Jak Zwiększyć Zyski z Pomocą Zarządzania Flotą Maszyn

Jak Zwiększyć Zyski z Pomocą Zarządzania Flotą Maszyn

Utrzymanie stałego poziomu zyskowności stanowi ciągłe wyzwanie. W trudnych dzisiejszych czasach, ponieważ więcej firm zabiega o mniejszą liczbę zleceń. Rosnące koszty kapitału i materiałów, a także niewystarczająca liczba wykwalifikowanych operatorów również umniejszają potencjalne zyski.

Jednym ze sposobów walki z takim rodzajem problemów jest skuteczne zarządzanie sprzętem. W znaczącym stopniu obniża ono koszty, poprawia wydajność i istotnie zwiększa zyski.

Na Czym Polega Zarządzanie Flotą Maszyn?

Jest to optymalizacja wydajności zarówno sprzętu jak pracy operatorów, umożliwiająca wykonanie maksymalnej ilości pracy przy minimalnych kosztach.

Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest ciągłe monitorowanie czterech zasadniczych obszarów:

 • Wydajność Maszyn — właściwa konserwacja maszyn usprawnia ich działanie i ogranicza przerwy w eksploatacji, co umożliwia wykonanie większej ilości pracy przy niższych kosztach.
 • Stan Maszyn — urządzenie w dobrym stanie spędza mniej czasu w warsztacie, zapewnia większą wydajność i rzadziej sprawia przykre niespodzianki.
 • Planowa Konserwacja i Naprawy — przestrzeganie zalecanego programu konserwacji pomaga wcześnie wykrywać drobne problemy, zanim doprowadzą do poważnej awarii, i zmniejsza ryzyko niespodziewanego wyłączenia maszyn z eksploatacji.
 • Bezpieczeństwo — właściwe zarządzanie sprzętem zmniejsza ryzyko wypadku, zaś śledzenie lokalizacji ogranicza ryzyko kradzieży lub nieuprawnionego użycia.

Tradycyjnie wszystkie te informacje trzeba gromadzić w oparciu o listy kontrolne i arkusze kalkulacyjne, bądź w pamięci. Zajmuje to cenny czas i wiąże się z ryzykiem błędu człowieka. Teraz jednak informacje te można gromadzić automatycznie, maksymalnie wykorzystując ich przydatność.

Technologia Upraszcza Pracę

Dzisiejszy sprzęt budowlany dysponuje technologiami umożliwiającymi łatwe gromadzenie dokładnych, aktualnych co do minuty informacji dotyczących sprzętu. Gdzie się znajduje. Jak dobrze działa. Kiedy należy go poddać serwisowaniu. Czy występują jakieś problemy z systemem na maszynie. Czy sprzęt jest w jakiś sposób niewłaściwie użytkowany.

Wszystkie te informacje można otrzymywać drogą elektroniczną, za pośrednictwem interfejsu VisionLink®, przez Internet lub na telefon komórkowy. Nie trzeba tracić cennego czasu na gromadzenie danych i obliczenia, ponieważ większość analiz zostaje przeprowadzona przez program VisionLink.

Użytkownik otrzymuje przydatne informacje, które pomagają mu w szybszym podejmowaniu decyzji. Decyzji opartych na faktach, a nie domysłach. Decyzji, które pomagają usprawnić działalność firmy.

Zalety Zarządzania Flotą Maszyn

Zarządzanie sprzętem pomaga firmie w realizacji czterech ważnych celów biznesowych:

Kontrola Kosztów — użytkownik zna rzeczywiste koszty i może podjąć kroki w celu ich obniżenia poprzez:

 • Precyzyjną identyfikację problemów
 • Określanie priorytetów i optymalizację prac
 • Uzyskiwanie istotnych informacji pomocnych w lepszym zarządzaniu bezpośrednimi wydatkami, takimi jak robocizna, paliwo, konserwacja i naprawy
 • Wykorzystywanie funkcji raportowania do wykrywania i ograniczania nadmiernych przestojów, umożliwiające zmniejszenie ogólnych kosztów paliwa

Dokładne śledzenie kosztów, pozwalające przeanalizować naprawy i konserwację oraz ustalić optymalny termin ważnych napraw lub wymian.

Usprawnienie Pracy — wiedząc dokładnie, gdzie znajdują się maszyny i kiedy należy poddać je konserwacji, można podejmować lepsze, bardziej świadome decyzje operacyjne. Pomaga to:

 • Zwiększać wydajność poprzez monitorowanie produktywnego czasu pracy, wykorzystania maszyn, logistyki, zużycia sprzętu i reakcji zespołu
 • Określać termin serwisowania sprzętu lub przeprowadzenia konserwacji zapobiegawczych
 • Decydować o przemieszczeniu floty do innej lokalizacji, aby sprzęt znajdował się we właściwym miejscu we właściwym czasie, a także ustalać, czy wyłączenie maszyny z prac nie spowoduje opóźnienia

Zarządzanie Personelem — wydajność maszyn zależna jest też od umiejętności operatorów. Można dowiedzieć się, kto pracuje dobrze, a komu należy poświęcić więcej uwagi.

Informacje dostępne za pośrednictwem systemu Cat® Product LinkTM pozwalają:

 • Ustalić, jak pracują operatorzy i czy posługują się maszynami w sposób odpowiedzialny
 • Dowiedzieć się, jak często występują problemy z winy operatora, co pozwala ustalić, kiedy warto przeprowadzić dodatkowe szkolenie
 • Zarządzać zadaniami i je przydzielać tak, aby pracownicy mieli odpowiednią ilość pracy, ale nie byli nadmiernie obciążeni obowiązkami

Poświęcenie uwagi szkoleniom i kulturze firmy może też wpłynąć na to, jak pracownicy traktują majątek firmy oraz na ich motywację do działania na rzecz długoterminowego sukcesu.

Zmniejszenie Ryzyka — straty wynikające z kradzieży sprzętu i narzędzi sięgają 1 mld PLN rocznie, a liczba ta z każdym rokiem zwiększa się o około 20%. Jedynie około 10% skradzionego majątku udaje się odzyskać.

Kradzież to tylko jedno z zagrożeń, których można uniknąć dzięki technologii zarządzania flotą maszyn. Technologie Cat mogą również pomóc w zmniejszeniu ryzyka poprzez:

 • Zapewnienie maksymalnej dostępności floty, co pozwala szybko reagować na niespodziewane opóźnienia, związane np. z warunkami pogodowymi
 • Utrzymywanie sprzętu w odpowiednim stanie, co pozwala zmniejszyć liczbę wypadków i urazów
 • Wymianę maszyn w najbardziej odpowiednim dla firmy czasie
 • Zachowanie zgodności z przepisami

Rozwiązania Cat® EM Services

Rozwiązania Cat EM Services (rozwiązania w zakresie zarządzania flotą maszyn) demonstrują, jak łatwo jest wykorzystać w firmie najnowsze technologie. Rozwiązania EM Services obejmują także specjalistyczne doradztwo i indywidualne usługi, dzięki którym Twoja firma będzie zawsze o krok wyprzedzać konkurencję.

Odwiedź stronę www.cat.com/EMServices-pl lub skontaktuj się z dealerem Cat, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób rozwiązania EM Services mogą pomóc Twojej firmie uzyskać więcej wartości z każdego sprzętu, podczas każdej pracy i każdego dnia.

Pobierz PDF


Rozwiązania Cat® EM Services

Pięć poziomów obsługi, do wyboru, pozwala uzyskać potrzebne wsparcie i uniknąć konieczności płacenia za niepotrzebne usługi.

Znajdź dealera