5 Sposobów Usprawnienia Pracy w Oparciu o Zarządzanie Sprzętem

5 Sposobów Usprawnienia Pracy w Oparciu o Zarządzanie Sprzętem


1. Ujawnienie Nadmiernego Czasu Przestojów

Informacje uzyskane z maszyn umożliwiają porównanie czasu przestojów i czasu eksploatacji, aby można było podjąć kroki do zwiększenia wydajności sprzętu.

2. Odpowiednie Dostosowanie Wielkości Floty

Śledzenie czasu przestojów dostarcza informacji, kiedy do wykonania pracy można wykorzystać mniejszą liczbę maszyn. Dostarcza także informacji, kiedy dodanie maszyny zlikwiduje wąskie gardło.

3. Szersza Perspektywa

Wszystkie te informacje dotyczące wydajności zebrane w jednym miejscu zapewniają pełny ogląd stanu floty. Może to pomóc w identyfikacji zdublowanych działań i nieefektywności.


4. Planowanie Serwisu w Celu Uniknięcia Niespodzianek

Elektroniczne harmonogramy umożliwiają planowanie przerw w eksploatacji związanych z serwisowaniem i konserwacją z uwzględnieniem planu produkcji. Nie należy czekać, aż maszyna niespodziewanie się zepsuje i uniemożliwi pracę.

5. Szkolenie Operatorów Pod Kątem Świadomości

Należy zachęcić operatorów do reagowania na ostrzeżenia w kabinie. Szybkie działanie ze strony operatora może zapobiec konieczności oddania maszyny do warsztatu i umożliwić kontynuację pracy.


Rozwiązania Cat® EM Services

Pięć poziomów obsługi, do wyboru, pozwala uzyskać potrzebne wsparcie i uniknąć konieczności płacenia za niepotrzebne usługi.

Znajdź dealera