Usprawnij pracę

Zarządzanie sprzętem poprawia wydajność pracy.

Wiedząc dokładnie, gdzie znajdują się maszyny i kiedy należy poddać je konserwacji, można podejmować lepsze, bardziej świadome decyzje. Śledzenie lokalizacji, dostępności i przestojów maszyn pozwala szybko podjąć decyzję, czy do wykonania pracy można użyć mniejszej liczby maszyn. Umożliwia to także wysyłanie sprzętu tam, gdzie jest najbardziej przydatny, a także uzyskanie informacji, kiedy bardziej opłaca się wypożyczyć sprzęt niż posiadać go na własność. Rozwiązania EM Services służą pomocą w tworzeniu sukcesu Twojej firmy.

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób zarządzanie sprzętem może przydać się w innych obszarach działalności?

Jak obniżyć koszty eksploatacji sprzętu? Kontrola kosztów
Jak można pomóc pracownikom w zwiększeniu wydajności? Zarządzanie personelem
Jak radzić sobie z codzienną niepewnością? Zmniejszenie ryzyka


5 sposobów usprawnienia pracy w oparciu o dane dotyczące sprzętu | Caterpillar®

Usprawnij pracę

Ciężki sprzęt to mięśnie, które umożliwiają firmie budowlanej wykonywanie prac. Wykorzystywanie danych dotyczących sprzętu do zarządzania flotą pomoże utrzymać firmę w dobrej formie i zapewnić jej większą konkurencyjność.

Dowiedz się więcej

Jak zwiększyć zyski z pomocą zarządzania sprzętem

Cykliczny charakter branży budowlanej sprawia, że utrzymanie zysku jest ciągłym wyzwaniem. Jednym ze sposobów walki z różnymi rodzajami presji, którym poddawane są firmy, jest skuteczne zarządzanie sprzętem. Może ono w znaczącym stopniu obniżyć koszty, poprawić wydajność i istotnie zwiększyć zyski.

Dowiedz się więcej

Warunki panujące na placu budowy mogą znacząco wpłynąć na żywotność podzespołów | Caterpillar®

Warunki panujące na placu budowy mogą znacząco wpłynąć na żywotność podzespołów

Kiedy najlepiej poddać regeneracji ważny podzespół, podwozie, skrzynię biegów czy silnik? Zbyt wczesna regeneracja wiąże się z utratą części wartości istniejących podzespołów. Zbyt późna regeneracja grozi poważną awarią maszyny, zakłóceniem harmonogramu prac, utratą produkcji i wyższymi kosztami naprawy. Właściwa odpowiedź zależy od wielu czynników, w tym od warunków panujących na placu budowy.

Pobierz PDF