Instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania oraz katalogi części


Instrukcje serwisowe i katalogi części zamiennych


Instrukcja serwisowa — zawiera informacje na temat zasady działania głównych układów i zespołów maszyny, wykonywania czynności sprawdzających i regulacji, rozwiązywania problemów, jak również demontażu i montażu.

Katalog części zamiennych — zawiera rysunki złożeniowe wszystkich części maszyny podlegających serwisowaniu. Znajdują się w nim również wytyczne dotyczące zamawiania oryginalnych części zamiennych do produktów marki Cat® wraz z wykazem oznaczeń numerycznych.

Znajdź dealera

Aby zamówić dowolną z powyższych publikacji technicznych, należy się skontaktować z dealerem Cat

Dowiedz się więcej
Operating Manual