robocze i komunikaty systemu. System jest wyposażony w panel sterowania lokalnego z programowalnym sterownikiem logicznym (PLC, Programmable Logic Controller), który rozszerza możliwości sterowania silnikiem i ochrony silnika. System oferuje następujące rozwiązania w dziedzinie ochrony: - panel sterowania silnika z PLC i interfejs sterujący operatora - Obudowa stojąca na podłożu z zestawem okienka na ekran dotykowy - Dostarczany panel sterowania lokalnego zawiera miejsce na zabudowanie sterownika PLC sprężarki, aby informacje mogły być wyświetlane na tym samy ekranie

Układ wydechowy

 • - Dwie turbosprężarki zamontowane z przodu (po stronie przeciwnej do koła zamachowego) utrzymują stałe ciśnienie doładowania - Turbosprężarki o zmiennej geometrii zapewniają utrzymywanie optymalnych proporcji mieszanki paliwowo-powietrznej w szerokim zakresie prędkości roboczych dzięki sterowaniu ciśnieniem w kolektorze - Kolektor wydechowy z jednym złączem kompensacyjnym na cylinder; złącza ułatwiają konserwację i skracają czas demontażu głowicy cylindrów

Koła zamachowe i obudowy kół zamachowych

 • Koło zamachowe z rozruchowym wieńcem zębatym jest dostarczane po zmontowaniu, pokrywa/osłona nie wchodzi w skład zestawu.

Układ paliwowy

 • Regulator gazu – niezależnie reguluje ciśnienie gazu zasilającego główną komorę spalania i komorę wstępną. Płoza ma certyfikat dla miejsc niebezpiecznych Class 1, Division 2, Group D.
 • Zestaw złączy elastycznych silnika do podłączenia rur do komory głównej i wstępnej

Układ smarowania olejem

 • Część olejowa płozy dodatkowej obejmuje następujące elementy:

Malowanie

 • Silnik jest malowany na żółty kolor Cat; dostępne są także inne kolory. Stosowany jest standardowy system malowania firmy Caterpillar Motoren.

Układ rozruchowy

 • Wyposażony w turbinowe rozruszniki pneumatyczne (TDI), wykorzystuje sprężone powietrze lub gaz ziemny do rozruchu silnika; minimalne ciśnienie powietrza 1034 kPa (150 psi). Umiejscowienie z tyłu.
 • Zestaw elastycznych złączy przy silniku, do instalacji rurowej gazowo-powietrznej mieszanki rozruchowej
 • Sterownik obracarki – ręczny sterownik z przewodami giętkimi i smarownicą olejową

Testowanie

 • Każdy silnik jest fabrycznie testowany przed opuszczeniem zakładu w Kilonii, w Niemczech. Raporty z testów są dostarczane jako część standardowego zestawu dokumentów.

Ogólnego

 • Sprzęgło podatne – między silnikiem a napędzanym urządzeniem (sprężarką)
 • Sterownik obracarki – ręczny sterownik z przewodami giętkimi i smarownicą olejową
 • Analizator drgań skrętnych (TVA) do maksymalnie ośmiu (8) przypadków obciążenia

Silnik gazowy G16CM34 Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

 • Nagrzewnica wstępna powietrza w kolektorze dolotowym – wymagana, gdy powietrze dolotowe ma temperaturę niższą od -20°C (-4°F)

Układ wydechowy

 • System wentylacji układu wydechowego – opróżnia cały układ wydechowy, aby utrzymać stężenie gazu poniżej stężenia zapłonu, zmniejszając zagrożenie wybuchem. Płoza ma certyfikat dla miejsc niebezpiecznych Class 1, Division 2, Group D

Ogólnego

 • Układ monitorowania temperatury łożysk – do monitorowania temperatury łożysk głównych wału korbowego oraz łożysk stóp korbowodów. • Narzędzia specjalne do silnika – zestaw narzędzi specjalnych do silników GCM34.

Zobacz, jak Silnik gazowy G16CM34 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Silnik gazowy G16CM34

Zobacz więcej ofert