6 Sposobów Obniżenia Kosztów w Oparciu o Dane Dotyczące Maszyn

6 Sposobów Obniżenia Kosztów w Oparciu o Dane Dotyczące Maszyn

Wykorzystywanie danych uzyskanych z maszyn zapewnia oszczędności i umożliwia utrzymanie sprzętu w najlepszym stanie oraz unikanie nieplanowanych przerw w eksploatacji. Przedstawiamy sześć sposobów najlepszego wykorzystania danych do zarządzania flotą maszyn i obniżenia kosztów operacyjnych.


1. Konserwacja Prewencyjna

Elektroniczne ostrzeżenia można wykorzystywać do planowania i przeprowadzania wszystkich zalecanych czynności konserwacyjnych oraz serwisowych.

2. Analiza Płynów S•O•SSM

Dealer Cat® może przeprowadzić analizę próbek oleju, płynu chłodniczego i płynów hydraulicznych pod kątem oznak zużycia, a następnie zalecić właściwy sposób postępowania (analityk monitoringu stanu) w celu uniknięcia problemów.

3. Inspekcje

Należy regularnie szukać niepokojących objawów takich jak np. dym, wycieki, spadek wydajności itp. Dostarczenie do dealera Cat elektronicznego raportu z inspekcji zapewni aktualny program monitorowania stanu sprzętu.


4. Naprawa Przed Awarią

Informacje dotyczące sprzętu i ostrzeżenia elektroniczne można wykorzystać do wczesnego wykrywania drobnych problemów. Pozwala to szybko zaplanować naprawy i uniknąć przerw w eksploatacji, a także zapewnia niskie koszty napraw.

5. Szkolenie Operatorów

Sposób użytkowania maszyny przez operatora ma istotny wpływ na wydajność i zużycie podzespołów. Zdalne monitorowanie codziennej wydajności każdego operatora pozwala wychwycić potrzebę szkolenia, a także nagradzać dobre wyniki.

6. Prowadzenie Dokumentacji

Automatyczne gromadzenie informacji o każdej maszynie w celu utworzenia historii eksploatacji podzespołów i kosztów operacyjnych. Odpowiednia dokumentacja pozwala określić obszary związane z wysokimi kosztami lub problemami, śledzić przepływ pracy, kontrolować wydatki oraz zwiększyć wartość odsprzedaży maszyny.


Rozwiązania Cat® EM Services

Pięć poziomów obsługi, do wyboru, pozwala uzyskać potrzebne wsparcie i uniknąć konieczności płacenia za niepotrzebne usługi.

Znajdź dealera