Strona internetowa systemu PartStore™

Strona internetowa systemu PartStore™

PRZEJDŹ DO STRONY INTERNETOWEJ PARTSTORE ZE STRONY INTERNETOWEJ SWOJEGO DEALERA

Od 1999 roku strona internetowa PartStore™ daje klientom na całym świecie możliwość składania zamówień w formie elektronicznej.

Na stronie internetowej Twojego dealera Cat® jest dostępna aplikacja internetowa, gdzie użytkownik może się zarejestrować, uzyskać dostęp i przystąpić do zamawiania części.

Jeżeli nie znasz numeru katalogowego, możesz wyszukiwać części w następujący sposób:

  • Service Information System (system informacji serwisowych) (SIS) — zestawienie części Caterpillar® zawierające jednostkowe numery katalogowe ponad 800 000 części marki Cat.
  • General Parts Information Catalog (katalog z ogólnymi informacjami o częściach) (GPI) — katalog zawierający ogólne informacje o częściach potrzebnych do konserwacji, narzędziach i materiałach eksploatacyjnych, bez informacji o numerach katalogowych.

Korzyści wynikające z używania procesu zamawiania części:

  • Sprawność — znajomość preferencji użytkownika pozwala wyeliminować z procesu zamawiania niepotrzebne operacje i ustawić wartości domyślne w często wypełnianych polach. Listy częstych zamówień pozwalają zaoszczędzić czas i składać zamówienia z użyciem gotowych list, przygotowanych przez Ciebie lub Twojego dealera Cat.
  • Natychmiastowa informacja — informacje o cenach i dostępności części pomagają podejmować optymalnie decyzje nawet po zakończeniu oficjalnych godzin pracy biura.
  • Opcje — opcjonalnie dostępne części, takie jak części regenerowane, części Cat Classic™, części dostępne w systemie wymiany u dealerów czy części używane, są automatycznie pokazywane i udostępniane do sprzedaży.
  • Monitorowanie — historia zamówień, zestawienia faktur i informacje o stanie regenerowanych części pomagają prowadzić bieżącą dokumentację. Potwierdzenia zamówienia w formie wiadomości e-mail pomaga dysponować bieżącymi informacjami.

Zamów części online w dowolnie wybranym momencie. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, skontaktuj się ze swoim lokalnym dealerem Cat.

System PartStore w Internecie
Dostęp do systemu PartStore w Internecie