Instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania oraz katalogi części

Instrukcje serwisowe i katalogi części zamiennych

Instrukcja serwisowa — zawiera informacje na temat zasady działania głównych układów i zespołów maszyny, wykonywania czynności sprawdzających i regulacji, rozwiązywania problemów, jak również demontażu i montażu.

Katalog części zamiennych — zawiera rysunki złożeniowe wszystkich części maszyny podlegających serwisowaniu. Znajdują się w nim również wytyczne dotyczące zamawiania oryginalnych części zamiennych do produktów marki Cat® wraz z wykazem oznaczeń numerycznych.

Aby zamówić dowolną z powyższych publikacji technicznych, należy się skontaktować z dealerem Cat.

Instrukcje obsługi i konserwacji (OMM)

Instrukcje obsługi i konserwacji (OMM) zawierają informacje z zakresu obsługi, bezpieczeństwa, konserwacji i serwisowania. Aby otrzymać instrukcje obsługi i konserwacji (OMM), skontaktuj się ze swoim dealerem Cat lub odwiedź stronę cattechmanuals.com.

Materiały multimedialne i publikacje związane z bezpieczeństwem

Materiały multimedialne i publikacje związane z bezpieczeństwem są dostępne w witrynie internetowej safety.cat.com. Można tam znaleźć filmy, multimedia, fragmenty instrukcji obsługi i konserwacji do produkowanych obecnie i już wycofanych z produkcji maszyn marki Cat, praktyczne listy kontrolne z zakresu bezpieczeństwa, jak również szkolenia z dziedziny BHP, które można wykorzystać w swoim zakładzie pracy.

Instrukcje obsługi i konserwacji (OMM) zawierają informacje dotyczące obsługi, bezpieczeństwa, konserwacji i serwisowania.
Instrukcje obsługi i konserwacji (OMM) zawierają informacje dotyczące obsługi, bezpieczeństwa, konserwacji i serwisowania.

Literatura serwisowa dotycząca maszyn zabytkowych

Wyszukiwanie informacji dotyczących literatury serwisowej poświęconej zabytkowym maszynom firmy Caterpillar — wyprodukowanym co najmniej 25 lat temu.

Dowiedz się więcej