Literatura serwisowa dotycząca maszyn zabytkowych

Literatura serwisowa dotycząca maszyn zabytkowych

KATALOG LITERATURY SERWISOWEJ DOTYCZĄCEJ MASZYN ZABYTKOWYCH

Ten katalog umożliwia wyszukiwanie informacji dotyczących literatury serwisowej poświęconej zabytkowym maszynom firmy Caterpillar — wyprodukowanym co najmniej 25 lat temu. Informacje są uszeregowane w porządku alfanumerycznym w odniesieniu do poszczególnych rodzin produktów (silników, ciągników gąsienicowych, łodzi patrolowych, ładowarek kołowych itp.). Każdy produkt jest też katalogowany — jeżeli jest to możliwe — według numeru seryjnego, daty publikacji, typu i języka.

Większość publikacji nie była wznawiana od wielu lat. Każda publikacja będzie drukowana wyłącznie po otrzymaniu zamówienia (druk na żądanie) na białym papierze formatu 8 ½ x 11 w brązowej okładce. Oryginalna zawartość pozostanie niezmieniona. Prosimy pamiętać, że realizacja zamówienia może potrwać nawet do trzech tygodni.