Morski zespół prądotwórczy C280-8

C280-8

Najważniejsze cechy w skrócie

Konstrukcja produktu
Uproszczona wersja zespołu
Pakiety niestandardowe
Pełna gama wyposażenia dodatkowego
Testowanie
Pomoc techniczna zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat
Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji
Strona internetowa
Niższe zużycie paliwa

Dane techniczne produktu C280-8

Specyfikacje silnika

Wymiary

Pojemności układów zawierających ciecze

C280-8 Wyposażenie standardowe

Elementy wchodzące w skład produktu

 • Czterosuwowy silnik wysokoprężny z turbosprężarką i chłodnicą końcową, elektronicznym układem wtrysku paliwa oraz tłokiem o średnicy 280 mm (11 cali) i skoku 300 mm (11,8 cala). Obroty zgodne z normą SAE — w lewo, patrząc od stronytylnej części koła zamachowego silnika.

Certyfikaty dotyczące emisji

 • Certyfikat GL i CCS zatwierdzony przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) — wraz z deklaracjązgodności lub certyfikatem EIAPP (Engine International AirPollution Prevention) wystawionym przezpowszechnie uznawaną organizację (dostępny w wybranych lokalizacjach), orazplik techniczny do przechowywania na pokładzie, zgodnie z przepisami IMO.

Certyfikat odpowiedniego towarzystwa morskiego

 • ABS, BV, CCS, DnV, GL, LRS
 • Osłona natryskowa zapewniająca zgodność z przepisami SOLAS dotyczącymi płynówłatwopalnych

Certyfikaty europejskie

 • Deklaracja zgodności z europejską Dyrektywą bezpieczeństwa maszynowego
 • oraz europejską Dyrektywą bezpieczeństwa instalacji niskiego napięcia

Układ dolotowy powietrza

 • Odporna na korozję, malowana chłodnica końcowa na słodką wodę (po stroniezasysania powietrza)
 • Odcięcie wlotu powietrza
 • Turbosprężarka zamontowana z tyłu, smarowana olejowo

Układ sterowania

 • Pojedyncza elektroniczna jednostka sterująca silnika Cat ADEM A3 z elektronicznym układem wtrysku paliwa, sztywna wiązka przewodów(wymagane zasilanie elektronicznych jednosteksterujących silnika: 10 A, 24 V)

Układ chłodzenia

 • Pompa zębata z płaszczem wodnym (JW)
 • Oddzielna pompa zębata obiegu chłodnicy końcowej/chłodnicy oleju (AC/OC)
 • Spusty cieczy chłodzącej silnik

Układ wydechowy

 • Suchy, gazoszczelny kolektor wylotowy

Układ paliwowy

 • Paliwo destylowane (wymagana lepkość w zakresie od 1,4 cStdo 20 cSt w temperaturze 38°C)
 • Pompa paliwowa, zębata
 • Pompa tankowania paliwa (zamontowana z lewej strony)
 • Dwa filtry paliwa, zamontowane z tyłu silnika
 • Pompowtryskiwacze sterowaneelektronicznie

Układ smarowania

 • Odśrodkowe filtry oleju z jednym zaworem odcinającym zamontowane po stronieserwisowej silnika na pokrywach rewizyjnych bloku cylindrów (w tym zainstalowaneprzewody olejowe i zawór odcinający), obejście filtra odśrodkowegoz głównej pompy układu smarowania (możliwość serwisowania podczas pracysilnika)
 • Wlew oleju i prętowy wskaźnik poziomu
 • Zawór regulacji ciśnienia oleju
 • Układ z suchą miską olejową zamontowaną na silniku opróżnianą grawitacyjnie do miski olejowejzintegrowanej w podstawie
 • Zamontowane na silniku dwa filtry oleju
 • Pneumatyczna pompa wstępnego smarowania do pracy przerywanej
 • Elektryczna pompa wstępnego smarowania do pracy ciągłej
 • Nadmiarowy układ wstępnego smarowania z elektryczną pompą wstępnego smarowania i rezerwową pneumatyczną pompą wstępnego smarowaniado pracy przerywanej
 • Zawory spustowe miski olejowej
 • Elektryczna pompa smarowania wstępnego do pracy ciągłej
 • Podgrzewacz oleju smarującego
 • Pompa oleju, zębata

Układ ochronny

 • Przeciwwybuchowe zawory nadmiarowe skrzyni korbowej
 • Alarm i wyłączenie w przypadku nieprawidłowej pracy

Wskaźniki i przyrządy

 • Układ sterowników PLC umożliwiający ochronę, monitorowanie i sterowanie,zamknięty w obudowie typu NEMA 4 (IP66).

