Pomóż personelowi pracować wydajniej

Pomóż personelowi pracować wydajniej

Zarządzanie sprzętem zapewnia dodatkowe informacje pomocne w zarządzaniu personelem.

Każdy program zarządzania flotą maszyn musi uwzględniać umiejętności osób, które są najbardziej świadome potrzeb maszyny – operatorów. Dane dotyczące sprzętu dostępne za pośrednictwem interfejsu VisionLink pozwalają wychwycić przypadki niewłaściwego wykorzystywania sprzętu oraz określić, którzy operatorzy potrzebują dodatkowego szkolenia. Precyzyjne śledzenie harmonogramów serwisowania i konserwacji daje pewność, że personel serwisowy ma wystarczającą ilość pracy, ale nie jest przeciążony obowiązkami.

Dealerowi Cat® można też zlecić część zadań serwisowych i konserwacyjnych, zyskując więcej czasu i cennych zasobów ludzkich do innych celów. Rozwiązania EM Services służą pomocą w zapewnieniu, aby pracownicy jeszcze bardziej przyczyniali się codziennie do sukcesu firmy.

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób zarządzanie sprzętem może przydać się w innych obszarach działalności?

Jak obniżyć koszty eksploatacji sprzętu? Kontrola kosztów
Co można zrobić, żeby zwiększyć ilość wykonywanej codziennie pracy? Usprawnienie pracy
Jak radzić sobie z codzienną niepewnością? Zmniejszenie ryzyka


3 nowe sposoby zarządzania pracą operatorów | Caterpillar®

Zarządzaj zasobami

Dane uzyskane z maszyn zapewniają nowe możliwości monitorowania umiejętności i wydajności pracy operatorów. Przedstawiamy cztery sposoby wykorzystania danych dotyczących urządzeń do zwiększenia wydajności pracy operatorów i zapewnienia większej dbałości o cenny sprzęt.

Dowiedz się więcej

Jak zwiększyć zyski z pomocą zarządzania sprzętem

Cykliczny charakter branży budowlanej sprawia, że utrzymanie zysku jest ciągłym wyzwaniem. Jednym ze sposobów walki z różnymi rodzajami presji, którym poddawane są firmy, jest skuteczne zarządzanie sprzętem. Może ono w znaczącym stopniu obniżyć koszty, poprawić wydajność i istotnie zwiększyć zyski.

Dowiedz się więcej

Sprawni operatorzy zapewniają oszczędności | Caterpillar®

Sprawni operatorzy zapewniają oszczędności

Prawidłowa, kontrolowana obsługa sprzętu ma dobry wpływ na jego stan i zużycie paliwa. Właściwe techniki pracy zwiększają oszczędność paliwa oraz zużycie silnika, skrzyni biegów, opon i podwozia. Zwiększają też (co równie istotne) bezpieczeństwo pracy.

Pobierz PDF