Ogólnego

 • Literatura serwisowa

C280-8 Wyposażenie dodatkowe

Układ dolotowy powietrza

 • Adapter 90° oraz adaptery proste wlotu powietrza do turbosprężarkiUkład oczyszczania powietrza
 • Układ oczyszczania powietrza z suchymi filtrami papierowymi Cat (skuteczność filtracji drobnego pyłu około99,9% wg SAE)
 • Filtr sadzy

Układ sterowania

 • Sygnał zwrotny obciążenia 4–20 mA
 • Moduł podziału obciążenia
 • Moduł bezpośredniego sterowania

Układ chłodzenia

 • Niezależny obwód chłodnicy końcowej (SCAC)
 • Złącza wodne dla użytkownika
 • Termostaty płaszcza wodnego
 • Termostaty AC/OC
 • Zbiornik wyrównawczy o dużej pojemności zamontowany na module akcesoriów
 • Nagrzewnica płaszcza wodnego
 • Złącza do odzyskiwania ciepła i termostaty do użytku w układziewodnym
 • Adaptery złączy ANSI

Układ wydechowy

 • Osłony kolektora wylotowego
 • Zewnętrzny wylot spalin pionowy lub ustawiony pod kątem 30°
 • Przedłużenia wylotu spalin i kołnierze do spawania

Układ paliwowy

 • Ręczna pompa zasilająca układu paliwowego
 • Podwójny siatkowy filtr wstępny paliwa
 • Złącza elastycznych przewodów paliwowych

Układ smarowania

 • Układ z suchą miską olejową zamontowaną na silniku opróżnianą grawitacyjnie do miski olejowejzintegrowanej w podstawie
 • Zamontowane na silniku dwa filtry oleju
 • Pneumatyczna pompa wstępnego smarowania do pracy przerywanej
 • Elektryczna pompa wstępnego smarowania do pracy ciągłej
 • Nadmiarowy układ wstępnego smarowania z elektryczną pompą wstępnego smarowania i rezerwową pneumatyczną pompą wstępnego smarowaniado pracy przerywanej
 • Zawory spustowe miski olejowej
 • Elektryczna pompa smarowania wstępnego do pracy ciągłej
 • Podgrzewacz oleju smarującego

Układ ochronny

 • Okablowanie zgodne z wymogami MCS
 • Modernizacja monitora PLC do komputera przemysłowego
 • Modernizacja układów AC/OC, JW oraz ciśnienia powietrza rozruchowego ze stycznikówna przetworniki
 • Przetwornik ciśnienia wody surowej/morskiej
 • Komunikacja Modbus
 • Światło ostrzegawcze i syrena
 • Pojedynczy zdalny monitor silnika
 • Sygnał rozruchu pompy awaryjnej
 • Chłodnica obudowy
 • Monitorowanie mocy generatora
 • Zdalny panel przekaźników
 • Czujniki prędkości obrotowej turbosprężarki
 • Zawór nadmiarowy siłownika
 • Detektor mgły olejowej
 • Osłony koła zamachowego i tłumika drgań

Mocowania

 • Zespół podstawy
 • Izolatory drgań z ograniczeniem ruchu pionowego i płyty do spawania

Układ rozruchowy

 • Pojedynczy rozrusznik pneumatyczny turbiny
 • Zawór sterujący doładowaniem do pracy w bardzo niskiej temperaturze
 • Zawory redukcyjne ciśnienia powietrza rozruchowego

Ogólnego

 • Sprzęgła skrętne
 • Grupy montażowe silnika, generatora i podstawy
 • Moduł akcesoriów do montażu osprzętu, takiego jakzbiornik wyrównawczy, wymiennik ciepła, tablica przyrządów ielementy sterujące silnika, panel wskaźników przyzewowych, alarmów i stycznikówwyłączania, siatkowy filtr paliwa
 • Koło zamachowe
 • Opcje obracarki silnika:
 • Przygotowanie do magazynowania przez jeden rok
 • Zabezpieczenie do transportu morskiego (owinięcie folią kurczliwąoraz brezentem)
 • Testy silnika — certyfikowane badanie dynamometryczne, test zużyciapaliwa, test wydajności przy znamionowej prędkości obrotowej, testprzeciążeniowy, minimalne ustawienie mocy, test maksymalnego ciśnienia zapłonu, certyfikatpracy turbosprężarki oraz wału korbowego
 • Standardowe i dostosowane do danego urządzenia testy z udziałem obserwatorów
 • Zestawy części zamiennych

Literatura

 • Rysunki montażowe dla konkretnego projektu
 • Schematy elektryczne i rysunki P&ID

Zobacz, jak C280-8 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C280-8

Zobacz więcej ofert